Montes Tarnovicensis Nr 76

Kamienica szewca i masona

Więcej…

Fasada – należącej do szewca i masona - kamienicy przy ulicy Piastowskiej 15 po wybudowaniu miała ozdobne gzymsy i obramowania okien. Po licznych remontach architektoniczne detale pokryto warstwą tynku

Więcej…
 

Kasyno Polskie

W ciągu dwóch lat działalności w Kasynie Polskim sprawy polityczne ustąpiły miejsca kwestiom moralnym i dobroczynności. Efektem było połączenie z towarzystwem św. Jacka

Więcej…
 

Willa konduktora

Więcej…Nawet skromnego konduktora pociągu stać było w międzywojniu na wybudowanie okazałej willi dla swojej i brata rodziny

Więcej…
 

Jednomandatowe okręgi wyborcze w Sejmie Śląskim

Więcej…Głównym autorem projektu ustawy o jednomandatowych okręgach wyborczych w Sejmie Śląskim był Stanisław Janicki (1884-1942) - śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną.

Więcej…
 

Dzień Kolejarza zawdzięczamy tarnogórzaninowi

Tarnogórski stachanowiec, sławny w całej Polsce lat 50. ubiegłego stulecia, przez lata całe był zaledwie skromnym maszynistą przemierzającym na parowozie kolejowe szlaki. Dopiero jako przodownik pracy awansował na naczelnika parowozowni i został posłem na Sejm

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Autobusem do Kopalni Zabytkowej cz.2

W 1996 roku podczas czerwcowego Pikniku Gwareckiego przewoźnikiem na linii S było Przedsiębiorstwo Usług Przewozowych T. Rzeczkowski. Z zachowanych dokumentów nie wynika, żeby w autobusach linii S obowiązywały inne zasady płatności za przejazd, niż w pozostałych liniach. Podróżni korzystali więc z tych autobusów na podstawie tych samych biletów, które obowiązywały na liniach MZKP.

Więcej…
   

Płuczka i szyb Spes

Więcej…Dyrektorzy muzeów: Slotta i Modrzyński poszukujący w 1984 r. miejsc i obiektów przedstawionych na malunkach porcelanowego serwisu, mieli na terenie kopalni Planet i Verona pomocnika, a może nawet przewodnika. Jak się okazało, był nim p. Stefan Gwóźdź, do dziś czynny w SMZT. Nie wiadomo, czy ktoś inny towarzyszył im wtedy, gdy znaleźli się w miejscu największej, centralnej płuczki państwowej kopalni Fryderyk

Więcej…
 

Strzelanie z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków

Więcej…12 i 13 września 2015 r. w kompleksie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyła się po raz kolejny impreza strzelecka z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków

Więcej…
 

Przekopy rejonu sowickiego

Więcej…W roku 1907 centralny system odwadniania kopalni Fryderyk przez sztolnię Gotthelf znajduje się na Wzgórzu Redena przy ul. Opolskiej, wówczas Lublinieckiej. Tworzą go napędzane dwoma maszynami atmosferycznymi pompy, zainstalowane w dwóch szybach maszynowych, wybitych obok wydobywczego szybu Friederike, przez który przebiega chodnik ww. sztolni. Do niej pompowana jest woda z poziomu ok. 5 m. poniżej poziomu przekopu Redena połączonego przekopami Heinitza oraz Zufluch z wydobywczymi rejonami: bobrownickim i suchogórskim

Więcej…
 

Walka o ałun

Więcej…

Zakłady Chemiczne Huty Hugona w Tarnowskich Górach, prywatna spółka rodu Henckel von Donnersmarck, była do 1945 roku solidniejszym partnerem niż powojenne upaństwowione Zakłady Chemiczne Czarna Huta. Przekonał się o tym warszawski kupiec rejestrowy

Więcej…
 Okładka Montes nr 76

Okładka Montes nr 76