Montes Tarnovicensis Nr 87

„Radca” o proniemieckim nastawieniu

O podejrzanych kontaktach znanego w mieście gwarków adwokata, tarnogórska Służba Bezpieczeństwa dowiedziała się dzięki obywatelskiej informacji. Tak nazwany został zwykły donos, przypuszczalnie kogoś ze środowiska prawników, który z jakichś powodów miał na pieńku z obrońcą

Więcej…
 

Tahara, żydowska hala cmentarna

Więcej…Najpierw w hali cmentarnej przygotowywano zmarłych do pogrzebu. Potem urządzono w budynku prosektorium i magazyn. Obecnie z powodu braku pieniędzy dom przedpogrzebowy pozbawiony dachu powoli niszczeje

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…Szyb Reden

Pole górnicze kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach podzielono na cztery rewiry wydobywcze. Każdy miał własny podziemny przekop odwadniający złoża rud znajdujący się nad nim. Rewir Sucha Góra obejmował tereny pomiędzy dzisiejszymi ulicami: Blachówka w Bytomiu i Długą w Tarnowskich Górach. W nim prowadzono Przekop Zuflucht na poziomicy 269 m.n.p.m. Odwadniał go wpierw kunszt konny, a od 1798 do 1803 r. mała maszyna atmosferyczna przy szybie Fuchs

Więcej…
 

Pokrzywdzony restaurator z ulicy Zamkowej

Dopiero po wielu odwołaniach do władz Franciszek Wilim mógł prowadzić w swojej restauracji, gdzie zebrania miały niemieckie chóry, wyszynk do północy

Więcej…
 

Kolonia Wolność Górnicza (Bergfreiheit)

Więcej…

Podczas uruchamiania i pierwszych lat działalności Królewskiej Kopalni „Fryderyk”, napotykano poważne trudności nie tylko natury technicznej – jak odwadnianie złóż kruszców – ale także natury organizacyjnej. Jednym z problemów organizacyjnych było zapewnienie mieszkań dla górników kopalni

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Linie pośpieszne w Tarnowskich Górach cz.III

Z Katowic do Tarnowskich Gór lub do okolicznych miejscowości powiatu tarnogórskiego można było w różnych latach dotrzeć pospiesznymi liniami autobusowymi przez Piekary Śląskie

Więcej…
 

„…kamienie wołać będą”

Więcej…

O nagrobkach z cmentarza ewangelickiego w Tarnowskich Górach

Jedną z największych krzywd wyrządzonych Tarnowskim Górom po drugiej wojnie światowej była likwidacja tutejszego cmentarza ewangelickiego w 1967 roku i ostateczne uprzątnięcie jego terenu w kolejnych latach. Od 10 lat w miejscu cmentarza stoi pomnik, przypominający historię tego miejsca i słowa Ewangelii św. Łukasza: „Powiadam wam, jeżeli oni będą milczeć, kamienie wołać będą”

Więcej…
 

Rzeźbiarz tarnogórskich gwarków

Więcej…

Alojzy Niedbała (1905-1987)

Alojzy Niedbała – tarnogórski rzeźbiarz ludowy urodził się 21 czerwca 1905 r. w Bobrownikach Śl. – niegdyś była to wieś nieopodal Tarnowskich Gór, dzisiaj jedna z dzielnic miasta

Więcej…
 

Zalepki listowe

Więcej…

Mimo tego, że większość zalepek miała jak znaczki ząbkowany grzebień, nigdy nie pełniły ich funkcji, choć ich kolekcjonowanie stało się pokrewnym działem filatelistyki.

Więcej…
 

Rozbita demonstracja

Więcej…

„Pewność siebie i arogancja uczestników manifestacji groziły przerodzeniem się grupy manifestujących w tłum agresywny. To właśnie doprowadziło do interwencji sił porządkowych” - pisał redaktor naczelny tygodnika „Gwarek” 8 września 1982 roku w informacji zatytułowanej „Zakłócenie porządku publicznego w Tarnowskich Górach”

Więcej…
 

Piknik na strzelnicy tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Więcej…

Zgodnie z tradycją, jednym z najważniejszych celów działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, jest integracja lokalnej społeczności. Wydarzenia przygotowywane niegdyś przez miejscowe Bractwo Strzeleckie skierowane były nie tylko do członków organizacji, ale również mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Przykładem tego mogą być m.in. tzw. strzelania otwarte (Freienschießen), którym poświęcony został artykuł w numerze „Montes Tarnovicensis” z grudnia 2016 r.

Więcej…
 

Od Lukasika do Styczyńskiego

Więcej…

Na zachowanym starym planie sytuacyjnym z 1887 roku w miejscu Lukasikstrasse, obecnej ulicy Styczyńskiego, znajdowała się szosa do Miasteczka Śląskiego, po której obydwu stronach sąsiadowały ze sobą plac strzelecki i tartak Leschintzera, kupiony później przez Lazarusa Moellera

Więcej…
 Okładka Montes nr 87

Okładka Montes nr 87