Montes Tarnovicensis Nr 81

Kamienica budowlańca i strażaka

Więcej…

Do 1934 roku na obszarze pomiędzy ulicami Kolejową, obecnie Piłsudskiego, i Sienkiewicza rozciągał się otoczony drewnianym parkanem tartak firmy Lazarusa Moellera zabudowany obiektami potrzebnymi do obróbki drewna

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…

Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Stanisław Janicki (1884-1942) – działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, poseł na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku, śląski pisarz i publicysta, redaktor, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Autobusem do Siemianowic Śląskich

Siemianowice Śląskie były jedną z pierwszych miejscowości Górnośląskiego Okręgu Przesmysłowego, na której terenie zaczęły kursować autobusy. W 1924 roku istniały już prywatne linie autobusowe pozwalające na dojazd z Siemianowic Śląskich do Będzina, Chorzowa, Katowic czy Łagiewnik - późniejszej dzielnicy Bytomia. Kilka lat później, 1 listopada 1929 roku uruchomione zostały Śląskie Linie Autobusowe, a pierwsza obsługiwana przez nie trasa prowadziła z Siemianowic Śląskich do Katowic

Więcej…
 

Miejsce nie tylko historyczne

Więcej…

Wzgórze Redena

Swą nazwę wzięło od dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Fryderyka Wilhelma von Reden, jednego z organizatorów rozwoju przemysłu w Tarnowskich Górach i na Śląsku w końcu XVIII wieku

Więcej…
 

Zniszczyć ludowca

Bezpieka tak długo urabiała tarnogórskiego kandydata na posła mikołajczykowskiego PSL do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku, aż całkowicie zrezygnował z politycznej działalności

Więcej…
 

Willa Romana Horzeli

Więcej…

W rodzinnej willi wzniesionej w międzywojniu nowi właściciele urządzili w XXI wieku prywatną przychodnię lekarską dla pacjentów z całego miasta

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Więcej…

Szyb Minette

W polu na północ od ul. Staffa, na jej odcinku pomiędzy linią kolei wąskotorowej a skrzyżowaniem z ul. Małą, widoczna jest zadrzewiona hałda poszybowa. Leży nad fragmentem odwadniającego przekopu Heinitz, który prowadzono linią wschód-zachód z okolicy Parku Kunszt, a konkretnie od szybu maszynowego Heinitz (1794), przez zgłębiane w kolejnych latach szyby: Minningrode (1795), Minette (1797), Engel/Anioł (1798), Schlange/Żmija (1811) po wcześniejszy szyb Teufel/Diabeł

Więcej…
 

333. rocznica wizyty króla Jana III Sobieskiego

Więcej…

W marszu na Wiedeń

Przymierze obronne przed najazdem Porty Otomana cesarz austriacki Leopold I zawarł z polskim królem Janem III Sobieskim 31 marca 1683 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 17 kwietnia 1683 roku zgodę na wystawienie wojsk. Na odsiecz Wiednia wyruszyło 22 tys. żołnierzy w tym 13,5 tys. jeźdźców. Armia polska wraz z królem wybrała trasę przez Górny Śląsk, bo mieszkańców stać było na zaprowiantowanie armii, na którą co cztery mile oczekiwały magazyny z żywnością. Od 18 sierpnia 1683 roku przez Mysłowice, Będzin, Czeladź, Bytom i Piekary Śląskie w ciągu dwóch dni wojsko dotarło do Tarnowskich Gór

Więcej…
 

Zaproszenia dla tarnogórskich Braci

Więcej…

Nie tylko turnieje i święta związkowe stwarzały możliwości kontaktów z innymi bractwami strzeleckimi. Równie ważne w tym przypadku były imprezy nawiązujące do ważnych dla danej organizacji wydarzeń, tj.: obchody jubileuszowe czy też oddanie do użytku strzelnic. Świętom tym towarzyszyły festyny, koncerty oraz strzelania, podczas których fundowano nagrody o charakterze pamiątkowym. Na tego typu uroczystości miejscowe Bractwo Strzeleckie otrzymywało zaproszenia zarówno w okresach: pruskim, jak i międzywojennym.

Więcej…
 Okładka Montes nr 81

Okładka Montes nr 81