Montes Tarnovicensis Nr 85

Gospoda Mitasa

Budynek z restauracją na parterze, tłumnie kiedyś odwiedzany przez mieszkańców Kolonii Wolność Górnicza, powoli popadał w ruinę i zarastał samosiejkami, aż został zrównany z ziemią

Więcej…
 

Chata jak podmiejski dworek

Więcej…Rozbudowa miasta gwarków sprawiła, że podmiejski domek położony wśród ogrodów i pól znalazł się przy jednej z głównych ulic śródmieścia

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Stanisław Janicki (1884-1942) - działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, poseł na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, śląski pisarz i publicysta, redaktor, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony w przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Szczęść Boże, Żmija, Anioł

Więcej…

Hałdy szybów można zobaczyć z ul. Szczęść Boże. Idąc nią od ul. Gliwickiej, za skrzyżowaniem z ul. Ludową, znajduje się po lewej stronie ogrodzony teren z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz zadrzewiona hałda zaślepionego szybu Glück auf, co oznacza życzenie „Szczęścia” i było zwyczajowym pozdrowieniem górników niemieckich. Polscy używali i używają pozdrowienia „Szczęść Boże”, stąd dziś ten zaślepiony szyb nosi taką nazwę. Wybito go w 1815 r. na głębokość 43m. Obwód hałdy ok.180 m, wysokość 3-4 m

Więcej…
 

Ericha Scholza kręte drogi do pojednania

Nazistowska przeszłość sprawiła, że powieści Ericha Scholza nie przebiły się do świadomości polskich czytelników. A szkoda, bo pisarz ukazał w swoich dziełach szeroki obraz ludności ziemi tarnogórskiej z początków XX wieku

Więcej…
 

Ubek siejący ferment

Najważniejszym kryterium oceny pracy w bezpiece była właściwa postawa polityczna, o czym świadczyło nagłe zwolnienie Stanisława Zawadzkiego z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Burmistrz szlachcicem

Tarnogórzanin szlachcicem Cz.II

Więcej…

Postać pana Jourdiana, bohatera komedii Moliera „Mieszczanin szlachcicem”, zapewne zna wielu, jeśli nie z oryginalnej sztuki, to najpewniej z filmu. Główną rolę grał genialny francuski aktor – nota bene z pochodzenia hiszpański szlachcic – Louis de Funes. Nasze Tarnowskie Góry były świadkiem takiej właśnie historii. Czy była tak zabawna? Nie wiadomo. Upragnione szlachectwo uzyskał, żyjący w XVII w. tarnogórski mieszczanin – burmistrz Krzysztof Kracker

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Linie pośpieszne w Tarnowskich Górach

Więcej…

Specyficznym rodzajem linii autobusowych są te, których rozkład przewiduje postoje nie na wszystkich przystankach, lecz tylko na niektórych znajdujących się na trasie przejazdu. Kilka takich linii, zwanych pospiesznymi lub przyspieszonymi, funkcjonowało na terenie gmin tworzących Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Huta Fryderyk

Więcej…

W 2016 roku minęło 130 lat od rozpoczęcia w dzisiejszej dzielnicy Tarnowskich Gór-Strzybnicy budowy huty ołowiu i srebra. Pod nazwą Königliche Friedrichshütte uruchomiono ją dwa lata później i był to przez wiele lat największy i jedyny na Górnym Śląsku zakład hutniczy produkujący te metale

Więcej…
 

Zalepki listowe

Więcej…

Różne zabezpieczenia poufnych listów nie stanowiły żadnej bariery dla kogoś niepowołanego, chcącego poznać ich treść. Jednak ich uszkodzenie lub zniszczenie, sygnalizowało adresatowi, że takie coś mogło mieć lub miało miejsce

Więcej…
 

Obchody dwudziestolecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

W bieżącym roku mija 20 lat od momentu reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Odrodzenie tej organizacji o tradycjach sięgających 1780 roku nastąpiło po ponad półwiecznej przerwie w 1997 roku, a wśród braci założycieli znaleźli się kupcy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. W zasadzie niedawno, bo w 2012 roku, nasza organizacja obchodziła 15-lecie. O fakcie tym i działalności towarzystwa w latach 1997–2012 szczegółowo informowaliśmy na łamach „Montes Tarnovicensis” w 2012 roku, stąd też warto przypomnieć ważne wydarzenia z ostatniego pięciolecia

Więcej…
 

Po pracy do szkoły

Dwie tarnogórskie szkoły zawodowe, chociaż w jednym budynku z podstawówką, cieszyły się w międzywojniu powodzeniem uczniów... i nielicznych uczennic

Więcej…
 Okładka Montes nr 85

Okładka Montes nr 85