Montes Tarnovicensis Nr 74

Katecheta z żeńskiego gimnazjum

Więcej…

Tak naprawdę nazywał się Jan Sowa. Urodził się 6 marca 1871 roku w Siekierzynie, w Galicji, w ubogiej chłopskiej rodzinie. Jego rodzice Wojciech i Marianna dali go ochrzcić w kościele w Brześniku. Po nauce w szkole elementarnej został w 1885 roku uczniem ośmioklasowego klasycznego gimnazjum w Nowym Sączu, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1892 roku. Z ocen na świadectwie maturalnym wynikało, że był uczniem przeciętnym. Jedynie z religii otrzymał stopień bardzo dobry, z matematyki, historii i propedeutyki filozofii komisja maturalna oceniła go na dobry.

Więcej…
 

Zbiory specjalne Miejskiej Biblioteki Publicznej

Więcej…Początków ruchu bibliotecznego w naszym mieście szukać trzeba w 1919 roku, kiedy to z inicjatywy Towarzystwa Czytelni Ludowych 3 maja powstała w Tarnowskich Górach Czytelnia Ludowa - pierwsza polska biblioteka

Więcej…
 

Historia archiwum państwowego w Tarnowskich Górach

Materiały archiwalne dotyczące powiatu tarnogórskiego są obecnie przechowywane w Archiwum Państwowym w Katowicach (ul. Józefowska 104), ale nie zawsze tak było. Po 1945 r. mieściła się w Tarnowskich Górach siedziba Powiatowego Archiwum Państwowego, później ekspozytura katowickiego Archiwum Państwowego. Warto w tym miejscu przypomnieć historię tarnogórskiej placówki, wspomnieć osoby z nią związane oraz krótko scharakteryzować zasób archiwalny.

Więcej…
 

Komisja Siedmiu w Sejmie Śląskim

Więcej…

To nazwa specjalnej parlamentarnej komisji śledczej, której przewodniczył Stanisław Janicki (1884-1942) - śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną.

Więcej…
 

Budynki maszyn atmosferycznych i parowych w krajobrazie pod Tarnowskimi Górami

Więcej…

CZĘŚĆ I

Budynki maszyn atmosferycznych (ang. Newcomen atmospheric engine) oraz parowych (ang. stream engine) były spektakularnymi znakami początków ery przemysłowej

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Autobusem na spotkanie z papieżem

Pielgrzymki papieskie należą do tego rodzaju nadzwyczajnych wydarzeń, które pociągają za sobą konieczność wprowadzenia krótkotrwałych zmian w komunikacji pasażerskiej. Pod koniec XX wieku zdarzyła się taka sytuacja, chociaż papież Jan Paweł II nie odwiedził wtedy żadnej z gmin należących do Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Więcej…
 

Kopalnia Planeta

Więcej…

Pierwsza w historii Tarnowskich Gór wzmianka o kopalnictwie galmanu - rudy cynku, pochodzi z 4 sierpnia 1569 r. Następną jest przywilej z 1704 r., wydany na 20 lat przez cesarza Leopolda I Habsburga dla wrocławskiego przemysłowca Jerzego von Giesche. Dawał on uprzywilejowanemu wyłączności na korzystanie ze znalezionych pokładów galmanu na Śląsku, w tym na terenach między Bytomiem a Tarnowskimi Górami.

Więcej…
 

Sztolnia Gotthelf

Więcej…O sztolni Gotthelf pisali już Hugo Koch, Józef Piernikarczyk, Rainer Slotta oraz wieloletni dyrektor Kopalni Zabytkowej Srebra – Józef Moszny. Kontynuacja w Montesie cyklu o tarnogórskich sztolniach wydawała się więc być stosunkowo prosta. Niestety, z nieznanych przyczyn ww. autorzy nie zawsze są z sobą zgodni, co do szczegółów. Celem tego artykułu nie jest jednak wskazywanie różnic, wyjaśnianie ich przyczyn, a tylko przypomnienie o tej sztolni, historii jej budowy i jej istniejących do dziś fragmentach.

Więcej…
 

Historyczny Kongres w Tarnowskich Górach

Więcej…

17 i 18 kwietnia 2015 roku Tarnowskie Góry znajdowały się w centrum uwagi braci kurkowych z całej Polski. Stało się to za sprawą XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, którego przygotowanie Zarząd wspomnianej organizacji powierzył tarnogórskiemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu. Na najważniejsze, odbywające się co trzy lata, ogólnokrajowe święto brackie przybyło około 270 uczestników z całego kraju reprezentujących aż 85 towarzystw strzeleckich spośród 118 należących do Zjednoczenia.

Więcej…
 

Zapomoga na złote gody i pochówek

O tym, jak silne było współczucie dla ubogich w międzywojennych Tarnowskich Górach, świadczył los Marii G., której burmistrz osobiście kupował jedzenie, a Magistrat dał jej pieniądze na uroczystość złotych godów. Po śmierci kasa ubogich zapłaciła nawet za jej pogrzeb

Więcej…
 

Dom pocztowca

Piętrowy budynek przy ulicy Dąbrowskiego 9 wybudowany został zbyt blisko willi sąsiada, ale właścicielowi – mimo naruszenia prawa budowlanego - udało się uzyskać zgodę na zamieszkanie w swoim domu

Więcej…
 

Od Preparandy do Liceum

Więcej…Początkowo siedzibą tarnogórskiego gimnazjum żeńskiego były dwa osobne, różniące się architektonicznie, budynki. Dopiero po przebudowie zakończonej w 1983 roku połączone zostały w jeden gmach

Więcej…
 Okładka Montes nr 74

Okładka Montes nr 74