Montes Tarnovicensis Nr 65

Kamienica z salonem meblowym

Więcej…

W domu na rogu ulicy Piastowskiej i Placu Żwirki Wigury mieścił się przez długie lata firmowy sklep meblowy braci Jojko, upaństwowiony po II wojnie światowej

Jeszcze w 1873 roku przy ulicy Piastowskiej 5 stała parterowa chata gwarecka ze spadzistym dachem. Pośrodku frontowej ściany chałupy znajdowały się drzwi a po obu stronach wejścia po dwa okna. W 1882 roku po zburzeniu domku jego właściciel Kaltenbrunn zlecił budowniczemu Adolfowi Goerke zaprojektowanie i budowę nowej jednopiętrowej kamienicy.

Więcej…
 

Hej, w dzień narodzenia - o kolędzie słów kilka

W historii muzyki i systematyce form, kolęda ma postać jednogłosowej, często ludowej pieśni, charakterystycznej dla swoistego w swym wymiarze okresu - Bożego Narodzenia.

Więcej…
 

Ziemia tarnogórska

Więcej…

Ciąg dalszy tarnogórskich maszkaronów

Formy architektoniczne i detale z całego tarnogórskiego powiatu mogłyby stać się tematem obszernej publikacji. Same detale pałacu w Brynku, które Montes pokazał w numerach 43 i 46, zajęłyby wraz z ich  opisem kilkanaście stron. A jest jeszcze i Świerklaniec, gdzie spod daty budowy Pałacu  Kawalera, spogląda  lew z otwartym do ryku pyskiem.

Więcej…
 

Stanisław Janicki

Więcej…

Prezentujemy fragmenty pracy magisterskiej dotyczącej mało znanej, ale zasłużonej dla Śląska międzywojennego, postaci

Część IV

(1884-1942) śląski pisarz i publicysta, działacz narodowy w okresie plebiscytu i powstań śląskich na terenie Tarnowskich Gór, radny Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, poseł na Sejm Śląski, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, czołowy polityk  Chrześcijańskiej Demokracji Wojciecha Korfantego, stracony przez hitlerowców na gilotynie za działalność konspiracyjną.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Bytomiu na terenie MZKP (część 1)

Jednym z przewoźników wjeżdżających przez kilkanaście lat na teren Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach był PKM Bytom. Od czasu do czasu dochodziło w tym okresie do osobliwych sytuacji ze strony przewoźnika, który uruchamiał konkurencyjne linie na nietypowych trasach.

Więcej…
 

Niezrealizowane marzenia o własnej sokolni

Więcej…

Zmęczeni tułaczką po wynajętych salach działacze tarnogórskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” postanowili wznieść własną reprezentacyjną siedzibę, ale ich ambitne plany pokrzyżował wybuch wojny

Więcej…
 

Wysiedlenia z terenu powiatu tarnogórskiego

CZĘŚĆ I

Wojska radzieckie, a konkretnie pododdziały 21. Armii Ogólnowojskowej,  dowodzonej przez generała pułkownika Dymitra Gusiewa, wkroczyły do Tarnowskich Gór 23 stycznia 1945 r. Niemiecki obóz zbiorczy w Lasowicach został wyzwolony przez oddział Batalionów Chłopskich, dowodzony przez Pawła Hoincę (pseudonim „Rochowski”), i żołnierzy Armii Czerwonej. W potyczce miało zginąć 8 żołnierzy radzieckich i 1 Polak. Po zajęciu miasta w Lasowicach internowano niemieckich jeńców wojennych, którzy pozostawali pod nadzorem NKWD (Народный комиссариат внутренних дел – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł).

Więcej…
 

Park Miejski w 110. lecie powstania

Więcej…

Na południe od ul. Wyszyńskiego aż po Obwodnicę rozciąga się teren miejskiego parku. Powstał w 1903 r., a fundatorem terenu był ówczesny proboszcz parafii Apostołów Piotra i Pawła – ks. Franz Kokott

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

Więcej…

CZĘŚĆ VII

Na początku grudnia 1966r. było już wiadomo, że podjęte przez budowlańców zobowiązanie, aby przekazać do użytku budynki zespołu przezawodowania w święto górnicze, czyli w Barbórkę 1966r. nie zostanie spełnione. Miało to nastąpić dopiero kilka miesięcy później. Mimo tego opóźnienia było co świętować, a rok 1967 miał się okazać tym, w którym zakończono budowę Zespołu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów.

Więcej…
 

Pszczelarze w Starych Tarnowicach

Więcej…

29 lipca ubiegłego roku, w 140. rocznicę urodzin Emanuela Biskupka, współzałożyciela i pierwszego honorowego prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich, odbyła się w Starych Tarnowicach uroczystość odsłonięcia poświęconej mu tablicy pamiątkowej.  Pisaliśmy o tym w 58 numerze Montesa.

Więcej…
 

Willa w narożniku

Więcej…

Do willi z szerokim balkonem i poręczami jak na pokładzie statku Niemcy chcieli – podczas okupacji - dobudować spadzisty dach. Gdyby im się to udało, budynek w stylu funkcjonalizmu miałby zupełnie inny wygląd

Więcej…
 

Na Kongres do Tarnowskich Gór

Więcej…

W październiku 2015 roku Tarnowskie Góry na kilka dni staną się stolicą polskiego ruchu brackiego. Po wielomiesięcznych staraniach, w uznaniu zasług tarnogórskich braci,  Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP podjął decyzję o organizacji w naszym mieście Kongresu.

Więcej…
 

Przystanki przed kościołami

Więcej…

Przedsiębiorcy autobusowi wygrali w okresie międzywojennym sądowy spór o opłaty postojowe z tarnogórskim burmistrzem, który musiał pokryć procesowe koszty

Więcej…
 

Gościliśmy całą Europę

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Wszystkie gminy w Polsce „stawiają na turystykę”. Nawet te, do których nie zagląda przysłowiowy pies z kulawą nogą, nie mówiąc o turyście.

Więcej…
 Okładka Montes nr 65

Okładka Montes nr 65