Montes Tarnovicensis Nr 47

Starosta żołnierzem

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. X

Adolf był najmłodszym synem starosty raciborskiego Gottloba von Wrochema. W 1839 r., gdy miał 26 lat,  poślubił Marię von Tschirschky und Bögendorf. W tym samym roku przejął od ojca dobra Wielkie Paniowy. Był ich właścicielem przez prawie ćwierć wieku, do 1850 r.

Więcej…
 

W poszukiwaniu zaginionego

Więcej…

Wieża zamku

Historia zamku w Starych Tarnowicach rozpoczyna się w pierwszej połowie XV wieku. Wtedy to w ręce pochodzącego z bytomskiego księstwa rodu Wrochemów, przeszły Repty, a z nimi Tarnowice.

Więcej…
 

Straszydło na ratuszu

Więcej…

Pomnik Jerzego Hohenzollerna dwa razy ustawiali na fasadzie tarnogórskiego ratusza niemieccy samorządowcy. Dopiero za drugim razem polskim władzom miasta udało się w miejsce posągu margrabiego ulokować figurę górnika

Więcej…
 

Zamach w Berlinie

Więcej…

Bernard Drzyzga urodził się 28 lipca 1911 roku w Nowych Reptach (dzisiejsze Repty Śląskie) jako najmłodsze dziecko Bernarda i Teresy z domu Król. Ojciec zginął tragicznie przed jego urodzeniem, a wychowaniem także jego dwójki starszego rodzeństwa zajmowała się matka. Mały Bernard był w domu wychowywany w duchu polskim. Po ukończeniu pięcioklasowej szkoły ludowej, uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach, które w 1931 roku ukończył złożeniem egzaminu maturalnego. W latach 931-32 przeszedł Kurs Unitarny (przygotowujący do kariery awodowego żołnierza) w Batalionie Szkolnym Szkoły Podchorążych w Różanie, a w latach 1932-34 kontynuował naukę w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi Mazowieckiej. Promowany na stopień podporucznika służby stałej piechoty, 15 sierpnia 1934 roku, otrzymał przydział do „najbardziej śląskiego ze śląskich”, 75. pułku piechoty stacjonującego w Chorzowie, na stanowisko dowódcy plutonu. Awansowany do stopnia porucznika służby stałej 19 marca 1938 roku otrzymał dowództwo plutonu przeciwpancernego w tymże pułku.

Więcej…
 

Jeszcze o zagładzie pałacu w Reptach

Więcej…

Jerzy Gorzelik i „jego” Ruch Autonomii Śląska oprócz akcji „rewindykacji” śląskich zabytków i zbierania podpisów pod petycją do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o ustanowienie fundacji ratującej górnośląskie zabytki przemysłowe, prowadzi rejestr zabytków bezpowrotnie straconych (zburzonych), zabytków do uratowania (do remontu i konserwacji) i obiektów zabytkowych odnowionych.

Więcej…
 

Piastowie

Więcej…

Legendarnym założycielem pierwszej polskiej dynastii narodowej był Piast - od niego wywodzi się nazwa dynastii - i jego żona Rzepka. Jego prawnuk Mieszko I (zm. 992 r.) - był pierwszym historycznym władcą państwa polskiego. Najważniejszą jego decyzją było przyjęcie w 966 r. chrztu w obrządku łacińskim. Około 990 r. przyłączył do swego państwa Śląsk, odebrany władcom czeskim.

Więcej…
 

Willa Kacpra Jastrzembskiego

Więcej…

Jednym z bardziej znanych architektów tarnogórskich w okresie międzywojennym był Kacper Jastrzembski urodzony 4 stycznia 1876 roku w Lesznie. Po zakończeniu I wojny światowej i przybyciu do Tarnowskich Gór architekt ożenił się w 1920 roku z Marią Kodroń urodzoną 13 sierpnia 1898 roku w Tarnowskich Górach. Jego firma budowlana uczestniczyła między innymi w latach 1930-1932 przy budowie szkoły parkowej. Do dziś przy ul. Styczyńskiego 16 stoi obszerna willa z ogrodem, którą zaprojektował i wybudował dla siebie Kacper Jastrzembski.

Więcej…
 

Historia pisana światłem

Więcej…

przedwojenne Tarnowskie Góry w oczach fotografów

Fotografie, a w szczególności dawne fotografie, mają w sobie tę magię fantazmatycznego przeniesienia w przeszłość. Utrwalone na nich pejzaże miejskie, wnętrza oraz portrety nie tylko zachwycają dokładnością i precyzją – przedstawiają niepowtarzalny klimat z przełomu wieku tym bardziej urzekający, im bardziej uświadamia nam rozbieżność między współczesnym stanem a minionym.

Więcej…
 

Dobroczynność, profilaktyka i resocjalizacja na terenie Tarnowskich Gór

Więcej…

Analiza zagadnienia dobroczynności, profilaktyki i resocjalizacji na terenie Tarnowskich Gór - rys historyczny - dokończenie z poprzedniego numeru

Opieka społeczna
Pośród interesujących nas zagadnień bardzo istotne miejsce odgrywa opieka społeczna i życie społeczne, które nabrały szczególnego znaczenia i przeżywały swój intensywny rozwój zwłaszcza w okresie międzywojennym.

Więcej…
 

Mleczarnia

Więcej…

Na planie zagospodarowania przestrzennego Tarnowskich Gór sporządzonym 28 lipca 1937 roku przy ulicy Legionów 3 na gruncie, którego właścicielką była obywatelka Gade, ówczesne władze miasta przewidywały budowę drogi. W czasie okupacji zrezygnowano z wytyczenia nowej ulicy i na tym terenie rozpoczęła się w 1943 roku budowa mleczarni.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Autobusem z Tarnowskich Gór do Katowic

Stolica województwa katowickiego od dziesięcioleci była jednym z najbardziej obleganych kierunków w podróżach z Tarnowskich Gór. Jednak wiele lat trzeba było czekać na połączenie tych miast linią autobusową po najkrótszej trasie przez Chorzów.

Więcej…
 

Historia pewnego konfliktu

Więcej…

U progu lat 30. XX wieku Bractwo nie stanowiło monolitu narodowościowego. Nieznaczną przewagę w organizacji mieli Niemcy łącznie z utożsamiającymi się z ich kulturą Żydami. Polacy, których znaczenie w towarzystwie znacznie się wzmocniło, dążyli do przejęcia kontroli nad konfraternią. Ich działania nasiliły się z chwilą wybrania w końcu 1933 roku Fryderyka Antesa (1902–1991) na burmistrza Tarnowskich Gór i po objęciu przez niego urzędu (17 maja 1934 roku).

Więcej…
 

Przede wszystkim dla Śląska

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Pochłonięty z małą resztą (by nie rzec „bez reszty”) sprawami Górnego Śląska, trudno bym nie poruszył w tych „montesowych rozważaniach” sprawy wejścia do koalicji rządzącej sejmikiem wojewódzkim, przedstawicieli Ruchu Autonomii Śląska. Znaczenie i wagę tego faktu dostrzeżono szybko, w wielu miejscach, różnie go też zinterpretowano.

Więcej…