Montes Tarnovicensis Nr 88

Wyszynk tylko za zezwoleniem

Więcej…

Praca tarnogórskich restauratorów w międzywojniu wcale nie była usłana różami. Ciągle borykali się z kontrolami władz i obostrzeniami dotyczącymi wyszynku. Zmorą była ustanawiana godzina policyjna

Więcej…
 

Willa Generalnej Dyrekcji

Więcej…

Na planie ulicy Lublinieckiej, obecnie Opolska, z 1894 roku na posesji nr 24 rozciągał się jeszcze obszerny ogród należący do Gustawa Sobani, właściciela kamieniczki przy ulicy Opolskiej 20

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Linie pospieszne w Tarnowskich Górach cz.IV

MZKP Tarnowskie Góry w 2004 r. rozstrzygnął przetarg na obsługę linii autobusowej 860. Nie doszło tu do zmiany przewoźnika, w dalszym ciągu zadanie to należało do PKM Świerklaniec

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Szyb Fryderyki

Jest jednym z 10 zachowanych w dobrym stanie szybów kopalni. Ma kamienną obudowę i owalny przekrój. Wybito go na Wzgórzu Redena w 1801 r. wpierw do głębokości 46, a później pogłębiono do 59 m. Był szybem wydobywczym i zjazdowym dla tego rejonu, a jednocześnie ostatnim na chodniku sztolni Boże Wspomóż budowanej do tego miejsca od rzeki Stoły w Strzybnicy

Więcej…
 

Cmentarze w Tarnowskich Górach

Więcej…

Zdaniem antropologów, cmentarz jest obrazem mentalności, światopoglądu oraz estetycznych tendencji panujących wśród społeczeństwa. Że te miejsca mówią więcej o żywych niż o tych, dla których je przede wszystkim przeznaczono

Więcej…
 

Wystawa w tarnogórskim Muzeum

Więcej…

Lekcja stylu. Porcelana śląska art déco z kolekcji Ireny i Romana Gatysów

4 października otwarto w tarnogórskim Muzeum wystawę porcelany trzynastu śląskich wytwórni, a użyczoną przez znanych kolekcjonerów – państwa Irenę i Romana Gatysów

Więcej…
 

Wysoce inteligentny inżynier

Mało kto wie, że urodzony w Tarnowskich Górach w żydowskiej rodzinie, Alfred Lowitsch po ukończeniu uczelni w Darmstadt zrobił światową karierę. Pomysły zawarte w jego książce, spalonej na stosie przez hitlerowców, nie straciły aktualności

Więcej…
 

Kirkut to nie zagroda

Więcej…

W 1945 roku tarnogórski cmentarz żydowski o powierzchni 6774 m2 wraz z parterowym domem mieszkalnym i salą przedpogrzebową o kubaturze 1381 m sześc. przy ulicy Gliwickiej 66 przejęty został przez Skarb Państwa. Starostwo Tarnogórskie oszacowało, że według cen z 1939 roku cmentarz z zabudowaniami miał wartość 26 tys. 739 zł. Zarządzaniem kirkutem, który uznany został za cmentarz komunalny, zajęło się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Zapisany w historię Sztolni Czarnego Pstrąga

Więcej…

Benedykt Świerc (1931–2007)

Przypadająca w 2017 r. 60. rocznica odbudowy i przekazania do ruchu turystycznego Sztolni Czarnego Pstrąga, skłania do przypomnienia dzisiaj ludzi, którzy w jej uruchomienie wnieśli swój szczególny wkład pracy. Należeli do nich m.in. Czesław Piernikarczyk, inż. Franciszek Garus, Paweł Spałek, Jerzy Spałek, inż. Antoni Twardawa, inż. Józef Sage, inż. Karol Swoboda oraz Benedykt Świerc

Więcej…
 

Zalepki listowe

Więcej…

Mimo tego, że większość zalepek miała jak znaczki ząbkowany grzebień, nigdy nie pełniły ich funkcji, choć ich kolekcjonowanie stało się pokrewnym działem filatelistyki.

Więcej…
 

„Turniej Gwarkowski” i dwudziestolecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

9 września 2017 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyły się po raz kolejny zawody z okazji „Dni Tarnogórskich Gwarków”. W bieżącym roku towarzyszyły im także obchody dwudziestolecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Zagroda obok Rynku

Więcej…

Domy położone w narożniku ulic Lompy i Jurczyka to przykład dość nietypowego jak na śródmieście budownictwa. Ułożone w czworobok zabudowania stylem nawiązują do popularnego w Niemczech w XIX wieku stylu ostrokoł spotykanego głównie na wsi. Budowle mają kształt chłopskiej zagrody

Więcej…
 

Tarnogórskie polichromie Noellnera

Więcej…

Ewangelicki kościół Zbawiciela w Tarnowskich Górach jest budowlą z wielu względów wartą uwagi. Od blisko 120 lat wnętrze tej świątyni pozostaje niemal nietknięte. Porównując widok dzisiejszy z archiwalnymi fotografiami uderza jedynie brak polichromii na ścianach i sklepieniach

Więcej…
 Okładka Montes nr 88

Okładka Montes nr 88