Montes Tarnovicensis Nr 55

Domek Pradeli

Więcej…

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się supermarket Lidl, wcześniej stał obszerny dom wybudowany w międzywojniu przez Leona Pradelę. Po II wojnie światowej upaństwowiony budynek został otoczony murowanym ogrodzeniem i zamieszkany przez kilka rodzin

Więcej…
 

Pałac w Rybnej po 1945 r.

Więcej…

Dzieje pałacu w Rybnej po zakończeniu II wojny światowej podobne są losom setek innych tego typu obiektów w całym PRL-u. Znacjonalizowane lub uspołecznione, w imię szczytnych haseł pozbawione właścicieli, a zarazem gospodarzy, niszczały przeistaczając się powoli w ruiny. Trzydzieści lat nieodpowiedzialnej gospodarki doprowadziło okazałą niegdyś rezydencję do sytuacji, którą w Ekspertyzie konstrukcyjnej o stanie technicznym pałacu w Rybnej, opracowanej we wrześniu 1974 r., określono jako [...] nie gwarantującą bezpiecznego użytkowania [...] i będącą w całkowitej dewastacji.

Więcej…
 

Z niemieckiego na polskie

Więcej…

Mimo nacisków komunistycznych władz niektórzy mieszkańcy Tarnowskich Gór odmawiali spolszczenia niemieckich nazwisk i imion. - Nazwiska moich przodków się nie wstydzę – oświadczali urzędnikom

Więcej…
 

Tarnowskie Góry Adolfa Munda

Więcej…

Kościół pw. św. Anny w Tarnowskich Górach, około 1921 r., akwarela/papier. Wł.: Muzeum w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Aleksander von Humboldt (1769-1859)

Więcej…

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XXX

Przyrodnik, geograf, podróżnik. Jeden z najbardziej wszechstronnych naukowców swej epoki. Do Tarnowskich Gór przybył późną jesienią 1792 r. aby się spotkać z hrabią Fryderykiem Wilhelmem von Redenem, dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego oraz aby poznać miejscowe górnictwo.

Więcej…
 

Związki tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego ze Stowarzyszeniem Czeladników Katolickich

Więcej…

Istniejące od 1780 roku tarnogórskie Bractwo Strzeleckie współpracowało z innymi organizacjami, które funkcjonowały na terenie miasta i powiatu. Posiadanie własnej siedziby z Parkiem Strzeleckim sprawiało, że przez długi okres to w tym miejscu ogniskowało się życie towarzyskie i społeczno-kulturalne miasta. Niejednokrotnie Bractwo służyło pomocą innym organizacjom, które nie dysponowały tego typu zapleczem. Współpraca taka szczególnie widoczna jest na przykładzie tarnogórskiego Stowarzyszeniu Czeladników Katolickich (Katholischer Gesellenverein).

Więcej…
 

Dom numer 1, czyli historia Sedlaczka na nowo odkryta

Więcej…

Mieszczący się na tarnogórskim rynku dom z numerem 1 to miejsce szczególne ze względu na swoją historię oraz wymowną symbolikę. W tym właśnie miejscu, znajduje się najwyższy punkt wzniesienia (306 m n.p.m.), na którym powstało w XVI wieku górnicze miasto. Stojąc przed narożnikiem budynku, zobaczymy w perspektywie schodzące w dół ulice: Krakowską, Zamkową i Wajdy. W dawnych czasach, gdy nie używano jeszcze dzisiejszych adresów – ulica i numer domu – wszystkie domy w mieście miały tylko numery. Na rogu Rynku i ulicy Gliwickiej znajdował się „dom nr 1”. Symbolicznie to wciąż nr 1, najbardziej znany i rozpoznawalny budynek „na Gorach”. Mimo znaczenia tego miejsca niewiele wiadomo o jego początkach, a liczne historyjki jedynie zamazują prawdziwe dzieje tego miejsca. Mam nadzieję, że poniższy tekst będzie istotnym wkładem do poznania jego dziejów.

Więcej…
 

Kamienica z nagrobkiem chłopca

Więcej…

Secesyjna kamienica naprzeciwko tarnogórskiego kościoła farnego wyróżnia się nie tylko pięknym wyglądem, lecz także wmurowaną w fasadę barokową płytą nagrobną pochodzącą ze zlikwidowanego przykościelnego cmentarza.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Pociągiem i autobusem do Strzybnicy - dokończenie

Po postawieniu WPK Katowice w stan likwidacji i utworzeniu MZKP zaszły dalsze zmiany w komunikacji autobusowej. Przez pewien czas mieszkańcy Strzybnicy mieli okazję korzystania nawet z nocnej linii autobusowej oznaczonej N/28. Uruchomiono ją 21 lipca 1993 r. na trasie do Nowej Wsi Tworoskiej. Autobus jeździł raz na dobę przed piątą rano w stronę Nowej Wsi i po piątej rano w kierunku centrum miasta.

Więcej…
 

Hans Joachim von Braunmühl

Twórca magnetofonu z Karłuszowca

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary pochodzącej z rodziny Watzenrode. Ukończył w 1491 r. naukę w szkole parafialnej. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, wpisując się do metryki jako Nicolaus Nicolai de Thuronia. W 1509 r. opracował tzw. komentarzyk pod tytułem Nicolai Copernici de hypothestibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus o teoriach ruchu ciał niebieskich, zarys teorii heliocentryzmu. Nigdy do Torunia nie wrócił. Wszystko co osiągnął, wraz ze sławą, zdobył poza miastem, w którym się urodził i spędził lata dzieciństwa.

Więcej…
 

Hej, strzelcy ze Świerklańca wraz!

Chociaż Związek Strzelecki był w międzywojniu patriotyczną organizacją paramilitarną, wielu strzelców z oddziału w Świerklańcu traktowało organizację jak towarzystwo charytatywne. Liczyli zwłaszcza, że członkostwo w organizacji ułatwi im znalezienie pracy

Więcej…
 Okładka Montes nr 55

Okładka Montes nr 55