Montes Tarnovicensis Nr 89

Kamienica Kujawczyka

Urocza kamieniczka z czerwonej cegły jest ozdobą placu nazywanego Kaczyńcem. Kiedyś należała do Wincentego Kujawczyka

Więcej…
 

Hałdy Kopalni Fryderyk

Więcej…

Hałdy to składowiska skały i innych materiałów wydobytych podczas drążenia szybów, odchodzących od nich pod ziemią chodników lub pochodzące z płuczek

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Papierowe bilety okresowe w MZKP cz. 1

Jednym z najdogodniejszych rodzajów biletów dla pasażera były papierowe bilety sieciowe. W autobusach kursujących na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry można było z nich korzystać od początku istnienia związku aż do lata 2016 roku

Więcej…
 

Tarnogórskie ewangelikalia

Więcej…Próbę typologizacji artefaktów związanych z kulturą ewangelicką w zbiorach polskich podjęła ostatnio Anna Seemann-Majorek, kustosz Muzeum „Domek Matki Ewy” w Bytomiu-Miechowicach. Wszelkie tego rodzaju obiekty, w tym zbiory piśmiennicze, przedmioty, budynki lub przestrzenie, nazwała umownie ewangelikaliami

Więcej…
 

60 lat działalności Sztolni Czarnego Pstrąga

Więcej…Sztolnia Czarnego Pstrąga, która jako jeden z obiektów pogórniczych znalazła się na prestiżowej Liście Światowego Dzedzictwa UNESCO, w 2017 r. obchodzi swój kolejny jubileusz – 60 lat działalności

Więcej…
 

Kto śpiewa, nie grzeszy, ale...

W ramach zwalczania „rewizjonizmu” karani byli nawet podpici mężczyźni, którzy w autobusie lub ludowej gospodzie zaintonowali niemieckie piosenki

Więcej…
 

Górnicze zabudowania na Wzgórzu Redena (Redensberg)

Więcej…Kopalnia Fryderyk kojarzy się nam najczęściej z podziemiami: sztolniami, wyrobiskami i szybami, ale nie mniej istotne dla jej działalności były budowle nadziemne: roznosy, nadszybia, cechownie, płuczki, kruszarki, sortownie, magazyny, prochownie oraz budynki kieratów konnych i maszyn ogniowych. Podobnie jak podziemia kopalniane i te nadziemne obiekty rozrzucone były na wielkim obszarze od Miechowic na południu po Sowice na północy

Więcej…
 

Opowiadania tarnogórskie 2017

Na konkurs wpłynęło 18 prac, które oceniła Komisja Konkursowa w składzie: Prof. Jerzy Paszek – przewodniczący; Bożena Komenderska, Stanisława Szymczyk, Agnieszka Rudawska, Mieczysław Filak, Damian Stadler. Wręczenie nagród odbyło się 26 października 2017 r.

Więcej…
 

Kadry decydują o wszystkim*

Jeden z szefów tarnogórskiej bezpieki mawiał: Bóg rządzi światem, ja rządzę powiatem. Jednak wcale to nie były dobre rządy

Więcej…
 

Jakub, ojciec miasta

Pod koniec życia, gdy jako skromny emeryt ciągnął czterokołowy wózek przez ulice miasta, rozpoznawali go tylko mali chuligani i wołali za nim: Hej! Ojciec miasta! Dokąd jedziesz?

Więcej…
 

Obrotny bezrobotny

Bezrobotny tarnogórzanin postawił w międzywojniu przy ulicy Gliwickiej kiosk, w którym handlował tytoniem i gazetami, ratując wielodzietną rodzinę przed nędzą

Więcej…
 

Tradycja i kontynuacja

Więcej…

Roczny cykl działalności bractw strzeleckich cz. I

Przez stulecia polskie bractwa wykształciły szereg turniejów strzeleckich i cały system zwyczajów z nimi związanych. Dużym uproszczeniem byłoby w tym przypadku ograniczenie się tylko do ceremoniału i symboliki związanej ze strzelaniami królewskimi

Więcej…
 Okładka Montes nr 89

Okładka Montes nr 89