Montes Tarnovicensis Nr 67

Koło misyjne

Więcej…

W parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach powstało, jedyne w swoim rodzaju, koło misyjne gdzie oprócz modlitwy i pomocy południowoamerykańskim misjonarzom można zapoznać się z podstawami języka hiszpańskiego.

Więcej…
 

Upiększali okolicę i dostarczali owoców

Więcej…

W budowę ogródków działkowych w międzywojennym mieście gwarków angażowali się burmistrz, działkowicze i bezrobotni. Tym ostatnim uprawianie grządek przynosiło wymierne korzyści w postaci warzyw, owoców i kwiatów

Więcej…
 

Amerykańskie paliwo dla szoferów

Więcej…

Międzywojenni właściciele i kierowcy coraz większej ilości samochodów i autobusów musieli zaopatrywać się w paliwo. Naprzeciw tym zapotrzebowaniom wyszły ogólnopolskie przedsiębiorstwa, które pozakładały w Tarnowskich Górach stacje benzynowe

Więcej…
 

Śmierć na gilotynie

W katowickim więzieniu, mieszczącym się przy ul. Mikołowskiej, czynna była gilotyna zwana „czerwoną wdową”, na której wykonywano wyroki śmierci. Budziła ona grozę wśród ludności Śląska i Zagłębia podczas okupacji hitlerowskiej. 30 czerwca 1942 r. został na niej stracony Stanisław Janicki - śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie Plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, tarnogórski przedsiębiorca, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk w Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego.

Więcej…
 

Rozkwit i nadzieja

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Rozkwitająca wiosną przyroda wszędzie i zawsze budzi nadzieję i optymizm. W świecie chrześcijańskim uczucia te wzmacniają jeszcze Święta Wielkanocne, otwierając ponadto wiernym perspektywę najbardziej świetlaną – wiecznego życia w szczęściu. Symbolika wiosny, przesłanie Zmartwychwstania wzywają do odrodzenia i oczyszczenia, każą nie poddawać się nawet najbardziej ostatecznym wyrokom i rozwiązaniom.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Pomiędzy Dąbrową Górniczą a Wojkowicami rozciąga się gmina Psary, należąca do powiatu będzińskiego Chociaż gmina ta związana jest komunikacyjnie przede wszystkim z Będzinem, część połączeń na jej terenie obsługiwana jest na zlecenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Więcej…
 

Muzealne zbiory

Więcej…

55 lat Muzeum w Tarnowskich Górach - cz. II

Tarnogórskie Muzeum w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania znacznie poszerzyło swój zasób posiadania o cenne eksponaty oraz zbiory biblioteczne i archiwalne, dbając o ich stan zachowania i konserwację. Rozwija też systematycznie swoją działalność edukacyjną, wystawienniczą, organizuje wielorakie imprezy, warsztaty skierowane do różnych wiekowo grup odbiorców, sesje naukowe i popularnonaukowe. Przedsięwzięcia kulturalno–edukacyjne organizuje i prowadzi Dział Naukowo - Oświatowy.

Więcej…
 

Wysiedlenia z terenu powiatu tarnogórskiego

Więcej…

CZĘŚĆ III

Zgodnie z zaleceniami wojewody Aleksandra Zawadzkiego i starosty Wincentego Łukowskiego w poszczególnych miejscowościach powiatu powołano komisje, których zadaniem było klasyfikowanie osób do wysiedlenia. W Tarnowskich Górach obok komitetu utworzono aż dziesięć komisji technicznych. Jedno z najliczniejszych gremiów klasyfikujących, zatwierdzone przez Wojewódzką Komisję Kontrolną 30 lipca 1945 roku, składające się z 16 osób, powołano w Piekarach Śląskich.

Więcej…
 

Izba dla zagubionych kobiet

Pasażerki, nocujące na tarnogórskim dworcu kolejowym w oczekiwaniu na przesiadkę, odprowadzane były do misji dworcowej ulokowanej w izbie porodowej tarnogórskiego przytułku dla kobiet

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

CZĘŚĆ IX

Powołanie Józefa Juszki na stanowisko dyrektora ośrodka rehabilitacyjnego oznaczało, że ze stanowiskiem tym musi się pożegnać dotychczasowy szef placówki, Bolesław Bara. Napisane na maszynie i podpisane przez Barę pismo do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach nosi datę 20 września 1967 r. Z pisma można się dowiedzieć, że Bolesław Bara prosił o zwolnienie ze sprawowanej funkcji dyrektora w związku z utworzeniem w Reptach Zakładu Rehabilitacji Przemysłowo-Zawodowej, co oznaczało przejście ośrodka na nowe formy organizacyjne.

Więcej…
 

Sztolnia Jakuba

Więcej…

Uruchomiona w 1957 r. dla turystyki podziemnej „Sztolnia Czarnego Pstrąga” zatarła w dzisiejszej świadomości istnienie i znaczenie sztolni Jakuba (Jacoba), której budowę rozpoczął w 1563 r. tarnogórski gwarek Jacob Rapp, rejestrując ją oficjalnie rok później. Była to najdłuższa oraz najważniejsza sztolnia tarnogórskiego górnictwa rudnego działająca w XVI i XVII w. Umożliwiła wówczas dalszy rozwój miasta, dzięki eksploatacji pokładów kruszców, których nie można było odwodnić, a więc wydobyć, stosując ówczesne urządzenia, chociaż ich techniczny poziom i gabaryty zadziwiłyby współczesnych.

Więcej…
 

Miniona kadencja Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

W bieżącym roku minął czteroletni okres kadencji władz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, dlatego też 21 marca 2014 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonano wyboru władz organizacji.

Więcej…
 

Willa Maria

Więcej…

Pierwszą willę przy ulicy Wyspiańskiego zbudowano w 1925 roku. Właściciel nazwał domek imieniem swojej przedwcześnie zmarłej córki

Więcej…
 

Stara szkoła katolicka

Więcej…

W dawnym więzieniu zamkowym obok wikarówki najpierw katolicy urządzili szkołę, a później Magistrat przebudował budynek na kamienicę z mieszkaniami

Więcej…
 Okładka Montes nr 67

Okładka Montes nr 67