Montes Tarnovicensis Nr 79

O rodzinie Frysztackich i ich domu przy ewangelickim kościele (Rynek 12)

Więcej…

Zwycięstwo Ligi Katolickiej i Habsburgów w bitwie pod Białą Górą (1620 r.) rozpoczęło okres kontrreformacji w całych Czechach, w tym i na Śląsku. Protestancki władca Tarnowskich Gór Jan Jerzy Hohenzollern (1577–1624) został skazany na banicję i konfiskatę dóbr

Więcej…
 

Willa Idy Pohris

Więcej…

Skromna, ale elegancka willa, zbudowana w ogrodzie dla sądowej sekretarz, od ponad stu lat jest ozdobą ulicy księdza Wawreczki

Więcej…
 

Linia kolejowa Ustroń – Wisła Głębce w autonomicznym Województwie Śląskim

Więcej…

Jednym z głównych inicjatorów prac nad budową tej linii był Stanisław Janicki (1884–1942) – śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Tymczasowe linie autobusowe

Więcej…

Krótkotrwałe objazdy, zamknięcia dróg, przebudowy czy remonty wymuszały nieraz zmianę organizacji ruchu drogowego. Bywało, że Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach uruchamiał w takich przypadkach tymczasowe linie autobusowe. Czasami też takie linie tworzone były z myślą o dowozie pasażerów na konkretną imprezę.

Więcej…
 

Kamienica z restauracyjną historią

Więcej…

Projekt wraz z rysunkiem wzniesienia kamienicy na parceli w narożniku ulic Hugona (obecnie Sienkiewicza) i Georga (aktualnie Powstańców Śląskich) oraz Strzeleckiej przygotował dla kupca Fedora Kerna w lutym 1892 roku mistrz murarski Hugo Strecker

Więcej…
 

Wydłubana baba

Opowiadanie świąteczne

Więcej…

Rezurekcja odbyła się w Wielką Sobotę i to dość wcześnie. Po powrocie z kościoła cała rodzina zasiadła do kawy. Spotkali się u rodziców staruszków. Największą frajdę mieli 12–letnia wnusia i jej o rok starszy brat. Bo pod oknem, na stole przykrytym białym obrusem, wśród zielonych gałązek, stało święcone. Dawne, tradycyjne, jak za najlepszych czasów i to na wsi, a nie w mieście

Więcej…
 

Nie tylko Tarnowskie Góry

Więcej…

Wśród malunków na filiżankach serwisu Carnalla, tylko cztery przedstawiają obiekty spoza Tarnowskich Gór. Są to kopalnie galmanu: Scharlei w Piekarach Śląskich. Therese – w Bytomiu, działająca wówczas po obu stronach ul. Wrocławskiej włącznie z częścią Parku Miejskiego. Maria – pomiędzy bytomskimi dzielnicami Karb i Miechowice oraz Carl Gustaw w Bytomiu tam, gdzie dziś ul. Strzelców Bytomskich krzyżuje się z biegnącą nad nią autostradą.

Więcej…
 

Ostatni przedwojenny burmistrz

Więcej…

Powojenna kariera ostatniego międzywojennego burmistrza miasta gwarków przypominała nieco krętą drogę polityczną, jaką przebył górnośląski wojewoda Jerzy Ziętek

Więcej…
 

Szyby Kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

Drogi do srebra – Park Kunszt

Więcej…

Szyby – to pionowe wyrobiska górnicze i najkrótsze drogi prowadzące z powierzchni terenu do głębiej położonych pod ziemią złóż kopalin. Od czasu, gdy zaprowadzono ich rejestrację w księgach górniczego urzędu, co według dzisiejszej wiedzy rozpoczęto w Tarnowskich Górach dopiero od 1529 r., nadawano szybom nazwy od nazwiska właścicieli lub inne, zależne często tylko od ich fantazji.

Więcej…
 

Ku światłu

Więcej…

Pierwszą galerią dla jego obrazów była łąka, na której z przyjacielem tarnogórzaninem, Bolesławem Kalke, rozkładali swe prace. Dopiero na studiach zaczął się kształtować jego styl malarski, choć jak sam mówi, od samego początku swej przygody z malarstwem interesowała go kwestia odsłonięcia ukrytego gdzieś, ale podświadomie wyczuwalnego autentycznego gestu.

Więcej…
 

Kto zapłacił za drzwi?

Z powodu prasowego artykułu międzywojenni tarnogórscy radni przez kilka tygodni prowadzili dochodzenie niczym rasowi śledczy

Więcej…
 

Cenna tarcza w zbiorach Muzeum w Tarnowskich Górach

Więcej…

Na początku marca 2016 roku Muzeum w Tarnowskich Górach wzbogaciło swoje zbiory o nowy, cenny eksponat związany z historią miejscowego Bractwa Strzeleckiego (Schützengilde), czyli tarczę pamiątkową z 1904 roku związaną ze złotym jubileuszem przynależności do organizacji Guida hrabiego Henckel księcia von Donnersmarcka

Więcej…
 

Nielegalne organizacje

Mimo rozgromienia zbrojnego podziemia i przejęcia pełni władzy przez komunistów w powiecie tarnogórskim w latach 50. XX wieku, nadal powstawały różnorakie organizacje niepodległościowe. Należała do nich m.in. „Armia Polska”. Już nazwa wskazywała na kontynuację oporu z bronią w ręku. I takie były cele oddziału, który założony został w Tarnowskich Górach na przełomie 1949 i 1950 roku

Więcej…
 Okładka Montes nr 79

Okładka Montes nr 79