Montes Tarnovicensis Nr 97

Ucieczka z wojska

Za dezercję z wojska i nielegalne przekroczenie granicy musiał odpowiedzieć młody tarnogórzanin. Zamarzyło mu się przedostać na Zachód. Zamiast jednak na teren Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, trafił do aresztu

Więcej…
 

Piekarnia na parterze

Więcej…

Projekt i rysunek kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 30 na zlecenie mistrza piekarskiego Juliusza Roesnera przygotował 30 kwietnia 1910 roku mistrz murarski Hugo Strecker

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

Jan Kaczor – zapomniany tarnogórski działacz narodowy

Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii-Nadrenii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Jan Kaczor  (1881- †?) – działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca

CZĘŚĆ VII

Więcej…
 

Zapisane dziedzictwo

Więcej…

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. prałata dr. Herberta Jeziorskiego jest szczególną okazją do przypomnienia tego kapłana – pasjonata historii oddanego ziemi rodzinnej

„wszyscy czytelnicy – a zwłaszcza mieszkańcy tych parafii – uzyskali w ten sposób nowe źródło do poznania życia swych poprzedników w wierze (...). Przede wszystkim jednak uzyskaliśmy świadectwo ofiarnej pracy i żywej wiary naszych przodków (...).”

Więcej…
 

Zatrzymane za brak przepustki

Czy można było zostać aresztowanym za to, że się wysiadło z pociągu na stacji kolejowej, mając zresztą zapłacony bilet na przejazd? Można, jeśli pociąg kończył bieg na terenie strefy nadgranicznej, a pasażer nie posiadał przepustki uprawniającej do wjazdu na teren strefy

Więcej…
 

Utopce

W moim pisaniu o Śląsku znalazłem fragment opisujący tzw. „Żabi Kraj”, na Górnym Śląsku rozciągający się od Skoczowa na południu do miejscowości Łąka na północy. Częścią tego opisu jest próba przedstawienia utopka i parę przestróg związanych z tą postacią. Tekst, jak to się mówi, jest na czasie, gdyż utopnik szczególnie niebezpieczny jest na wiosnę, przy podwyższonych stanach wód, przed Nocą Kupały, przed pokropieniem akwenów święconą wodą przez Świętego Jana Chrzciciela. Palmowa Niedziela zaś, to dla utopicieli dzień, w którym się gruntownie myją i … kąpią

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Szyb sztolniowy 17 (Sylwester)

Na zaprojektowanej w 1820 r. trasie Głębokiej Sztolni Fryderyk wybito 25 nowych szybów, a jeden stary pogłębiono. Budowę szybu 17 rozpoczęto w 1829 r. i zakończono rok później na głębokości ok. 29 m. Od niego drążono chodnik sztolni w kierunku dwóch sąsiednich, zaślepionych później i zasypanych szybów. W podziemiu dzieliło go od wylotu sztolni na powierzchnię 1878 m

Więcej…
 

Z Piasecznej do Świnoujścia

Więcej…

Będąc na zachodnim krańcu Polski, na należącej w części do nas wyspie Uznam, a konkretnie w Świnoujściu, w miejscowym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza (Stella Maris), tarnogórzanie natkną się na tablicę poświęconą, pochodzącemu z Piasecznej księdzu Paulowi Adamusowi

Więcej…
 

Pniowiec

Więcej…

Posiadał kiedyś własny herb. Na tarczy herbowej widniał ścięty pień drzewa z wbitą w niego siekierą. Aktualnie, dzielnice Tarnowskich Gór herbów nie posiadają, a Pniowiec jest wśród nich najdalej na północ wysunięty, największy obszarowo i najmniej zaludniony

Więcej…
 

Związki tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego z organizacjami kombatanckimi

Więcej…

Zarówno w okresie pruskim, jaki i w czasach międzywojennych tarnogórskie Bractwo Strzeleckie, jako organizacja o charakterze paramilitarnym, współpracowało i wspierało działalność miejscowych towarzystw kombatanckich

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

Więcej…

CZĘŚĆ XXIII

Trwające w latach 1975-1980 fuzje tarnogórskiego ośrodka rehabilitacyjnego ze szpitalem w Piekarach Śląskich i kilkoma innymi podmiotami w Specjalistyczny Zespół Urazowo-Ortopedyczny i Rehabilitacji „Repty – Piekary” uznane zostały za niezbyt udane posunięcie. Na pewno nie był to całkowicie zmarnowany czas

Więcej…
 Okładka Montes nr 97

Okładka Montes nr 97