Montes Tarnovicensis Nr 56

Historia herbu i pieczęci miasta Tarnowskie Góry

Więcej…

W każdym mieście istniały trzy podstawowe grupy wystawców dokumentów, które używały dla lepszego ich uwierzytelnienia swojej pieczęci. Były to w pierwszym rzędzie władze miejskie, dalej cechy rzemieślnicze a w końcu sami mieszczanie. Przedmiotem niniejszego rozważania będzie pierwsza grupa czyli herby i pieczęcie miejskie, chociaż należy wiedzieć, że miasto Tarnowskie Góry posiada bogate zbiory wyobrażeń napieczętnych cechów rzemieślniczych oraz pieczęci mieszczańskiej tak zwanych gmerków.

Więcej…
 

Orzeł i Róża na piętnastolecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

11 maja 2012 roku. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach odbyło się wręczenie Nagród „Orła i Róży”. Wspomniane wyróżnienie zostało ustanowione w 2003 roku, aby uhonorować osoby i organizacje, które prowadzą aktywną działalność na rzecz powiatu tarnogórskiego. W bieżącym roku postanowiono przyznać tę zaszczytną nagrodę m.in. Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Tarnowskich Górach obchodzącemu w 2012 roku jubileusz piętnastolecia  wznowienia działalności. Wniosek w tej sprawie złożył Andrzej Fiała - Przewodniczący Rady Powiatu i Kapituły przyznającej Nagrodę.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Autobusem do Wielowsi

Podczas gdy w centrach wielkich miast tramwaje i autobusy podjeżdżają na przystanki dosłownie co kilka minut, mieszkańcy podtarnogórskiej gminy Wielowieś przez całe dziesięciolecia mogli liczyć na zaledwie jedną linię autobusową, oznaczoną numerem 180. Sytuacja zmieniła się dopiero na początku trzeciego tysiąclecia.

Więcej…
 

Tajemnice herbów z książęcego sarkofagu

Więcej…

Margrabia Jerzy Fryderyk von Ansbach, książę Karniowa w jego górnośląskich włościach nadał przywileje herbowe dwóm miastom – Tarnowskim Górom i Miasteczku Śląskiemu. O tym, jak ważne były w jego czasach herby, niewątpliwie świadczy książęcy sarkofag w opactwie Heilsbronn we Frankonii. Doliczyć się na nim można kilkunastu herbów jego przodków i krewnych po mieczu – czyli ze strony ojca – jak i po kądzieli – czyli ze strony matki.

Więcej…
 Okładka Montes nr 56

Okładka Montes nr 56