Montes Tarnovicensis Nr 73

Parcelę po Donnersmarckach chętnie wynajmę

Więcej…

Nie każdy mógł wydzierżawić działkę na rozparcelowanych przez ludowe władze gruntach rodu Donnersmarcków na tarnogórskiej Osadzie Jana. Liczyła się postawa polityczna oraz sytuacja materialna

Więcej…
 

Ceglany szpital

Więcej…

Jedyną pamiątką po szpitalu, który był właściwie domem starców, pozostał murowany krzyż na szczycie budynku przy ulicy Legionów

Więcej…
 

Domek z szybem w ogrodzie

Więcej…

Piętrowy budynek przy ulicy Wyspiańskiego 18 został zbudowany na terenie zasklepionego szybu Górski Drozd, z którego w XIX wieku czerpano wodę do miejskich wodociągów

Więcej…
 

Kłopotliwe Kino Apollo

Więcej…

Na seansie w tarnogórskim kinie Apollo 20 sierpnia 1928 roku wybuchł pożar. Podczas wyświetlania filmu zapaliła się celuloidowa taśma. Powodem pojawienia się ognia był wadliwy projektor. Nikt z widzów nie ucierpiał, jednak straty materialne kina były znaczne, sięgały 20 tys. złotych. Przyczynił się do tego m.in. brak w kabinie operatora wody do gaszenia płomieni

Więcej…
 

Niemieckie potańcówki pod czujnym okiem polskiej władzy

Dzięki zachowanym sprawozdaniom policji miejskiej wiemy dziś, jak wyglądały imprezy kulturalne mniejszości niemieckiej organizowane w mieście gwarków krótko przed wybuchem II wojny światowej

Więcej…
 

Tajemnice fabryki cementu

Więcej…Równo 15 lat temu w pierwszym numerze Montesa Ryszard Bednarczyk zamieścił artykuł o Rainerze Slottcie - dyrektorze muzeum górnictwa w Bochum i Januszu Modrzyńskim – dyrektorze Muzeum w Tarnowskich Górach, którzy w 1984 r. wędrowali po Śląsku w poszukiwaniu śladów przeszłości

Więcej…
 

Z kart najnowszej historii Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Więcej…

Wybuch II wojny światowej oraz pierwsze 50-lecie po jej zakończeniu okazały się brzemienne w skutkach dla polskiego ruchu brackiego

Więcej…
 

Rodzina i szkoła

Więcej…

to tytuł referatu, jaki wygłosił w 1923 r. na II Śląskim Zjeździe Katolickim Stanisław Janicki (1884-1942) - śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną

Więcej…
 

Sztolnia tarnogórska - maszyny ogniowe

Więcej…Ostatnią wspomnianą przez E.G.Abta sztolnią przed rokiem 1874, kiedy to znaleziono kruszce w szybach Rudolfina i Lisczek na terenie Bobrownik, była ta, zgłoszona w 1769 r. w królewskiej wrocławskiej kamerze wojennej i dóbr skarbowych przez nadsztygara o nazwisku Schole. Miał ją zamiar budować z pomocą gwarectwa pod nazwą „Głęboka sztolnia dziedziczna koło Tarnowskich Gór” z początkiem, czyli oknem w Starych Tarnowicach. Abt pisze, że faktycznie zaczęto przy niej prace, ale utopił się w niej człowiek i nikt potem nie chciał już przy niej pracować

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Świąteczne zmiany w rozkładach

Komunikacja pasażerska na terenie MZKP Tarnowskie Góry funkcjonuje zasadniczo według rozkładów na dni robocze, soboty oraz dni świąteczne. Odstępstwa od tej reguły zdarzają się przy okazji najważniejszych świąt i uroczystości kościelnych. Rozkłady jazdy niektórych linii bywały również zmieniane w czasie  Wielkiego Postu i Adwentu.

Więcej…
 

Śląska Partia Regionalna

Więcej…

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Zakończył się Kongres RAŚ. Ważniejszą od faktu ponownego wyboru Jerzego Gorzelika na przewodniczącego tej organizacji informacją, była zapowiedź powołania jeszcze w tym roku partii regionalnej.

Więcej…
 

Wspomnienie prof. Karola Stryji w 100. rocznicę urodzin

Więcej…

2 lutego br. obchodziliśmy okrągłą, 100. rocznicę urodzin Prof. Karola Stryji, nieżyjącego już śląskiego dyrygenta, pedagoga, wieloletniego dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Z tej okazji warto przypomnieć postać tego wybitnego człowieka i artysty, propagatora polskiej kultury na całym świecie.

Więcej…
 Okładka Montes nr 73

Okładka Montes nr 73