Montes Tarnovicensis Nr 78

Willa Stefanickich

Więcej…Zdaniem mieszkańców Tarnowskich Gór najładniejsza willa w mieście znajduje się w narożniku ulic Wyspiańskiego i Rymera. Przepiękny piętrowy domek z tarasem zbudowany został dla notariusza Mikołaja Stefanickiego

Więcej…
 

Emerytura burmistrza Michatza

Więcej…Dnia 7 maja 1952 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach wystawiło świadectwo pracy Leopoldowi Michatzowi, byłemu burmistrzowi miasta gwarków w okresie międzywojennym.

Więcej…
 

Zaklajstrowane olejną Demeter i Hebe

Więcej…Do tarnogórskiego Magistratu 24 listopada 1927 roku trafiło pismo, w którym Zarząd Policji Miejskiej – zajmujący się także nadzorem budowlanym – poinformował o „zeszpeceniu budynku przy ulicy Gliwickiej 5”

Więcej…
 

Handel i przemysł

CZĘŚĆ II

Więcej…to tytuł referatu wygłoszonego na zjeździe Samodzielnych Kupców Polskich okręgu górnośląskiego w dniu 26 listopada 1919 roku w Bytomiu. Autorem i prelegentem referatu był Stanisław Janicki (1884-1942) - śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…Linia 132 Bytom - Wieszowa

Po zlikwidowaniu tramwajów z Bytomia do Wieszowy, głównym środkiem transportu publicznego pomiędzy tymi miejscowościami stał się autobus. Przebycie tej trasy autobusem zajmowało nieco ponad pół godziny.

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

CZĘŚĆ XIII

Więcej…Ponad siedem lat, jakie minęły od chwili oficjalnego otwarcia ośrodka rehabilitacyjnego w reptowskim parku, było okazją do podsumowań. Gdy zestawić to, jak prezentowała się placówka u progu działalności z jej stanem po kilku latach, kontrast był zauważalny

Więcej…
 

Budynki maszyn atmosferycznych i parowych w krajobrazie pod Tarnowskimi Górami

CZĘŚĆ V

Więcej…V. Rewir Suchogórski i Głęboka Sztolnia Fryderyk

W ostatnich latach XVIII wieku na szeroką skalę rozpoczęto wydobycie w południowym obszarze kopalni „Fryderyk” tzw. Rewiru Suchogórskiego. Tę część kopalni miał odwadniać chodnik „Zuflucht”, do którego budowy w 1798 roku sprowadzono zbudowaną w Ozimku 24-calową maszynę atmosferyczną z zewnętrznym skraplaczem. Ustawiono ją przy szybie „Lis” (niem. „Fuchs”). Była to najdalej na południe usytuowana maszyna, już na obszarze dzisiejszego Bytomia. Obecnie jest tam pole między wyrobiskiem „Bobrowniki” a domem seniora. Urządzenia umieszczono w drewnianym budynku o zwartej asymetrycznej formie, z dwoma kotłami i jednym kominem z boku maszyny. W 1803r. po zakończeniu budowy chodnika „Zuflucht”, maszynę przeniesiono do kopalni „Hoym” w Strzyżowicach. Chodnik „Zuflucht” musiał okazać się jednak zbyt płytki do odwodnienia wszystkich złóż Rewiru Suchogórskiego, gdyż wkrótce przedłużono w ten rejon biegnący ponad 5 metrów głębiej chodnik „Heinitz”. Do jego rozbudowy w 1808r. posłużyła 24-calowa maszyna systemu Boulton-Watta, przeniesiona z szybu „Aurora” (opisana w części III art. w Montes Tarnovicensis nr 76). Ustawiono ją na szybie „Pokój” (niem. „Frieden”), tam gdzie dziś jest południowo-wschodni kraniec hałdy popłuczkowej. Tę maszynę także umieszczono w drewnianym budynku o asymetrycznej formie z dwoma kotłami ustawionymi z boku. Nakryto ją charakterystycznym dachem o ostrołukowym przekroju.

Więcej…
 

Kto ukradł zegarki klientów?

Lata pięćdziesiąte XX wieku, mimo politycznego tryumfu władz bezpieczeństwa, wcale nie należały w mieście gwarków do bezpiecznych. Co rusz dochodziło do napadów z bronią w ręku na sklepy, kasy i banki, a sprawców trudno było wykryć nawet wszechwładnej bezpiece

Więcej…
 

Tarnogórskie górnictwo

Więcej…

Od początku XVII wieku górnictwo tarnogórskie wkraczało w okres stopniowej stagnacji. Prowadzenie eksploatacji złóż kruszcowych coraz niżej i zgłębianie szybów do poziomu wodonośnego triasowego w utworach wapienia muszlowego, związane było ze zwiększonym dopływem wód do wyrobisk górniczych. Stosowanie mało wydajnych metod odwadniania, poprzez wybieranie wody na powierzchnię wiadrami za pomocą kołowrotów oraz ograniczone techniczne możliwości pompowania kieratami konnymi z większych głębokości, były przyczyną zatapiania szybów.

Więcej…
 

W stronę tajemnicy światła

Więcej…Werner Lubos urodził się 2 maja 1941 r. w Tarnowskich Górach. W 1959 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica. W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Wacława Taranczewskiego.

Więcej…
 

Strzelanie o Puklerz św. Sebastiana

Więcej…

Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia po raz XVII było gospodarzem Strzelania o Puklerz Przechodni św. Sebastiana. Wydarzenie to odbyło się 23 i 24 stycznia 2016 roku w Zamku Dobra, leżącym nieopodal stolicy Dolnego Śląska. Na zawody udała się reprezentacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Tarnowskich Gór: Grzegorz Gawinek, Grzegorz Kotwicki, Jacek Wicher. Dla tarnogórzan impreza zakończyła się sukcesem, za sprawą Grzegorza Kotwickiego, który za zdobycie drugiego miejsca w rywalizacji strzeleckiej otrzymał Miniaturę Puklerza Przechodniego św. Sebastiana.

Więcej…
 

Kamienica Feliksa Wróbla

Więcej…

Kiedy w latach 70. XIX wieku tarnogórski Magistrat wytyczył drogę obwodową, dzięki której można było ominąć wąskie i kręte zaułki starego miasta, na posesjach wzdłuż nowej ulicy Przemysłowej, obecnie Legionów, zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu nowe domy

Więcej…
 

Wzmianki o Tarnowskich Górach w Kronice Bytomia

W 1863 r. ukazało się drukiem dzieło nauczyciela Franza Gramera pt. „Kronika miasta Bytomia na Górnym Śląsku”. Jej pierwsza część, przetłumaczona z języka niemieckiego przez Antoniego Niemczurę, opracowana i przygotowana do druku przez prof. Jana Drabinę, trafiła do czytelników na początku 2015 r. Wydawcami publikacji liczącej 244 strony, są Bytomskie Centrum Kultury oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Uzupełnia ją wydana ostatnio część druga „Bytom i okolice zapiski z 1848-1863”.

Więcej…
 Okładka Montes nr 78

Okładka Montes nr 78