Montes Tarnovicensis Nr 93

Kopalnia galmanu „Carl Gustav”

Więcej…

Serwis Carnalla po raz pierwszy w swojej blisko 200-letniej historii zobaczymy w naszym mieście, a dokładnie w Muzeum - byłej siedzibie starosty górniczego oraz starosty powiatu bytomsko-tarnogórskiego, dziś powszechnie znanej jako Sedlaczek

Więcej…
 

Współpraca MZKP Tarnowskie Góry z PPKS Lubliniec

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Pod koniec XX wieku przez cztery lat trwała współpraca pomiędzy MZKP a PPKS Lubliniec. Dzięki niej na części trasy przejazdu lublinieckiego przewoźnika honorowane były bilety KZK GOP i MZKP

Więcej…
 

Święto Gwarków w srebrze zapisane

Więcej…

Wspomnienia z pierwszej imprezy Dni Tarnogórskich Gwarków – 1957 r.

Zgodnie z określonym zadaniem, przyjętym w statucie w 1954 r. o organizacji imprez obrazujących tradycje i kulturę ziemi tarnogórskiej, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej już w 1956 r. rozpoczęło starania o realizację tego przedsięwzięcia

Więcej…
 

Zakaz używania języka niemieckiego

Wprowadzenie w autonomicznym województwie śląskim jako urzędowego języka polskiego wcale nie było tragedią dla wiekowego tarnogórskiego kancelisty mówiącego tylko po niemiecku

Więcej…
 

Sześć dekad Muzeum w Tarnowskich Górach

Więcej…

W bieżącym roku tarnogórskie Muzeum obchodzi jubileusz 60-lecia, który skłania do skreślenia paru zdań o jego początkach, działalności oraz zaproszenia do wspólnego świętowania poprzez uczestnictwo w wystawach, które specjalnie na tę okazję zostały przygotowane

Więcej…
 

Budynek przy ul. Gliwickiej 6

w świetle dokumentów archiwalnych

Więcej…

W „Kronice miasta i powiatu Tarnowskie Góry” autorstwa Jana Nowaka można przeczytać: „Urząd górniczy i administracyjny, to znaczy pierwszy ratusz, był w dzisiejszym narożnym domu przy ul. Gliwickiej nr 6. Parterowe mury i piwnice tego domu pochodzą jeszcze z czasów założenia miasta (...)”

Więcej…
 

Inwigilacja PPS

Mimo zjednoczenia w 1948 roku ruchu robotniczego przetrwała nieufność nowych władz wobec części działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy niechętni byli połączeniu z „bratnią” Polską Partią Robotniczą

Więcej…
 

U źródeł tarnogórskiego muzealnictwa

Więcej…

Muzeum w Tarnowskich Górach świętuje w tym roku 60 lat istnienia. Za początek instytucji przyjęło się uważać otwarcie pierwszej stałej wystawy w Kamienicy Sedlaczka 6 września 1958 roku. Pamiątki przeszłości zaczęto zbierać w tym mieście jednak dużo, dużo wcześniej

Więcej…
 

Za fenigi do więzienia

Inżynier, zamieszkały w mieście gwarków, wykorzystał swoje umiejętności do podrabiania międzywojennych niemieckich monet

Do Tarnowskich Gór 22 maja 1928 roku przyjechał prosto z Wrocławia niemiecki urzędnik śledczy. Wizyta nie była przypadkowa i kurtuazyjna. Tajniak z Niemiec zamierzał przeprowadzić dochodzenie w sprawie zamieszkałego w mieście gwarków fałszerza pieniędzy. Kiedy zastał drzwi mieszkania przestępcy zamknięte na głucho, zwrócił się – jak napisano w aktach sądowych – „o interwencję tutejszego referatu śledczego”.

Więcej…
 

Teatr świetlny i hotel

Więcej…

Budynek Hotelu Prinz Regent przy pl. Żwirki i Wigury 1 przez długie lata był czołowym przybytkiem kultury w mieście gwarków

Więcej…
 

Tarnogórscy bracia na zjeździe Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców w Leudal

Więcej…

W dniach od 17 do 19 sierpnia 2018 roku delegacja tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego brała udział w zjeździe Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen – EGS), który odbył się w holenderskim Leudal

Więcej…
 

Dwutygodniowe „Gwarki”

Więcej…

Przez kilkadziesiąt lat „Dni Tarnogórskich Gwarków”, „Święto Gwarków”, „Gwarki”, biły na głowę każdą imprezę kulturalną tego typu w kraju. Połączenie tradycji i historii (ceremonia otwarcia wraz ze „Skokiem przez skórę” oraz pochód historyczny) z bogatą ofertą występów artystycznych, gier, zabaw i z może mniej kulturalną, choć często bardziej wyczekiwaną przez wielu, atrakcją kulinarną (krupnioki!), stwarzało imprezę i atmosferę nie do powtórzenia i ściągającą tysiące sympatyków

Więcej…
 Okładka Montes nr 93

Okładka Montes nr 93