Montes Tarnovicensis Nr 59

Związkowcy w junackiej komendzie

Więcej…

Zapomogi, pożyczki i wczasy – obok szkolenia ideologicznego – były głównymi celami działalności członków rady zakładowej działającej w tarnogórskiej Komendzie Powiatowej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”

Więcej…
 

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Więcej…

Od lat nie jest realizowany żaden z postulatów zgłaszanych przez organizacje społeczne, popartych przez rady samorządów lokalnych, mających na celu dowartościowanie i utrwalenie śląskiej tożsamości.

Więcej…
 

Jagielloński Brandenburczyk

Więcej…

Gdy w 1603 r. książę karniowski i margrabia brandenburski Jerzy Fryderyk von Ansbach spoczął w sarkofagu w dawnym kościele opactwa w Heilsbronn jego spokoju symbolicznie pilnowały cztery pary putt-amorków. Każde z nich trzymało dwie tarcze herbowe. Można by sądzić, że mają one symbolizować cztery pary pradziadków Jerzego Fryderyka. Tak jednak nie było.

Więcej…
 

Willa Szarloty

Więcej…

Trafiony dwoma pociskami artyleryjskimi domek jednorodzinny Szarloty Pradelokowej przetrwał wojnę. Jednak po remoncie właścicielka musiała tolerować lokatorów z kwaterunku

Więcej…
 

Dni Tarnogórskich Gwarków w oczach społeczeństwa i artystów

Więcej…

Dokończenie

Dni Gwarków oczywiście były oceniane i poddawane krytyce. Najczęściej chodziło o kształt pochodu, program występów na Rynku, a także termin organizowania. W 1968 r. Gwarki zorganizowano dopiero pod koniec września (21 - 23), co zostało skrytykowane także przez samych organizatorów, gdyż pogoda była fatalna. Podobnie zdarzyło sie w późniejszym okresie.

Więcej…
 

Nazwę od klasztoru wzięli

Więcej…

Budowę domków jednorodzinnych na Osadzie Jana zapoczątkowało Stowarzyszenie Osadnicze, które bezpłatnie przekazało miastu grunty pod nowo powstałe ulice

Więcej…
 

Koń by się popłakał

Więcej…

Wypadki pojazdów konnych były w międzywojniu równie groźne jak samochodowe. Nader często pod kołami furmanek i końskimi kopytami ginęli i łamali nogi tarnogórscy przechodnie

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Autobusem do Kalet

Najdalej na północ wysuniętym miastem powiatu tarnogórskiego są Kalety - położona wśród lasów miejscowość składająca się z kilku oddalonych od siebie dzielnic. W XX wieku przez pewien czas z Tarnowskich Gór do Kalet można się było dostać na trzy sposoby: koleją, autobusami Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz autobusami Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach.

Więcej…
 

Tarnogórski ośrodek rehabilitacyjny

CZĘŚĆ II

Oficjalna uroczystość otwarcia ośrodka rehabilitacyjnego w parku w Reptach zorganizowana została w sobotę 17 grudnia 1960 r. Tego dnia przybyli tam przedstawiciele różnego rodzaju władz i instytucji wojewódzkich oraz powiatowych.

Więcej…
 

Jadłodajnia kolejowa pod lupą

Mięso i słoninę przechowywano w ubikacji a ziemniaki leżały w cynkowych kotłach, odkryła rok po zakończeniu wojny społeczna komisja podczas kontroli stołówki przy kolejowym domu noclegowym w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Głęboka Sztolnia Fryderyka

Więcej…

Rok temu w Montesie nr 53 ukazał się artykuł o budowie „Głębokiej Sztolni Fryderyk”. Tekst oraz zdjęcia stanowiące w zamiarze zachętę do przejścia jej szlakiem na powierzchni, dotyczyły głównie jej pierwszego fragmentu od roznosu i okna sztolni do szybu „Staszic/Adolf” oraz usytuowanego 21 m. dalej szybu „Maszynowego”. Wspomniano także krótko o kontynuacji jej budowy.

Więcej…
 

Pamiątki po obchodach 150-lecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej… Więcej…

Ostatnią dekadę działalności, przed wybuchem II wojny światowej, tarnogórskie Bractwo rozpoczęło od obchodów 150-lecia. Wydarzenie to miało miejsce w 1930 roku i towarzyszyły mu dwie ważne imprezy, po których zachowały się cenne pamiątki. We wspomnianym roku miejscowa organizacja zrzeszała stu pięćdziesięciu członków, co odpowiadało liczbie obchodzonego jubileuszu.

Więcej…
 Okładka Montes nr 59

Okładka Montes nr 59