Montes Tarnovicensis Nr 66

Kamienica Pietruchy

Więcej…

Okazała kamienica przy tarnogórskim rynku kiedyś tętniła życiem. Obecnie zaniedbana przez spadkobierców powoli popada w ruinę

Więcej…
 

Stanisław Janicki

Więcej…

Prezentujemy fragmenty pracy magisterskiej dotyczącej mało znanej, ale zasłużonej dla Śląska międzywojennego, postaci

Część V

(1884-1942) śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Bytomiu na terenie MZKP  (część 2)

Na początku XXI wieku toczył się osobliwy konflikt na temat komunikacji nad zalew Nakło Chechło. Spór dotyczył tego, czy jest potrzebne bezpośrednie połączenie autobusowe z Bytomia do przystanku Lasowice Zalew, czy też wystarczy bytomianom skorzystać z istniejących linii z przesiadką na dworcu w Tarnowskich Górach.

Więcej…
 

Inżynier przygnieciony maszyną

Więcej…

Wypadek w fabryce Górnośląski Przemysł Metalowy przyczynił się do usprawnienia pracy autonomicznych górnośląskich policjantów w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Wysiedlenia z terenu powiatu tarnogórskiego

Więcej…

CZĘŚĆ II

Trudno oszacować liczbę ludzi osadzonych w Lasowicach w okresie od stycznia do czerwca 1945 roku. W tym czasie trafił tu m.in. przedwojenny restaurator Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach – Antoni Kruss, którego przewieziono, podobnie jak wiele innych zdolnych do pracy osób, do obozu w Mysłowicach.

Więcej…
 

Powstanie i pierwsze lata działalności

Więcej…

55 lat Muzeum w Tarnowskich Górach

W ubiegłym roku minęła 55 rocznica działalności tarnogórskiego Muzeum. Powstało z inicjatywy społecznej, ale jest obecnie samorządową miejską instytucją kultury. W ciągu tych lat znacznie się rozwinęło, prowadzi bardzo różnorodną działalność, zaś zbiory znacznie się powiększyły i dalej ich ilość rośnie. Dzieje się tak nie tylko poprzez przemyślane zakupy, ale także w znacznej mierze dzięki darom różnych osób, przede wszystkim tarnogórzan. W ten sposób mieszkańcy naszego miasta stają się także współtwórcami tej placówki.

Więcej…
 

Skonfiskowana willa

Więcej…

Kiedy zawiadowca tarnogórskiej stacji kolejowej Józef Sklarzyk budował swoją willę, nie wiedział, że po wojnie straci posiadłość na rzecz Skarbu Państwa i do późnej starości będzie walczył o odzyskanie majątku.

Więcej…
 

Mundury nadają urzędnikom powagi

Nawet mundury noszone w okresie międzywojennym przez komunalnych policjantów nie chroniły ich przed napaściami mieszkańców, którzy byli na bakier z prawem.

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

CZĘŚĆ VIII

Jedną z ciekawszych postaci w dziejach tarnogórskiego ośrodka rehabilitacyjnego w Reptach Śląskich był dr n. med. Józef Juszko. W czasach, gdy kierował placówką, roztaczane były śmiałe i niebanalne wizje rozbudowy obiektu. Zapewne z powodów finansowych wielu pomysłów nie udało się urzeczywistnić…

Więcej…
   

Początki Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich

Więcej…

Zgodnie z przekazaną w poprzednim numerze „Montes Tarnovicensis” informacją w październiku 2015 roku uwaga polskich braci kurkowych zwrócona będzie w kierunku Tarnowskich Gór. Stanie się tak za sprawą organizacji w „mieście gwarków” czternastego Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zrzeszenie to, do którego należało przed II wojną światową i należy współcześnie tarnogórskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, ma bogatą i wartą przybliżenia przeszłość.

Więcej…
 

Autodorożki jeździły całą dobę

Więcej…

W międzywojennych Tarnowskich Górach taksówkarze oczekiwali na pasażerów przed dworcem kolejowym, przy placu Wolności i na Rynku, skąd docierali w każdy zakątek miasta. Jednak uczciwość taryfiarzy pozostawiała wiele do życzenia.

Więcej…
 Okładka Montes nr 66

Okładka Montes nr 66