Montes Tarnovicensis Nr 86

Relikwie świętych w Bibieli

Więcej…

W ramach obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, w niedzielę 14 maja, uroczystej Mszy świętej w kościele p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Bibieli, przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec

Więcej…
 

Śladami minionego czasu

Więcej…

STRZYBNICA

Zamieszkujący w Strzybnicy od pokoleń, znają jej przeszłość i kolejne jej nazwy, ale przybywają mieszkańcy nowi. Czasem też ci z centrum Tarnowskich Gór pytają o jakiś fragment tej dzielnicy. Najczęstsze są pytania o kościół ewangelicki

Więcej…
 

Bekon, chleb i praca

Spór polskiego przewodniczącego międzywojennej tarnogórskiej Rady Miejskiej z niemieckim burmistrzem dotyczył spraw gospodarczych, ale miał także podtekst narodowościowy

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Grundmann, Nettelbeck, Bohr, Comet

Kto wybierze się na wycieczkę do Hałdy Popłuczkowej ul. Małą, może za jej skrzyżowaniem z ul. Staffa zobaczyć kilka hałd poszybowych. Ok. 350 m od skrzyżowania na wschód od ul. Małej znajduje się hałda szybu Grundmann wybitego w 1834 r.

Więcej…
 

Willa z ogrodem

Więcej…

W czasach Polski Ludowej młodociani złodzieje często chodzili na jabłka do ogrodu otaczającego międzywojenną willę Pawelczyka, niszcząc przy okazji stary parkan

Więcej…
 

Tarnogórska hałda popłuczkowa

Więcej…

Woda utrudniała górnikom pracę pod ziemią, ale wydobytą z konieczności na powierzchnię szybami, gospodarowali z rozmysłem. Używali jej w płuczkach, bo mimo wstępnej selekcji urobku już w podziemiach, wydobywano rudy złączone z dolomitem kruszconośnym, gliną, iłami i ubogą rudą żelaza. Transport takiej „mieszanki” od szybów do hut podwyższał koszty produktu finalnego – ołowiu, srebra i cynku. Obok płuczek wyrastały hałdy – składowiska drobno pokruszonej ręcznie lub w mechanicznych tłuczkarniach skały płonej, oddzielonej następnie od galeny i galmanu wodą w korytach z przegrodami, w basenach, a później w nowocześniejszych urządzeniach

Więcej…
 

Zamurowana butelka

Więcej…

Remont kopalnianej restauracji doprowadził do przypadkowego odkrycia zamurowanej butelki, w której znajdowała się wiadomość sprzed ponad 40 lat. Na lekko pożółkłej kartce wydobytej z jej wnętrza zapisano m.in. nazwiska robotników, którzy na początku lat 70-tych wznosili budynek nadszybia Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Linie pośpieszne w Tarnowskich Górach cz.II

Pod względem częstotliwości kursowania, autobus pospieszny z Tarnowskich Gór do Katowic zapewniał znacznie więcej połączeń, niż oferowała kolej czy PKS. Jego rozkład zmieniał się na przestrzeni lat wielokrotnie

Więcej…
 

Herby z Kamieńca

Więcej…

Miejscowość Kamieniec, położona w powiecie tarnogórskim, godna jest uwagi nie tylko z powodu wartości krajobrazu, choć uległ on znacznej zmianie w porównaniu z tym przedstawionym na starej litografii

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

Więcej…

CZĘŚĆ XVIII

Jednym z tych pracowników ośrodka rehabilitacyjnego, którzy najlepiej zapisali się we wspomnieniach pacjentów i współpracowników, był dr Józef Kowalczyk, pierwszy samodzielny ordynator oddziału paraplegii

Więcej…
 

Krótki staż w UB

Kilkumiesięczna kariera w bezpiece zwykłego krawca dowodzi, jak przypadkowi ludzie pracowali tuż po wojnie w tarnogórskim aparacie bezpieczeństwa

Więcej…
 

Zalepki listowe

Więcej…

Drukowano je na papierze w kolorach lub czarno-białe, okrągłe, owalne, kwadratowe, prostokątne lub wielokątne

Więcej…
 

Początek obchodów 20-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

22 kwietnia 2017 r. na strzelnicy tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się już po raz kolejny Turniej Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego  Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Więcej…
 

Szkoła kupiecka

Roczna szkoła kupiecka założona w mieście gwarków przez katowicką Izbę Handlową wykształciła do 1939 roku wielu fachowych sprzedawców

Więcej…
 

Lista pierwszych burmistrzów miasta

Więcej…

Wybrane wiadomości historyczne o mieście Tarnowskie Góry - Część I

Carl Winkler (1821-1896) nauczyciel szkoły katolickiej i dyrygent chóru przy kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła dokonał w latach 50. i 60. XIX w. wielkiego dzieła uporządkowania archiwum parafii oraz archiwum magistratu Tarnowskich Gór

Więcej…
 Okładka Montes nr 86

Okładka Montes nr 86