Montes Tarnovicensis Nr 99

Książę w Muzeum

Więcej…

Muzea nieustannie powiększają swoje kolekcje. Rzadko zdarza się jednak nabyć obiekt tak wartościowy jak ten, który ostatnio trafił do zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach. Portret Guido Henckel von Donnersmarcka, autorstwa Franza von Lenbacha – bo o nim mowa – to cenna pamiątka po jednym z najważniejszych górnośląskich magnatów przemysłowych, a jednocześnie przykład dobrej klasy XIX-wiecznego malarstwa niemieckiego

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

Jan Kaczor – zapomniany tarnogórski działacz narodowy

Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii-Nadrenii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Jan Kaczor (1878-1947) – działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca

Więcej…
 

Tumult - bunt gwarków 1534

Przyczyn pierwszego buntu górników, do którego doszło w sierpniu 1534 roku w mieście gwarków, historycy dopatrywali się dotychczas w konfliktach narodowościowych i religijnych. Tymczasem w najnowszych interpretacjach protestów tarnogórskich rębaczy badacze dziejów dowodzą, że był to zwykły strajk połączony z tumultem społecznym, wynikający z nieprzestrzegania praw zapisanych w „Ordunku gornym”

Więcej…
 

Tradycja i porządek świata

Więcej…

Skąd przybywamy, jacy jesteśmy, dokąd zmierzamy?

W tak postawionym temacie, wyjątkowe są już kilkuletnie działania edukacyjne Śląskich Starek, promujących kulturę regionalną małej ojczyzny. Śląskie Starki – Lyjna i Ryjzka – czyli Helena Domańska i Teresa Majzner są członkiniami Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku i autorkami oryginalnego projektu programu edukacji regionalnej pt.: „Śląskie Starki berają”, adresowanego przede wszystkim do najmłodszego pokolenia – do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

Więcej…
 

Pomnik Marszałka

Po śmierci Józefa Piłsudskiego podczas uroczystości żałobnych tarnogórzanie ślubowali wierność Marszałkowi, zbierali składki na postawienie w mieście pomnika Wodza Narodu i zaczerpnęli do woreczków szczypty ziemi spod granicznych słupów na usypanie pamiątkowego kopca w Krakowie

Więcej…
 

Piłkarskie początki

Iskra Lasowice była podczas powstań śląskich najsilniejszą drużyną piłkarską w obwodzie tarnogórskim Górnośląskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej

 

Więcej…
 

Zabytki techniki

Więcej…

Łącząca Górnośląski Okręg Przemysłowy z Gdynią magistrala węglowa była największą inwestycją kolejową międzywojennej Polski. Z wyjątkiem kilku odcinków już istniejących linii, prawie cała została zbudowana od podstaw

Więcej…
 

Kilka uwag o statutach Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

Pierwszy statut Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach datowany jest na 6 kwietnia 1780 r. Został on opracowany na podstawie reguły siostrzanego towarzystwa z Raciborza (Rattibor). Po zaaprobowaniu dokumentu przez starostę bytomskiego Erdmanna Gustava hrabiego Henckel von Donnersmarck (1734–1805) został zatwierdzony 29 maja 1780 r. przez Królewską Kamerę Wojenno-Dominialną we Wrocławiu (Königliche Kriegs- und Domainen-Kammer zu Breslau). Statut z 1780 r. nie obowiązywał jednak przez cały okres pruski

Więcej…
 

Tarnowskie Góry pobudzają apetyt

Więcej…

Osobiście nie znałem Damiana Dawida Nowaka, nigdy go nie widziałem, nigdy z nim nie rozmawiałem aż do 15 lipca 2019 roku, kiedy to zatelefonował do mnie z prośbą, bym poprowadził spotkanie w galerii Inny Śląsk promujące jego piąty tomik wierszy Całe góry wspomnień. Wcześniej ukazały się: Nieistotne (Miniatura 2014), Pożegnania (WFW 2015), Wczesne dojrzewanie (Mamiko 2016), Inaczej niż w lustrze (Font, Poznań 2018). To bardzo bogata bibliografia jak na autora urodzonego w 1989 roku

Więcej…
 Okładka Montes nr 99

Okładka Montes nr 99