Montes Tarnovicensis Nr 102

Nie krzyczeć na sędziego

Więcej…

Podczas meczu o mistrzostwo Klasy A rozegranego 5 czerwca 1949 roku na boisku w Tarnowskich Górach pomiędzy drużynami miejscowego ZKSM Śląsk a ZKS Ruch Chorzów - jak napisał w protokole sędzia Paweł Woszko - panowała gorąca wiosenna pogoda. Z opisu arbitra spotkania wynikało także, że równie gorąco było na boisku

Więcej…
 

Ostatnia droga Norberta Kota

Więcej…

(1925-1993)

Umiłował miasto Gwarków

Był jednym z pierwszych, którzy w 1953 r. wchodzili do 17–osobowego zespołu założycieli członków Komitetu dla Spraw Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

Jan Kaczor – zapomniany tarnogórski działacz narodowy

Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii-Nadrenii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Jan Kaczor (1878-1947) –  działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca i aktywny polityk w powiatowych strukturach Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego

Więcej…
 

Widokówka z kościołem

Więcej…

Duże zainteresowanie wzbudziła wśród Czytelników okładka ostatniego wydania Montesa. Widnieje na niej kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Więcej…
 

Szyby kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Szyb z filiżanki

Nazwano go Spes od imienia rzymskiej personifikacji nadziei. Wybity w 1813 r. i pogłębiony do 59 m. w przekroju elipsy o osiach 1.9*1.3 m, w obudowie kamiennej. Doprowadzono do niego północny i wschodni wodny przekop Heinitz, od zachodu przekop transportowy od szybu Gotthilftgewise oraz południowo-wschodnie skrzydło Głębokiej Sztolni Fryderyk drążonej od szybu Staszic (Adolph) przez m.in. szyb Frieden obok głównej płuczki rud i pod Hałdą Popłuczkową, dziś przy ul. Długiej

Więcej…
 

Nowa książka Donata Kirscha

Więcej…

Pod koniec 2019 roku ukazała się książka Donata Kirscha Eliminacja episteme. Pisma krytyczne, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Więcej…
 

Zawirowania przy Przemysłowej 11

Więcej…

„Dziennie przez całą noc sprowadzają węgiel kradziony z kolei do chlewików znajdujących się na podwórzu” - skarżył się do tarnogórskiego Magistratu 25 kwietnia 1933 roku Jan Hajda, lokator budynku przy ulicy Przemysłowej 11, obecnie ulica Legionów 11. W mieszkaniu opuszczonym przez Fojcika, urzędnika policji miejskiej, który wyprowadził się do Niemiec, Hajda zakwaterowany był od 1 lutego 1929 roku. Jako pracownik magistracki poczuwał się do obowiązku dbania o porządek na komunalnej posesji

Więcej…
 

Dwukrotnie złapany

Rzadko spotykanej sztuki dokonał wiosną 1967 r. w rejonie Kudowy Zdroju młody mieszkaniec powiatu tarnogórskiego. Dwukrotnie w ciągu tygodnia próbował uciec z Polski i w obu przypadkach został ujęty przez żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza

Więcej…
 

Ziemia Hanikowego lasu…

Więcej…

Zmrok. Ziąb. Deszcz ze śniegiem. Czas biegnie nieubłaganie.

Jeszcze list. Ostatni.

Cela śmierci, na samym dole więzienia, pozbawiona szyb, tylko kraty w oknie…

Więcej…
 

Piewca Tarnowskich Gór

Więcej…

Na księgarskiej półce Stowarzyszenia

Prosty górnik, oryginał, pisarz, poeta i gawędziarz, Karl Franz Mainka (1868-1938)  z Tarnowskich Gór pozostawił po sobie morze tekstów, poświęconych nade wszystko górnośląskiemu górnictwu, regionalnym obyczajom oraz swemu ukochanemu miastu rodzinnemu

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

CZĘŚĆ XXV

Początek lat osiemdziesiątych XX wieku tchnął iskierkę nadziei na poprawę losu. Efektem kryzysu gospodarczego było powołanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Także w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej Repty w Tarnowskich Górach powstały struktury tego związku

Więcej…
 

Kto był kim w Bractwie Strzeleckim?

Więcej…

Władze organizacji w latach 1780–1939 cz. 2

Według najstarszego statutu z 1780 roku najważniejszą osobą w tarnogórskim Bractwie Strzeleckim był inspektor. Do jego obowiązków należało: przewodniczenie towarzystwu i jego reprezentowanie, dowództwo nad nim w razie zagrożenia miasta, nadzór nad organizowanymi ćwiczeniami strzeleckimi, zawiadamianie magistratu o organizowanych zawodach i festynach oraz uzyskiwanie zezwoleń na ich przeprowadzenie

Więcej…
 

Od papieża Innocentego III do Jana Pawła II

Chociaż ponad tysiąc kilometrów dzieli Rzym od Tarnowskich Góry, to o ich okolicach, a potem o samym mieście wiedzieli zasiadający na Stolicy Apostolskiej. Niektórzy z nich tylko przekazali pewną wiedzę, inni podejmowali decyzje, które wpłynęły na dzieje miasta i życie tarnogórzan

Więcej…
 

Cementownia kontra konie

W Nakle Śląskim już od XVI wieku czynne były kopalnie rud kruszców i żelaza oraz kamienia wapiennego. Licznie wydrążone szybiki oraz odkrywki, a także powstałe wapienniki, piece do wypalania wapna, nie zmieniły jednak rolniczego charakteru wsi

Więcej…
 

Kamieniołom Bobrowniki

Więcej…

Pod koniec XIX i w XX w. wapienie i dolomity eksploatowano w licznych kamieniołomach. Początkowo używano dolomitu głównie jako topnika w hutnictwie żelaza, a po II wojnie światowej również jako kruszywa dla infrastruktury kolejowej i drogowej. Na terenie obecnych dzielnic Tarnowskich Gór działało kilka kamieniołomów

Więcej…
 Okładka Montes nr 102

Okładka Montes nr 102


Montes Tarnovicensis

Strona główna | Montes Nr 1 | Montes Nr 2 | Montes Nr 3 | Montes Nr 4 | Wydanie specjalne | Montes Nr 5 | Montes Nr 6 | Montes Nr 7 | Montes Nr 8 | Montes Nr 9
Montes Nr 10 | Montes Nr 11 | Montes Nr 12 | Montes Nr 13 | Montes Nr 14 | Montes Nr 15 | Montes Nr 16 | Montes Nr 17 | Montes Nr 18 | Montes Nr 19 | Montes Nr 20
Montes Nr 21 | Montes Nr 22 | Montes Nr 23 | Montes Nr 24 | Montes Nr 25 | Montes Nr 26 | Montes Nr 27 | Montes Nr 28 | Montes Nr 29 | Montes Nr 30 | Montes Nr 31-32
Montes Nr 33 | Montes Nr 34-35 | Montes Nr 36 | Montes Nr 37 | Montes Nr 38 | Montes Nr 39 | Montes Nr 40 | Montes Nr 41 | Montes Nr 42 | Montes Nr 43 | Montes Nr 44
Montes Nr 45 | Montes Nr 46 | Montes Nr 47 | Montes Nr 48 | Montes Nr 49 | Montes Nr 50 | Montes Nr 51 | Montes Nr 52 | Montes Nr 53 | Montes Nr 54 | Montes Nr 55
Montes Nr 56 | Montes Nr 57 | Montes Nr 58 | Montes Nr 59 | Montes Nr 60 | Montes Nr 61 | Montes Nr 62 | Montes Nr 63 | Montes Nr 64 | Montes Nr 65 | Montes Nr 66
Montes Nr 67 | Montes Nr 68 | Montes Nr 69 | Montes Nr 70 | Montes Nr 71 | Montes Nr 72 | Montes Nr 73 | Montes Nr 74 | Montes Nr 75 | Montes Nr 76 | Montes Nr 77
Montes Nr 78 | Montes Nr 79 | Montes Nr 80 | Montes Nr 81 | Montes Nr 82 | Montes Nr 83 | Montes Nr 84 | Montes Nr 85 | Montes Nr 86 | Montes Nr 87 | Montes Nr 88
Montes Nr 89 | Montes Nr 90 | Montes Nr 91 | Montes Nr 92 | Montes Nr 93 | Montes Nr 94 | Montes Nr 95 | Montes Nr 96 | Montes Nr 97 | Montes Nr 98 | Montes Nr 99
Montes Nr 100 | Montes Nr 101 | Montes Nr 102