Montes Tarnovicensis Nr 80

Dla historii i miasta

Więcej…

Werner Lubos w 1960 roku wstąpił do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a w 1975 roku został wybrany do jego zarządu. Brał udział w pracach Komitetu Odbudowy Kopalni Zabytkowej uruchomionej w 1976 roku, zaś w 1987 wszedł w skład Komitetu Doradczego Zabytkowej Kopalni Srebra

Więcej…
 

Willa z łamanym dachem

Więcej…

Nawiązująca do antycznych wzorów naścienna płaskorzeźba młodzieńca z piłą, była hołdem złożonym profesji pierwszego właściciela domu

Więcej…
 

Od Eleusis do Tarnowskich Gór

Więcej…Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis działało w latach 1902-1914 na terenie trzech zaborów oraz na Śląsku i w Westfalii na zachodzie Niemiec. Jednym z członków tego stowarzyszenia był Stanisław Janicki (1884-1942) – działacz narodowy w środowisku polskiej emigracji zarobkowej na zachodzie Niemiec, poseł na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, śląski pisarz i publicysta, redaktor, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Autobusem z Pyrzowic do Katowic

Więcej…Pyrzowice to jedyna miejscowość w powiecie tarnogórskim, która pod koniec dwudziestego wieku posiadała bezpośrednie połączenie autobusem przyspieszonym z Katowicami. Linia 885, w której obowiązywały bilety MZKP i KZK GOP, nie była jednak ani pierwszą, ani ostatnią linią łączącą wschodnie rubieże powiatu tarnogórskiego ze stolicą województwa.

Więcej…
 

Pod znakiem prawa górniczego

XV Forum Tras Podziemnych

Tarnogórska Kopalnia Zabytkowa oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga wydają się być znacznie lepiej przygotowane do wymogów Prawa Geologicznego i Górniczego, niż niejeden inny obiekt pogórniczy udostępniony do zwiedzania

Więcej…
 

Nagroda dla Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach zdobyło nagrodę główną w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2015, nadawaną przez Marszałka Województwa Śląskiego. Placówka została doceniona za ekspozycję „W cieniu Wielkiej Wojny. Życie codzienne w powiecie tarnogórskim w latach 1914 – 1918”. Jej komisarzem był dr Krzysztof Gwóźdź, a aranżację wykonał artysta plastyk Franciszek Kłak

Więcej…
 

Kamienica Jarczaka

W skromnej kamieniczce mieszkali w dzieciństwie przyszła dziennikarka radiowa i pani senator oraz znany śląski pisarz

Więcej…
 

Pocztówki z przeszłości

Więcej…Kolekcjoner starych pocztówek, a zarazem mieszkaniec Tarnowskich Gór, postanowił opublikować dwie unikalne ze swego zbioru. Ich osobliwość polega na tym, że zostały wykonane ręcznie na sprzedawanych wówczas czystych kartkach pocztowych. Są więc pojedynczymi oryginałami. Mogą poszerzyć wiedzę o mieście, a jego panoramę sprzed 100 lat porównać z dzisiejszą, widoczną z Hałdy Popłuczkowej, najlepszego i dostępnego dla wszystkich punktu widokowego

Więcej…
 

Łatwe kredyty z Komunalnej Kasy

Powiatowy bank komunalny w mieście gwarków poniósł w latach 30. XX wieku milionowe straty z powodu udzielenia niespłaconych kredytów. Mimo to nikomu za to nie spadł nawet włos z głowy

Więcej…
 

Pechowa Górka Rozrządowa

Firma „Tor”, spółka akcyjna z Katowic, zapłaciła kilkadziesiąt tysięcy złotych kar umownych za opóźnienia w budowie nowej stacji rozrządowej w Tarnowskich Górach. Ale i tak – dzięki zawyżeniu cen – wyszła na swoje po rozliczeniu inwestycji

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Szyb Heinitz

Więcej…Dawne szyby kopalniane zabezpieczano w miejscach, gdzie nie przebiegały przez skałę, obudową z drewna lub obmurowywano kamieniem, później cegłą. Miały przekroje kwadratu, prostokąta, owalu lub okręgu

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

CZĘŚĆ XIV

Więcej…

Drugi etap budowy ośrodka rehabilitacyjnego w parku reptowskim stopniowo dobiegał końca. Stopniowo, bo inwestycja miała potrwać jeszcze jakiś czas

Więcej…
 

Wyróżnienia dla tarnogórskich strzelców

Więcej…

W ostatnich miesiącach miało miejsce kilka uroczystości, podczas których uhonorowano tarnogórzan. Członkowie miejscowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego uczestniczyli też w wielu imprezach strzeleckich, będąc organizatorami dwóch z nich

Więcej…
 

Uczmy o Śląsku!

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Więcej…

Najnowsze badania socjologiczne, przeprowadzone wśród młodzieży województw opolskiego i śląskiego wykazały, że 85% nie zna żadnego wydarzenia związanego z historią Śląska, a 90% nie potrafi wskazać żadnej postaci związanej z regionem.

Więcej…
 Okładka Montes nr 80

Okładka Montes nr 80