Montes Tarnovicensis Nr 49

Generalskie szlify

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. XII

Karol von Wrochem i Agnieszka de domo baronówna von der Recke doczekali się pięciu synów. Wszyscy – zgodnie z ówczesnym pojęciem co najważniejsze dla pruskiego mężczyzny - wybrali kariery wojskowe.

Więcej…
 
 

Policjant budowlany

Więcej…

Przedsiębiorstwo budowlane Antoniego Psiuka znane było w Tarnowskich Górach w międzywojniu oraz w latach tuż powojennych, kiedy uczestniczyło w przetargach ogłaszanych przez magistrat, nie zawsze pomyślnie zakończonych dla firmy. Później znikło z rynku opanowanego przez państwowe zakłady murarskie. Kim był jego założyciel?

Więcej…
 

Gimnazjum im. księcia Jana Opolskiego

Więcej…

Po przejęciu suwerennej władzy przez Rzeczpospolitą nad częścią Górnego Śląska w roku 1922, zaistniała konieczność stworzenia od podstaw polskiego szkolnictwa. W budynku dawnego niemieckiego Gimnazjum Realnego otwarto polską, ośmioletnią szkołę ponadpodstawową o profilu neoklasycznym. Na wniosek jednego z nauczycieli – Józefa Piernikarczyka i za jednomyślną zgodą grona pedagogicznego wybrano na patrona szkoły ostatniego Piasta opolskiego, Jana II Dobrego. Od 1929 r. pełna jej nazwa brzmiała: Państwowe Męskie Gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach. Od roku 1928 szkoła posiadała nowy sztandar zakupiony ze składek grona pedagogicznego, uczniów szkoły i osób prywatnych. Sztandar z jednej strony biały, z wizerunkiem św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży, z drugiej strony amarantowy z wyhaftowanym godłem Polski i nazwą szkoły, szczęśliwie przetrwał zawieruchę wojenną.

Więcej…
 

Dom Partii

Więcej…

Podczas budowy siedziby tarnogórskiego Komitetu Powiatowego PZPR robotnicy nie ustrzegli się fuszerek. Usuwanie budowlanych usterek trwało kilka miesięcy

Więcej…
 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

Więcej…

Widok od strony obecnej ulicy Legionów. Po lewej dom stolarza Josefa Maysera. Z prawej fragment muru okalający nieistniejący już budynek dawnej szkoły jezuickiej przy obecnej ulicy Zamkowej 7.

Więcej…
 

Nowy plebiscyt na Śląsku

Więcej…

21 marca obchodziliśmy 90. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, wydarzenia, które na dziesięciolecia ukierunkowało losy regionu. Od 1 kwietnia bierzemy udział w spisie powszechnym.

Więcej…
   

Wizerunki gwarków

Więcej…

Więcej…

CZĘŚĆ I

Już same nazwy - „Montes Tarnovicenses”, „Hory Tarnowskie”, „Bergstaadt Tarnowitz” wskazują na związek nazwy miasta Tarnowskie Góry z górnictwem, bo po czesku „hora”, po polsku „gora” oraz niemiecki „berg” oznaczały niegdyś nie tylko górę, ale i kopalnię. Musieli więc być „bergmani” i „hornicy”, dziś powiemy - górnicy.

Więcej…
 

Willa leśniczego Reicha

Więcej…

Przepiękna piętrowa willa zbudowana w stylu funkcjonalizmu przy ul. Wyszyńskiego 7 należała w międzywojniu do leśniczego Jerzego Reicha. Po wojnie jako mienie poniemieckie domek zmienił właścicieli.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Na trasie do Tworoga

Autobusowa komunikacja pasażerska pojawiła się w gminie Tworóg po drugiej wojnie światowej. Wcześniej tworożanie mieli do dyspozycji inny wygodny środek podróżowania, czyli pociąg. W 1857 r. oddana została do użytku linia kolejowa Fosowskie - Tarnowskie Góry, na której jeden z przystanków otwarto w Tworogu. Czerwone autobusy zawitały do Tworoga ponad sto lat później.

Więcej…
 

Johannes Kindler

Więcej…

Tarnogórscy budowniczowie (6)

Johannes Kindler osiedlił się w Tarnowskich Górach na przełomie 1889 i 1890 roku. Po kilku latach pracy kupił teren i zabudowania w centrum miasta oraz wybudował dom, który miał być nie tylko mieszkaniem, ale także reklamą jego umiejętności architektonicznych i budowlanych. Dom otoczony ogrodem i malowniczym płotkiem powstał w miejscu bardzo spokojnym i ustronnym. Z jednej strony ulica nie bez powodu nazwana Ogrodową (Gartenstrasse), z drugiej niewielki ciek wodny z licznymi mostkami. Dziś teren ten wygląda zupełnie inaczej – to róg ruchliwej ulicy Sobieskiego i zatłoczonej parkującymi samochodami ulicy Wajdy.

Więcej…
 

Tarnogórzanie na Pierwszym Zjeździe Polskich Bractw Strzeleckich w Krakowie

Kilku członków delegacji tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego na Pierwszy Zjazd Polskich Bractw Strzeleckich w Krakowie, fot. Wojciech Pilarczyk, 1930 r., wł. Muzeum w Tarnowskich Górach

Więcej… Więcej… Więcej…
Więcej…