Montes Tarnovicensis Nr 61

Indygenaty w Księstwie Siewierskim

Więcej…

Śląsk a ziemia siewierska Cz. II

Od 1443 r. każdy biskup krakowski był jednocześnie panem Księstwa Siewierskiego. W 1443 r. bezpośrednio własność książęcą stanowiły dwa miasta: Czeladź i Siewierz, do biskupów należało także siedem wsi: Gołuchowice, Łagisza, Nowa Wieś, Rzeniszów, Strzyżowice, Wojkowice Komorne i Zendek.

Więcej…
 

Kamienica Ratuszowa

Więcej…

Przebudowa poddasza pozbawiła kamienicę przy ulicy Ratuszowej 4 początkowej lekkości architektonicznej. Spadzisty dach z trójkątnym szczytem i lukarnami zastąpiony został murem z oknami

Więcej…
 

Dlaczego tak?

Więcej…

Ciąg dalszy tarnogórskich maszkaronów

Witraż jest ważnym elementem architektonicznym w wielu budowlach, a zwłaszcza kościołach. Dlatego w książce o detalach architektonicznych pt: „Małe jest piękne”, nie mogliśmy ich pominąć, mimo tego, że najlepiej widoczne są z wewnątrz, a w świątyniach wcale małe nie są. Z całą pewnością nie tylko te ze świątyń tarnogórskich, ale i z całego powiatu wymagają odrębnego i szerszego opracowania.

Więcej…
 

Willa śląskiego posła

Więcej…

U szczytu kariery zawodowej radca Wincenty Zuber wybudował dla siebie modernistyczną willę przy nowo tworzonej ulicy Starotarnowickiej. Z przerwą na czas okupacji mieszkał wraz z rodziną w tym domku aż do śmierci
Więcej…
 

Germańska świątynia ponad wszystko

Więcej…

Niewinna leśna wycieczka tarnogórskiej młodzieży niemieckiej stała się początkiem politycznej afery obejmującej całe międzywojenne województwo śląskie
Więcej…
 

Złóżcie troski, żałujący!

Więcej…

O obyczajach wielkanocnych z Małgorzatą Kłych, etnografem w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu rozmawia Stanisława Warmbrand

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Autobusem przez Bobrowniki – Dokończenie

Obsługująca teren gminy Bobrowniki linia 103 została z początkiem lutego 1996  r. wydłużona ponownie w dwu kursach o odcinek z Wojkowic Parku (odjazdy 5:29 i  14:19) do Kopalni Węgla Kamiennego Jowisz. Były to jednak już ostatki na tej  trasie, jako że w 2000 r. wojkowicka kopalnia zaprzestała eksploatacji węgla,  a kilka lat później została zlikwidowana zupełnie. Trwalszym posunięciem było  wydłużenie  trasy kursujących tylko w dni robocze autobusów  246 z Ossów do Sączowa.

Więcej…
 

Rosenthalowie

Więcej…

Panowie Brynka - Dokończenie

Trzecim z rodu Rosenthalów (teraz już z przedrostkiem „von”) panem włości w Brynku został Hugo. Trzy lata po przejęciu rodzinnego majątku Hugo ożenił się z wywodzącą się z Koźla szlachcianką Zofią von Bockelmann. Ich jedyna córka urodziła się w rodzinnym Brynku wiosną 1892 r. Hugo zmarł w 1899 r. w rodowym pałacu.

Więcej…
 

Kiedy strzelcy rządzili w Rybnej

Chociaż życie w Szkole Strzeleckiej w Rybnej nie należało do najłatwiejszych, chętnych do nauki nie brakowało. Młodzi uczyli się strzelać, czytać i pracować dla dobra Ojczyzny

Więcej…
 

Śląsko-słowiańskie święto

W przededniu Świąt Wielkanocnych przepełniających ludzi ufnością i nadzieją, łączących ich w braterstwie, wspomnieć pragnę o święcie, które choć ściśle związane z historią Kościoła, z jego misją ewangelizacyjną, nie było wcześniej w Polsce znane, a plany przywrócenia mu przynależnego miejsca w wykazie świąt i kalendarzu historycznym, wywołują spory i ataki.

Więcej…
 

Księżna Anna, kuzynka monarchów

Więcej…

Panie ze świerklanieckiego zamku, cz. II

Druga księżna von Donnersmarck, Anna z domu księżniczka zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg żyła prawie 80 lat. Jej życie to gotowy scenariusz na niezwykle ciekawy film o... przemijaniu.

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

Więcej…

CZĘŚĆ IV

Przez pierwsze lata funkcjonowania Górniczego Ośrodka  Ozdrowieńczo-Rehabilitacyjnego w Tarnowskich Górach przebywało w nim kilkuset  pacjentów rocznie. W 1961 r. odnotowano 504 osoby, z których 219 leczono w oddziale  internistycznym, a 285 w oddziale ortopedyczno-urazowym. W 1962 r. nastąpił  przejściowy spadek, gdyż zanotowano 486 pacjentów, z czego 276 w oddziale  internistycznym i 211 na ortopedii.

Więcej…
 

Dawne pieczęcie Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

Najstarsze lakowe pieczęcie tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego pochodzą z początków XIX wieku. Pierwsza zachowała się na dokumentacji dotyczącej działalności inspektorów towarzystwa w latach 1780–1814, datowanej na 31 grudnia 1814 roku. Współcześnie jest ona przechowywana w Muzeum w Tarnowskich Górach jako depozyt przekazany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Więcej…
 

O kieszonkowcu, który śmierć wydeptał

Depcik był drobnym rzezimieszkiem i złodziejskim nieudacznikiem, bo po każdym skoku lądował w więzieniu. Jednak dosłużył się bogatej kartoteki policyjnej, zamkniętej dopiero po jego przedwczesnej śmierci

Więcej…
 Okładka Montes nr 61

Okładka Montes nr 61