Montes Tarnovicensis Nr 54

Dom Spółki Brackiej na Klauzowcu

Więcej…

Budynek mieszkalny dla urzędników Spółki Brackiej wzniesiony został w miejscu, gdzie wcześniej stała Willa Klausy – zburzona na polecenie magistratu w okresie międzywojennym

Więcej…
 

Tajemnice epitafium z kościoła św. Anny

Więcej…

W tarnogórskim kościele świętej Anny, po lewej stronie nawy, znajduje się epitafium (z greki: πιτάφιος epitaphios, „nad grobem”). To jeden z najstarszych zabytków w Tarnowskich Górach datowany na XVII wiek. Łacińska inskrypcja jest dobrze czytelna.

Więcej…
 

Tarnowskie Góry Adolfa Munda

Więcej…

Jarmark na tarnogórskim Rynku, około 1921 r., akwarela/papier, wł.: Muzeum w Tarnowskich Górach

Więcej…
 

Polska biblia Donnersmarcków

Nieznane dzieje śląskiej szlachty

Na przełomie XVII i XVIII wieku Henckel von Donnersmarckowie z Tarnowskich Gór i Bytomia nadal wspinali się po arystokratycznej drabinie. Tytuł Wolnego Pana Stanowego dodał im niewątpliwie splendoru. Na ich ziemiach gościli monarchowie i monarsze rodziny. Ich kuzynów, Donnersmarcków z Bogumina nie spotykały takie zaszczyty. Zapisali się jednak i to znaczącymi zasługami w dziejach polskich i czeskich ewangelików.

Więcej…
 

Nauka po niemieckiej stronie

Więcej…

Z powodu nieprzyjęcia dzieci do niemieckich szkół mniejszościowych w powiecie tarnogórskim rok przed wrześniową klęską wybuchł strajk szkolny. Rodzice przestali swoje pociechy posyłać do polskich szkół.

Więcej…
 

Na przekór przeciwnościom losu

Więcej…

Rzecz o błyskotliwej karierze Marii Giuseppiny de Schwarz

Historia rodziny Kapsów, która była przedmiotem moich zainteresowań w artykule Archeologia pamięci („Montes Tarnovicensis” 2011, nr 48) wymaga bynajmniej niedrobiazgowego uzupełnienia. Na uwagę zasługuje postać poprzednio jedynie wspomniana, lecz z uwagi na swą wybitną działalność nie może być pominięta. Jest nią Maria Giuseppina de Schwarz, córka Lothara de Schwarz, austro-węgierskiego oficera marynarki wojennej i tarnogórzanki Lucii Kapsy.

Więcej…
 

Tarnowskie Góry w eterze

Więcej…

Stare pocztówki dają pogląd o wyglądzie Tarnowskich Gór sprzed stu i więcej lat. Jak na miasto niewielkie, pocztówek jest dużo. Reprodukcję wielu z nich znaleźć można np. w publikacjach: „Tarnowskie Góry na starej pocztówce” - Z. Krzykowska i K. Gwóźdź, „Historia Tarnowskich Gór” – praca zbiorowa. Większość z nich jest więc dobrze znana, ale mimo tego ciągle potrafią zaskoczyć, ujawniając nieznane, choć wcale przez nie nieukrywane, oblicze nie tylko miasta, ale i jego mieszkańców.

Więcej…
   

Trudny powrót po zagładzie

Więcej…

Zaledwie kilkoro tarnogórskich Żydów powróciło po zakończeniu II wojny światowej do miasta gwarków. Brak izraelickiej gminy wyznaniowej sprawił, że wkrótce opuścili Tarnowskie Góry na zawsze

Więcej…
 

Aleksander von Humboldt

Kolejny wielki z wizytą w Tarnowskich Górach

Co roku kulminacyjnym punktem święta miasta – tradycyjnych „Gwarków” – jest pochód historyczny. Od dawna biorą w nim udział jadący w powozie sławni twórcy literatury: Johann Wolfgang von Goethe, Julian Ursyn Niemcewicz i Józef Wybicki. Od kilku lat towarzyszy im także książę-biskup Ignacy Krasicki, o którego wizycie w naszym mieście obszernie pisaliśmy w „Montesie” w 2001 r.

Więcej…
 

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Więcej…

Ten zapożyczony tytuł dobrze wpisuje się w sytuację, która swój początek miała niedawno podczas zebrania członków Sekcji Historycznej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, gromadzącej sympatyków historii Tarnowskich Gór, poszukujących w niej zapomnianych faktów i związanych z nimi ludzi.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Pociągiem i autobusem do Strzybnicy

Sześć kilometrów na zachód od centrum Tarnowskich Gór znajduje się dzielnica Strzybnica. W przeszłości strzybniczanie korzystać mogli zarówno z pociągów, jak i autobusów PKS oraz WPK, a później MZKP. Do tego dodać można jeszcze linię wąskotorową obsługującą ruch towarowy. Wygląda na to, że ostatnim środkiem transportu zbiorowego pozostanie autobus, gdyż w 2011 r. podjęta została decyzja o wstrzymaniu ruchu pociągów pasażerskich kursujących przez Strzybnicę. Zobaczmy, jak sytuacja komunikacyjna Strzybnicy wyglądała na przestrzeni dziesięcioleci.

Więcej…
 

System obozów na Górnym Śląsku od roku 1945

Więcej…

Za kolczastym drutem

Materiał z sesji popularnonaukowej z okazji Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945. 26 stycznia - Muzeum w Tarnowskich Górach.

Więcej…
 

Obchody 15-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach rozpoczęte

Więcej…

W bieżącym roku mija 15 lat od momentu reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Odrodzenie tej organizacji było inicjatywą środowiska kupców, rzemieślników i przedsiębiorców.

Więcej…
 

Boruszowiec - piękno utracone

Więcej…

„Boruszowca” na ogólnodostępnych mapach szukać nie warto. Szkoda czasu. Owszem, na starych planach niemieckich odnaleźć można „Boruschowitz”, a wyszukiwarka bez większego kłopotu zlokalizuje na terenie gminy Tworóg w powiecie tarnogórskim oficjalne Boruszowice – powstałe z mechanicznego spolszczenia poprzedniej, pruskiej nazwy.

Więcej…
 Okładka Montes nr 54

Okładka Montes nr 54