Montes Tarnovicensis Nr 101

Od Śląska do Gwarka

W Tarnowskich Górach, które w 1956 roku liczyły około 28 tysięcy mieszkańców, w rozgrywkach piłkarskiej klasy A uczestniczyły aż dwie drużyny z tego miasta: mający jeszcze międzywojenne tradycje Śląsk Tarnowskie Góry oraz Kolejarz, klub powstały po II wojnie światowej przy prężnym rozwijającym się węźle kolejowym

Więcej…
 

Z wczasów do aresztu

Zamiast do Austrii, trafił za kratki. Pochodzącemu z Tarnowskich Gór wczasowiczowi zamarzył się nielegalny wyjazd na zachód. Działo się to w czasach PRL-u, kiedy uzyskanie paszportu  nie było takie łatwe

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

Jan Kaczor – zapomniany tarnogórski działacz narodowy

Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii-Nadrenii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Jan Kaczor (1878-1947) – działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca

Więcej…
 

Stare Tarnowice

Więcej…

Obecną dzielnicę gminy Tarnowskie Góry, nazywano wpierw Tarnowicze lub Tarnowice. Jej obszar wyznaczają dziś w przybliżeniu: na północy ul. Sielanka i Opatowicka, na wschodzie ul. Obwodowa i Bałtycka. Na południu stary trakt od ul. Bałtyckiej do stawu cegielnianego przy ul. Repeckiej, a dalej granica Parku Reptowskiego i dolina Potoku Starotarnowickiego aż do jego zbiegu z Dramą i Potokiem Laryszowskim. Jego dolina i linia wytyczona do końca ul. Sielanka pod Laryszowem to granica zachodnia. Nie wiadomo, jak te granice przebiegały przed wiekami

Więcej…
 

Szkolnictwo specjalne w powiecie tarnogórskim w latach międzywojennych

Więcej…

Edukacja specjalnej troski – jako  osobne ogniwo kształcenia – rozwijała się w pełni dopiero w okresie międzywojennym. Ciekawy jest rozwój tej formy kształcenia na Górnym Śląsku.  Otóż już w roku 1922/23 istniały tu 4 szkoły typu specjalnego, choć w całej pełni Wojewódzki Wydział Oświaty w Katowicach zajął się tym problemem od 1925 roku

Więcej…
 

Szyby kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Szyb Gotthilftgewiss

Podana w Montes Tarnowicensis nr 92  informacja o tym, że szyb Adler (Orzeł) na południowym odcinku Głębokiej Sztolni Fryderyk, przebiegającej pod Srebrną Górą, był najgłębszym szybem kopalni Fryderyk w obecnych granicach Tarnowskich Gór, wymaga sprostowania

Więcej…
 

Stefan Gwóźdź

Więcej…

1950-2019

Nie miał w domu telefonu ani telewizora, a mimo tego już pod koniec XX wieku zachwalał możliwości, jakie daje internet. I choć nie ukończył studiów wyższych, to przeprowadzał korekty książek i artykułów wynajdując w nich błędy i pomyłki, na jakie zdecydowana większość osób w ogóle nie zwróciłaby uwagi

Więcej…
 

Opowiadania tarnogórskie 2019

Więcej…

24 października  zebrani w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach uczestnicy konkursu „Opowiadania Tarnogórskie 2019” usłyszeli werdykt, na który czekali ponad miesiąc

Więcej…
 

Promocja książki o Bractwie Świętej Barbary

Więcej…

14 sierpnia w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła miała miejsce promocja książki  prof. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz oraz świętej pamięci ks. prof. Jana Góreckiego pt.  Przeświętne Bractwo Barbary Świętej na Górach Tarnowskich fundowane 15 augusta 1747 r.

Więcej…
 

Kto był kim w Bractwie Strzeleckim?

Więcej…

Władze organizacji w latach 1780–1939 cz. 1

W okresie istnienia Bractwa Strzeleckiego do 1939 roku kilkakrotnie zmieniały się zapisy dotyczące władz stowarzyszenia. Pierwszy statut z 1780 roku wymieniał jako urzędników organizacji: inspektora (Inspector) oraz przydzielonych mu do pomocy dwóch mistrzów strzeleckich (Schützenmeister), pisarza strzeleckiego (Schützenschreiber), celowniczego strzeleckiego (Schützenzieler) oraz dwóch zastępców (Substituten). Od końca drugiej dekady dziewiętnastego stulecia ich wszystkich określano mianem starszych strzeleckich (Schützen Aeltesten)

Więcej…
 

Kolęda z Kiepurą

Więcej…

Znany śpiewak operetkowy Jan Kiepura w międzywojennej kawiarni Silesia podśpiewywał kolędy z personelem na wigilijnej wieczerzy, na którą trafił zupełnie przypadkowo

Więcej…
 Okładka Montes nr 101

Okładka Montes nr 101


Montes Tarnovicensis

Strona główna | Montes Nr 1 | Montes Nr 2 | Montes Nr 3 | Montes Nr 4 | Wydanie specjalne | Montes Nr 5 | Montes Nr 6 | Montes Nr 7 | Montes Nr 8 | Montes Nr 9
Montes Nr 10 | Montes Nr 11 | Montes Nr 12 | Montes Nr 13 | Montes Nr 14 | Montes Nr 15 | Montes Nr 16 | Montes Nr 17 | Montes Nr 18 | Montes Nr 19 | Montes Nr 20
Montes Nr 21 | Montes Nr 22 | Montes Nr 23 | Montes Nr 24 | Montes Nr 25 | Montes Nr 26 | Montes Nr 27 | Montes Nr 28 | Montes Nr 29 | Montes Nr 30 | Montes Nr 31-32
Montes Nr 33 | Montes Nr 34-35 | Montes Nr 36 | Montes Nr 37 | Montes Nr 38 | Montes Nr 39 | Montes Nr 40 | Montes Nr 41 | Montes Nr 42 | Montes Nr 43 | Montes Nr 44
Montes Nr 45 | Montes Nr 46 | Montes Nr 47 | Montes Nr 48 | Montes Nr 49 | Montes Nr 50 | Montes Nr 51 | Montes Nr 52 | Montes Nr 53 | Montes Nr 54 | Montes Nr 55
Montes Nr 56 | Montes Nr 57 | Montes Nr 58 | Montes Nr 59 | Montes Nr 60 | Montes Nr 61 | Montes Nr 62 | Montes Nr 63 | Montes Nr 64 | Montes Nr 65 | Montes Nr 66
Montes Nr 67 | Montes Nr 68 | Montes Nr 69 | Montes Nr 70 | Montes Nr 71 | Montes Nr 72 | Montes Nr 73 | Montes Nr 74 | Montes Nr 75 | Montes Nr 76 | Montes Nr 77
Montes Nr 78 | Montes Nr 79 | Montes Nr 80 | Montes Nr 81 | Montes Nr 82 | Montes Nr 83 | Montes Nr 84 | Montes Nr 85 | Montes Nr 86 | Montes Nr 87 | Montes Nr 88
Montes Nr 89 | Montes Nr 90 | Montes Nr 91 | Montes Nr 92 | Montes Nr 93 | Montes Nr 94 | Montes Nr 95 | Montes Nr 96 | Montes Nr 97 | Montes Nr 98 | Montes Nr 99
Montes Nr 100 | Montes Nr 101 | Montes Nr 102