Montes Tarnovicensis Nr 91

Stajnia i wozownia dla piechoty

O budowie nowych koszar dla 3. batalionu 3. śląskiego pułku piechoty nr 156 entuzjastycznie poinformował 21 kwietnia 1914 roku dziennikarz tygodnika „Tarnowitzer Wochenblatt”

Więcej…
 

Wspomnienie o Piotrze Guzym

Więcej…

W sobotę 24 lutego zmarł Piotr Guzy, pisarz prozaik, tarnogórzanin. Przeżył 96 lat. Od 1977 roku mieszkał w Hiszpanii, nieopodal Walencji, w Daimuz. Jeszcze w czerwcu 2017 r. mieliśmy okazję się spotkać, ponieważ Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach zorganizowała konferencję popularnonaukową o życiu i twórczości pisarza, na której był obecny

Więcej…
 

Monety zastępcze 3. Pułku Ułanów

Więcej…

W czerwcu 1922 roku 3. Pułk Ułanów, który powstał pięć lat wcześniej, uczestniczył w przejmowaniu części Górnego Śląska przyznanego Polsce po plebiscycie. W tym samym roku został skierowany do garnizonu w Tarnowskich Górach. Do 1939 r. stacjonował w koszarach przy ul. Opolskiej

Więcej…
 

Dla bezdomnych i sublokatorów

Do tarnogórskiego Magistratu 9 lipca 1929 roku dotarła pisemna prośba o przydzielenie komunalnego mieszkania. Jej autorem był Paweł Błaszczyk zamieszkały od trzech lat przy ulicy Ligonia 5

Więcej…
 

Z kart międzywojennej działalności tarnogórskiego koła Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”

Więcej…

W grudniu 2017 r. w tarnogórskim Muzeum otwarto wystawę „Na straży porządku publicznego. Policja Województwa Śląskiego w latach 1922–1939”, nad którą honorowy patronat objęli Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Papierowe bilety okresowe w MZKP cz. 3

Przez krótki czas w latach 2002-2003 w autobusach MZKP honorowany był jeden z rodzajów biletów... kolejowych. Od 1 sierpnia 2002 r. pasażerowie dostali możliwość zakupu specyficznego biletu miesięcznego ATP. Był to bilet kolejowy na pociągi osobowe przewoźnika PKP Przewozy Regionalne, ważny na określonej trasie pomiędzy dwoma stacjami w województwie śląskim, który dodatkowo ważny był w autobusach i tramwajach KZK GOP. Biletu tego nie dało się kupić w żadnej z kolektur biletowych KZK GOP czy MZKP, lecz tylko w kolejowych kasach biletowychPrzez krótki czas w latach 2002-2003 w autobusach MZKP honorowany

Więcej…
 

Zalepki listowe

Więcej…

Używały ich np. Gmina Piaseczna, Gminne Nadleśnictwo Radzionkow, Gmina Wieszowa, Zarządca Majątku Dominium Donnersmarcków w Brynku oraz Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kaletach, kiedyś Stahlhammer.

Więcej…
 

Tarnowskie Góry miasto hutników?

Więcej…

W drugiej połowie XIX wieku Tarnowskie Góry stanęły przed szansą dogonienia przemysłowych ośrodków Europy. Mogły powtórzyć sukces z końca XVIII w., gdy za sprawą Friedricha Wilhelma Redena, kopalni Fryderyk i maszyn parowych – stały się ośrodkiem rewolucji przemysłowej, miejscem nauki i podziwu

Więcej…
 

Piekarnia na Entenringu

Więcej…

Nie ma już śladu na Kaczyńcu po wyburzonej tuż po II wojnie światowej piekarni z wysokim kominem, w której mistrzowie, czeladnicy i uczniowie przez kilkadziesiąt lat wypiekali chleb

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Kapuścinski i Minerva

Idąc w kierunku Rept Śl. ul. Bałtycką, po jej prawej stronie można dostrzec w części Parku Miejskiego hałdę z lejowatym zagłębieniem po szybie Kapuścinski. Nazwa pochodzi od nazwiska nadsztygara kopalni

Więcej…
 

Zniszczone linoleum w biurach Oficera Placu

Kamienicznik z ulicy Krakowskiej, który początkowo sporo zarobił, wynajmując wojsku lokal w swoim domu, po rezygnacji Komendy Garnizonu z dzierżawy długo starał się o zapłatę za uszkodzenia w pomieszczeniach

Więcej…
 

Tarnogórskie ślady inż. Feliksa Piestraka

Więcej…

FELIKS PIESTRAK (1868–1947)

W 2018 r. przypada 150 rocznica urodzin wybitnego znawcy problematyki górniczej inż. Feliksa Piestraka, który kierował tarnogórską Szkołą Górniczą w latach 1924 – 1933. Był jednym ze współtwórców w 1938 odbudowy kopalni kruszców i budowy podziemnego muzeum w celu ich udostępnienia społeczeństwu

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

Więcej…

CZĘŚĆ XX

Chociaż kontuzjowani górnicy przestali już być wyłącznymi beneficjentami ośrodka rehabilitacyjnego, to po trzynastu latach funkcjonowania placówki nadal stanowili spore grono pacjentów. Dlatego też nie powinien dziwić obszerny reportaż w branżowej prasie górniczej, jaki ukazał się w połowie grudnia 1973 r.

Więcej…
 

Tradycja i kontynuacja

Więcej…

Roczny cykl działalności bractw strzeleckich cz. III

W brackim cyklu rocznym odbywały się, kultywowane w wielu towarzystwach do dziś, inne turnieje, których zwycięzców niejednokrotnie określano mianem królów. Dla przykładu w Gostyniu od początku XVIII w. najlepszego uczestnika w strzelaniu do tarczy nagrodowej zwykło się określać królem trafarnym, lub w okresie późniejszym, cyrklowym. Z tytułem tym, aczkolwiek mało znaczącym, mamy do czynienia w XIX w. na terenie całej Wielkopolski

Więcej…
 

20 lat inwigilacji

Starszy nobliwy pan mecenas, przesiadujący w latach 60. XX wieku przy kawie w kawiarni na tarnogórskim Rynku, nie wyglądał na śmiertelnego wroga ludowego państwa. Ale za takiego uważany był przez Służbę Bezpieczeństwa, której agenci obserwowali go przez dwadzieścia lat

Więcej…
 

Więcej zajączków „na Zajączka”

Rozmyślania o Górnym Śląsku

W czas Świąt Wielkanocnych będzie o zajączkach, barankach i o starej i mrocznej legendzie

Więcej…
 Okładka Montes nr 91

Okładka Montes nr 91