Montes Tarnovicensis Nr 84

Domek zniszczony przez zabłąkany pocisk

Więcej…Na starym cmentarzu przy ulicy Gliwickiej w Tarnowskich Górach znajduje się grupowy grób, w którym pogrzebane są cztery siostry. Wszystkie zginęły tragicznie 25 stycznia 1945 roku, zaledwie dwa dni po wkroczeniu radzieckich wojsk do miasta gwarków. Co było przyczyną ich śmierci?

Więcej…
 

Kozak z księgami za pan brat

Więcej…O Janie Miłowanowie, kierowniku tarnogórskiej biblioteki, w samych superlatywach pisał w swoich powojennych pamiętnikach Bronisław Hager, wieloletni wiceburmistrz miasta gwarków i organizator służby zdrowia. „...dobrze sobie zasłużył na wdzięczną pamięć naszego społeczeństwa.” – takimi słowami zakończył fragment poświęcony bibliotekarzowi

Więcej…
 

Prawie wszystko o tarnogórskiej „Solidarności”

Więcej…

16 marca 2017 r. o godz. 17.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury odbędzie się  promocja książki pod red. Krzysztofa Gwoździa, Sebastiana Rosenbauma i Roberta Ciupy Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990. Jej wydawcami są: Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

CZĘŚĆ V

Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Stanisław Janicki (1884-1942) – działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, poseł na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, śląski pisarz i publicysta, redaktor, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony w przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Szyb Heintzmann

Wybito go na polu w Bobrownikach Śląskich w 1815 r. na głębokość 38 m, a potem pogłębiono do 44 m

Więcej…
 

Informacje o nastrojach to szpiegostwo!

Mieszkaniec Bobrownik Śląskich zamieszany został w Aferę Bergu, czyli tworzenie przez ośrodki emigracyjne siatek szpiegowskich na terenie powojennej Polski

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

Więcej…

CZĘŚĆ XVII

Kolejne pawilony oddawane do użytku przez budowlańców zwiastowały, że trzeci etap budowy ośrodka rehabilitacyjnego zmierza ku pomyślnemu finałowi

Więcej…
 

O miłości, życiu i śmierci

Muzeum w Gliwicach wydało książkę pt: „O MIŁOŚCI, ŻYCIU I ŚMIERCI. OPOWIEŚĆ O ŻYDACH GLIWICKICH”. Autorami tekstów są Jacek Maniecki i Marek Wojcik, znany z artykułów w Montesie, Gwarku i publikacji książkowych o Tarnowskich Górach i Bytomiu

Więcej…
 

Długi wobec Króla każdy spłacić musi

czyli o najstarszym tarnogórskim dokumencie w języku polskim

Więcej…

Inspektor hutniczy Ephraim Ludwig Gottfried Abt w „Memoriale” z roku 1791 zanotował, że pierwsze tarnogórskie rachunki górnicze (a zarazem w ogóle najstarsze dokumenty tarnogórskie) pochodziły z dnia św. Łucji (czyli 13 grudnia) 1528 r. Niestety nie zachowały się one do naszych czasów.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Spojrzenie na dworce autobusowe

Jubileusz czterdziestolecia powstania tarnogórskiego dworca autobusowego stanowi okazję, by przywołać wydarzenia z historii innych dworców komunikacji pasażerskiej na Górnym Śląsku

Więcej…
 

Kamienica Schmiedtów

Więcej…

Parcela położona w narożniku Hugostrasse, obecnie ulica Sienkiewicza, a szosą do Miasteczka Śląskiego, dziś ulica Styczyńskiego, należała pod koniec XIX wieku do rodziny Schmiedtów

Więcej…
 

Hutnictwo metali nieżelaznych w okolicach Tarnowskich Gór

Więcej…

CYNK

Współzależność i współpraca hutników z górnikami miała miejsce nie tylko na polu przetwórstwa galeny. Tutejsza ziemia kryła też inny metal

Więcej…
 

Inżynierów polskich jak na lekarstwo

Polscy inżynierowie i technicy specjalnie nie garnęli się do działalności w kole tarnogórskim największej organizacji technicznej województwa śląskiego. Doprowadziło to – rok przed kampanią wrześniową – do jego likwidacji

Więcej…
 

W podniosłym nastroju

Więcej…

Do kontaktów między bractwami dochodziło z okazji ważnych dla danej miejscowości wydarzeń. Czasami były one inicjatywą towarzystw strzeleckich, częściej jednak wpisywały się w lokalne uroczystości, takie jak na przykład święcenie pomników. Udział innych konfraterni w tego typu imprezach niejednokrotnie podnosił ich rangę i wpływał na ich oprawę

Więcej…
 

Urzędy i stanowiska nadzoru górniczego w Tarnowskich Górach

Więcej…

Ordunek Gorny

W 1528 r. książę opolski Jan II Dobry i margrabia brandenburski Georg Hohenzollern wydali „Ordunek Gorny”. Ten zbiór 72 artykułów, normujący m.in. ustrój urzędów kopalnianych, oparty był na regulacjach stosowanych już wcześniej w Olkuszu i Frankonii. Stanowił on, że urzędnikami administracji księcia w sprawach górniczych byli: „gorny hetman, żupnik, czterej przysięgli, dziesiętnicy, olbornicy”. Wraz z wprowadzeniem Ordunku powstał pierwszy Urząd Górniczy w Tarnowskich Górach i 3 grudnia 1529 r. otrzymał od księcia opolskiego pieczęć oraz herb.

Więcej…
 

Tarnowscy, czy von Tarnowitz?

Więcej…

Tarnogórzanin szlachcicem

Gdy Julian Ursyn Niemcewicz w 1821 r. przyjechał do Tarnowskich Gór dowiedział się, że „...znajduje [się] na Śląsku szlachta imię Tarnowskich nosząca”. Faktycznie w owym czasie takowej szlachty nie było na Śląsku. Jednak zdarzyło się, że byli u zarania dziejów miasta gwarków Tarnowscy

Więcej…
 Okładka Montes nr 84

Okładka Montes nr 84