Montes Tarnovicensis Nr 83

Elżbieta Zawacka – tarnogórski epizod

Więcej…

O tarnogórskim epizodzie w życiu najsławniejszej polskiej kurierki, opowiedziała 15 listopada 2016 roku w Tarnogórskim Centrum Kultury dr Katarzyna Minczykowska–Targowska, autorka biografii „Cichociemna. Elżbieta Zawacka „ZO”. Spotkanie było promocją książki, którą uzupełnił pokaz filmu „Elżbieta Zawacka. Miałam szczęśliwe życie” w reżyserii Marka Widarskiego

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

CZĘŚĆ IV

Stowarzyszenie patriotyczno–religijne Eleusis działało w latach 1902–1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Stanisław Janicki (1884–1942) – działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, poseł na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, śląski pisarz i publicysta, redaktor, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną

Więcej…
 

Szyb Sophia

Więcej…

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Nie ustalono konkretnej osoby, od której wziął swą nazwę. Wybito go w 1809 r. na Przekopie Heinitza, pomiędzy szybem Nettelbeck, którego hałda widoczna jest z ul. Małej obok zabudowań dawnego folwarku Segeth, a szybem Frieden (Montes nr 82)

Więcej…
 

Operacja „Tratwa”

Mimo wzmożonej czujności tarnogórska bezpieka nie mogła pochwalić się większymi sukcesami w walce ze „starymi ideologiami akowskimi”

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

Więcej…

CZĘŚĆ XVI

Do początku lat siedemdziesiątych XX wieku przeciągnął się drugi etap budowy ośrodka rehabilitacyjnego

Więcej…
 

W hucie

Więcej…

Hutnictwo metali nieżelaznych w okolicach Tarnowskich Gór

Huty lokowano poza miastem. Były w nich roszty kilku rodzajów oraz piece szybowe z cegły lub kamienia z nadmuchem sztucznym. Ich miechy ze skóry wołowej obsługiwali ludzie lub konie. Później huty budowano przy rzekach, gdzie napędem miechów było jedno lub kilka kół wodnych

Więcej…
 

Niechciani repatrianci

Rodziny przesiedlone z kresów wschodnich traktowane były przez tarnogórskie władze nie zawsze właściwie. Przesiedleńcy nieraz przetrzymywani byli na dworcu kolejowym z powodu sporów starosty z powiatowym kierownikiem Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Autobusem do Kielczy i Zawadzkiego cz. 2

Pojedyncze kursy autobusu 729 do Kielczy nie zaspokajały potrzeb mieszkańców gminy Zawadzkie, chcących dostać się na teren powiatu tarnogórskiego. W związku z tym, 30 marca 2005 roku, w biurze Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami MZKP i władz miejskich z Zawadzkiego w sprawie przedłużenia na teren tej gminy tras linii autobusowej 129, ewentualnie utworzenia nowej linii

Więcej…
 

Oświecony wśród ciemności

Opowiadania tarnogórskie

24 października rozstrzygnięto konkurs „OPOWIADANIA TARNOGÓRSKIE 2016″. Na konkurs wpłynęło 11 prac. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 3 listopada 2016 r. Nagrody otrzymali: I nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza  Czecha – Maciej Bogucki: Oświecony wśród ciemności. II nagroda ufundowana przez pomysłodawcę konkursu pana Mieczysława Filaka – Kornelia Tarska: „Królewna z bloku”. III nagroda ufundowana przez MBP im. Bolesława Lubosza – Anna Stern „Klątwa Goethego”. Poniżej przedstawiamy zwycięskie opowiadanie.

Więcej…
 

Kamienica Niechoja

Więcej…

Projekt kamienicy przy ulicy Lublinieckiej 4, dziś Opolska 4. wykonał dla kupca Emanuela Niechoja 27 marca 1905 roku tarnogórski budowniczy Emanuel Dziuba

Więcej…
 

Strzelania nie tylko dla braci

Więcej…

Istotny przejaw działalności brackiej stanowiły różne formy kontaktów nie tylko z zaprzyjaźnionymi towarzystwami strzeleckimi, ale organizacjami o pokrewnym charakterze czy też sympatykami ruchu brackiego

Więcej…
 

Willa „Eskimos”

Więcej…

Neorenesansowy budynek przy ulicy Opolskiej 20 ozdobiony gzymsami i dwoma medalionami z płaskorzeźbami Erosa i Psyche bardziej zasłynął w mieście gwarków dzięki kawiarence z pysznymi lodami i ciastkami niż ozdobnym detalom elewacji

Więcej…
 

Reformacja na Śląsku

Więcej…

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Z racji studiowania i przebywania wielu Ślązaków w Wittenberdze i w miastach, w których tezy Lutra wywołały największy odzew, informacje o ruchu reformacyjnym pojawiły się nad Odrą prawie natychmiast

Więcej…
 Okładka Montes nr 83

Okładka Montes nr 83