Montes Tarnovicensis Nr 69

Skarbnica wiedzy o Tarnowskich Górach

W Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w księgarni „Wiosna” można kupić drugie już wydanie reprintu „Kroniki miasta i powiatu Tarnowskie Góry” Jana Nowaka.

Więcej…
 

Z nazwiskiem na elewacji

Więcej…

Zainteresowanie tarnogórzan w 2012 roku wywołał napis z datą i nazwiskiem, jaki pojawił się po remoncie na elewacji kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 8. Kim był Jan Zacher, że doczekał się upamiętnienia na murze budynku?

Więcej…
 

Srebro i kunszt

Więcej…

Przejęcie Śląska w XVIII wieku przez państwo pruskie, co było wynikiem wojny z Habsburgami, stało się punktem zwrotnym w dziejach górnośląskiego przemysłu. Król Prus Fryderyk Wielki, świadomy znaczenia dla państwa kopalin użytkowych, podjął działania na rzecz podniesienia śląskiego górnictwa z wieloletniej zapaści. Dlatego w drugiej połowie wieku, minister Heinitz oraz przedstawiciele Izby Skarbowej i Kamery Wojennej, rozpoczynają działania na rzecz ponownego reaktywowania tarnogórskiego górnictwa i hutnictwa rudnego.

Więcej…
 

Tablica tarnogórskich kronikarzy

Na wikarówce przy kościele pw. św. Piotra i Pawła w czasie Gwarków odsłonięta zostanie tablica poświęcona Janowi Nowakowi i Carlowi Winklerowi – wielkim tarnogórskim kronikarzom.

Więcej…
 

Auta precz z Krakowskiej

Już w okresie międzywojennym główna miejska ulica Krakowska z wolna nabierała charakteru miejskiego deptaka. Postarali się o to kamienicznicy i radni

Więcej…
 

Stuletni monument

Więcej…

Pierwsze w Tarnowskich Górach „Seminarium Nauczycielskie” powołano do życia w 1908 roku. Miało siedzibę przy ul. Gliwickiej 25 w dawnej szkole górniczej. Nowy budynek dla szkoły wznoszono przy ul. Opolskiej przez 4 lata i oddano do użytku równe 100 lat temu.

Więcej…
 

Autonomia Śląska

Więcej…

W okresie międzywojennym, w latach 1922-1939, Województwo Śląskie posiadało bardzo dużą samorządność (autonomię) wobec Rządu Centralnego w Warszawie. Wielkim jej zwolennikiem i obrońcą był Stanisław Janicki - (1884-1942), śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną.

Więcej…
 

Miejskie ablucje

Więcej…

Prowadzenie publicznej łaźni kosztowało międzywojenny tarnogórski Magistrat zbyt wiele, dlatego urzędnicy próbowali ten obowiązek zrzucić na przedsiębiorczych mieszkańców

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Autobusem do Wojkowic – Dokończenie

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu zdecydował w połowie 1993 r. o wprowadzeniu własnych konduktorów autobusowych. Jednak na liniach 102 i 105, których koszty refinansował KZK GOP, konduktorów postanowiono nie zatrudniać. Zamieszanie skończyło się po tym, jak jesienią 1994 r. KZK GOP i MZKP podpisały umowę o przyjęciu wspólnych biletów, a następnie z początkiem stycznia 1995 r. do KZK GOP wstąpiła gmina Bytom. Odtąd mieszkańcy Wojkowic mogli podróżować na podstawie identycznych biletów udając się zarówno do Świerklańca, jak do Bytomia, Siemianowic Śląskich czy Katowic.

Więcej…
 

Czarna Huta

Więcej…

W opisaniu fragmentu miasta, które do dziś funkcjonuje pod nazwą „Czarna Huta”, pewną trudność sprawia jego historyczna przynależność. Piszący o niej w przeszłości, wymieniają ją bowiem jako część Lasowic lub Sowic.

Więcej…
 

Od ognia i chorób

Przez blisko dwa stulecia ludność miasta gwarków dziesiątkowały epidemie a dobytek niszczył „czerwony kur”, czasami celowo zaprószony

Więcej…
 

Markiza Blanka - z Portugalii?

Więcej…

Panie ze świerklanieckiego zamku, cz. V

My rządzim światem, a nami kobiety.
Ignacy Krasicki, książę-bp warmiński
„Myszeida”, Pieśń IV, 1775
Więcej…
 

Wysiedlenia z terenu powiatu tarnogórskiego

Więcej…

CZĘŚĆ V

Dzięki działalności Sztabu Wysiedleńczego do 17 sierpnia 1945 r. z obozu w Lasowicach zwolniono 934 osoby, a pozostałych 1 222 wysłano trzema transportami do Niemiec (w pierwszych dwóch  – 913 osób, a w trzecim – 309). Zgodnie z danymi z 18 sierpnia w obozie w Lasowicach znajdowało się jeszcze 557 osadzonych. Ogółem w okresie tym do obozu dostarczono 2 318 osób spośród 7 482 zakwalifikowanych do wysiedlenia.

Więcej…
 

Z kart Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich

Więcej…

W jednym z poprzednich numerów „Montes Tarnovicensis” zainicjowano cykl artykułów poświęconych przeszłości organizacji zrzeszającej polskie bractwa kurkowe. Nie jest to działanie przypadkowe, bowiem od 17 do 19 kwietnia 2015 roku do Tarnowskich Gór przybędą delegacje towarzystw zrzeszonych w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, aby wziąć udział w obradach 14. Kongresu. Towarzyszyć mu będą  ogólnopolskie zawody strzeleckie.

Więcej…
 

Jaką historię mieć powinniśmy

Rozmyślania o Górnym Śląsku

W powstałym Muzeum Śląskim, którego działalność de facto głównie dotyczyć będzie historii Górnego Śląska, centralne miejsce miała zajmować ekspozycja obrazująca podróż J.W. Goethego, księcia sasko-weimarskiego i hrabiego Redena do Tarnowskich Gór w celu zaznajomienia się z zainstalowanym tam cudem techniki - maszyną parową i ambitnymi, dalekosiężnymi planami rozwoju przemysłu w tej części Prus piekielnie zdolnego i rzutkiego Redena. 

Więcej…
 

Willa Gruschki

Więcej…

Na szczęście z powodu rozbudowy sąsiednich socjalistycznych zakładów przemysłowych zburzono jedynie oficyny wzniesione na zapleczu pięknej willi postawionej dla pruskiego nauczyciela Gruschki

Więcej…
 Okładka Montes nr 69

Okładka Montes nr 69