Montes Tarnovicensis Nr 98

Rybnicki rabin zmarł w Tarnowskich Górach

Więcej…Na tarnogórskim cmentarzu żydowskim znajduje się macewa z wyrzeźbionymi trzema koronami i dłońmi w geście błogosławieństwa. Symbolika reliefów nagrobkowych wskazuje, że w mogile spoczywa mężczyzna z rodu kapłanów

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

Jan Kaczor – zapomniany tarnogórski działacz narodowy

Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii-Nadrenii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Jan Kaczor (1878-1947) – działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca

Więcej…
 

Wkład duchowieństwa katolickiego i sióstr zakonnych w rozwój szkolnictwa na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939

Więcej…

Do rozwoju szkolnictwa powszechnego w znaczący sposób przyczynili się również duchowni katoliccy oraz siostry zakonne. Kościół uczestniczył w życiu społeczeństwa budując jego świadomość narodową, angażując się w budowanie i rozwój szkolnictwa na ziemi tarnogórskiej

Więcej…
 

Kapitan bez ręki

Więcej…

Tuż po wojnie w drużynie Śląska Tarnowskie Góry grywał w piłkę jedyny w Polsce jednoręki zawodnik, który nie był zbyt wierny barwom swojego klubu

Więcej…
 

600-lecie nadania herbu

Więcej…

Wielki Jubileusz rodu Henckel von Donnersmarck

W Konstancji –  1 sierpnia 1417 r. – Zygmunt Luksemburski, jako król Węgier (był wówczas także królem niemieckim, od 1420 r. był królem Czech, a w 1433 r. został koronowany na cesarza) wydał dokument uznający za szlachetnie urodzonych trzech braci, synów Henckel de Quintoforo: Piotra, Jakuba i Mikołaja. Razem z nimi wspólny herb otrzymali: Jakub syn Piotra von Urbanfalva, Marcin syn Bartłomieja, Mikołaj syn Jana zwanego Turzo de Bethlehemfalva i Jan syn Jakuba von Lethon. Wszyscy oni, jako spokrewnieni, kuzyni – łac. „consanguinei” –  otrzymali wspólny herb

Więcej…
 

Zapomniany dramat

W archiwum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej przechowywana jest niewielka książeczka autorstwa Eugeniusza Mieczowskiego pt. Piekary. Dramat z czasu Wyprawy Wiedeńskiej Króla Jana Sobieskiego (w trzech aktach i pięciu odsłonach)

Więcej…
 

Szyby kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Szyb Sztolniowy Nr 5 (Adam)

Wybito go 472 m od wylotu chodnika Głębokiej Sztolni Fryderyk w 1823 r. na głębokość 25 m, jako kolejny, piąty szyb świetlny i wentylacyjny.

Więcej…
 

Tragiczna przejażdżka

Więcej…

W Reptach przy szosie do Gliwic stoi pomnik z cokołem schodkowym i granitową płytą z wyszlifowanym na niej zarysem krzyża

Więcej…
 

Ballestremowie

Więcej…

Ród wywodzi się z północnych Włoch – z Piemontu. Założycielem rodziny śląskich Ballestremów był Giovanni Baptisto Angelo Conte di Ballestrero, który wstąpił do armii króla pruskiego w czasie wojen śląskich w połowie XVIII wieku

Więcej…
 

Początek sezonu strzeleckiego

Więcej…

Rozpoczął się kolejny sezon działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. W ostatnich kilku miesiącach 2019 r. tarnogórska strzelnica stała się miejscem kilku ważnych wydarzeń. Bracia reprezentowali także naszą organizację nie tylko na szczeblu regionalnym, ale i międzynarodowym

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

Więcej…

CZĘŚĆ XXIV

Sytuacja ekonomiczna w Polsce na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku była bardzo trudna i zaowocowała protestami społecznymi. W Reptach nałożyło się to na zmianę organizacyjną, jaką wkrótce miał być koniec mariażu reptowskiego Centrum Rehabilitacji z piekarskim Szpitalem Chirurgii Urazowej

Więcej…
 

Repty Śląskie

Więcej…

Według źródeł historycznych są najstarszą dzielnicą obecnych Tarnowskich Gór. Początek mogła im dać osada z czasów przedchrześcijańskich, jednak pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z dokumentu papieża Innocentego III. Wystawiony w 1201 r. na prośbę opata premonstratensów z klasztoru Św. Wincentego na wrocławskim Ołbinie potwierdzał wszystkie posiadłości klasztoru, a wśród nich wymieniono wioskę Reptones

Więcej…
 Okładka Montes nr 98

Okładka Montes nr 98