Montes Tarnovicensis Nr 53

Kronikarze rodu

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. XV

XX wiek nie był dla Wrochemów nader  łaskawy. Ród w poprzednich stuleciach tak potężnie rozrodzony zaczął wygasać. Kolejne linie wymierały. Nie zamierzonym kronikarzem i świadkiem tych wydarzeń był Hans Werner von Wrochem. Miał kilku poprzedników, którzy tak jak on zbierali informacje o swoich kuzynach bliższych i dalszych. Był ostatnim, który wyniki swych dociekań opublikował.

Więcej…
 

Dzieciniec budowany na raty

Więcej…

Ogród Jordanowski początkowo miał powstać w tarnogórskim Parku Miejskim. Jednak tańsza była budowa na górniczych wyrobiskach przy szosie do Gliwic

Więcej…
 

Tarnowskie Góry Adolfa Munda

Więcej…

Nieistniejąca kaplica pogrzebowa rodziny Ehrów, która znajdowała się na cmentarzu przy kościele św. Anny, około 1921 roku, akwarela/papier, wł.: Muzeum w Tarnowskich Górach

 

Więcej…
 

Głęboka sztolnia Fryderyka

Więcej…

Sztolnia „Czarnego Pstrąga” znana jest w całej Polsce. Mniej lub całkiem nieznany jest fakt, że to tylko 600 metrowy fragment Głębokiej Sztolni Fryderyka (Tiefe Friedrich Stollen – niem.) odprowadzającej od prawie 180 lat wodę z podziemi, na który składa się nieznana dokładnie ilość chodników, przekopów i komór wydobywczych. Powstały one na różnych podziemnych poziomach podczas pięciu wieków działalności górniczej, prowadzonej pod centrum miasta i na terenach najbliższej okolicy Tarnowskich Gór, a więc dzisiejszych Bobrownik, Rybnej, Opatowic i Rept Sląskich.

Więcej…
 

Bracia Sokoły do likwidacji

Więcej…

W powiecie tarnogórskim likwidacja „Sokoła” potraktowana została jako poważna sprawa polityczna, bo zajęła się nią bezpieka

Więcej…
 

Kamieniołomy Śląskie na Polesiu

Więcej…

Tarnogórskie starostwo było w międzywojniu współwłaścicielem kamieniołomów na Kresach Wschodnich. Majątek utraciło po powojennej zmianie granic

Więcej…
 

Dzieje mieszkańców kamienicy przy ul. Krakowskiej 7

Więcej…

Śląska historia w aptekarskiej pigułce

Pisząc o górnośląskiej historii, zwykle przytacza się ważne daty – wojen, powstań, klęsk żywiołowych czy odkryć naukowych. Jednak trzeba pamiętać, że w tle tych wydarzeń toczyły się losy zwykłych ludzi, którzy w tych czasach żyli, dzieląc swoje przyjaźnie i nienawiści.

Więcej…
 

Gwarkowie na medalionach, znaczkach i herbach miast

Wizerunki gwarków - CZĘŚĆ IV

Wbrew opinii, że Internet to kopalnia informacji, niełatwo było w nim znaleźć obrazy, rysunki czy szkice przedstawiające coś więcej, niż samą postać dawnego gwarka i górnika.

Więcej…
 

Miniony rok Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

W 2012 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach obchodzić będzie jubileusz 15-lecia wznowienia działalności. Wprawdzie tradycje organizacji sięgają 1780 roku, ale jego działalność została przerwana w konsekwencji wybuchu II wojny światowej. Dopiero przemiany polityczne po 1989 roku umożliwiły odradzanie się bractw strzeleckich w naszym kraju, a tarnogórskie towarzystwo wznowiło swą działalność w roku 1997.

Więcej…
 

O Halce z Kozłowej Góry w stulecie działalności

Więcej…

Muzyczne portrety

Jestem przekonany, że muzyka najwyższą jest mową ludzkości, łącząca nas z zaświeciem duchów, wyrażającą wszystkie uczucia, na które słów nie mamy, na które przyczyn wynaleźć nie możesz. Muzyka jest to wyjęcie z siebie tego, co najbardziej boskiego mamy i postawienie przed sobą.

Zygmunt Krasiński

 

Więcej…
 

Domek wiceburmistrza Kozłowskiego

Więcej…

Willa wybudowana w międzywojniu przez sanacyjnego wiceburmistrza podczas okupacji zajęta była przez niemieckiego dyrektora. Po wyzwoleniu uznana za mienie poniemieckie służyła pracownikom bezpieki za mieszkania służbowe

Więcej…