Montes Tarnovicensis Nr 44

W poszukiwaniu zaginionego

Więcej…

Obrazy Mieczysława Muławskiego

Wielu mieszkańców miasta przyszło 22 maja do Ojców Kamilianów na Galgenbergu, pożegnać wybitnego tarnogórzanina - Mieczysława Muławskiego.

Więcej…
 

Guido hrabia Henckel 1. książę von Donnersmarck

Więcej…

(1830-1916)

Poczet tarnogórski

Tytularny pan Tarnowskich Gór i 13. wolny pan stanowy Bytomia

Więcej…
 

Kobiety w historii Tarnowskich Gór

Więcej…

Historia Tarnowskich Gór jest zdecydowanie zdominowana przez mężczyzn. Pełno w niej wymienionych z nazwiska królów, książąt, hrabiów, burmistrzów. Są duchowni, żołnierze, kupcy, restauratorzy, a nawet poeci. Nie byłoby jej wcale bez chłopa Rybki, gwarków, górmistrzów, budowniczych sztolni. Jedyną przedstawicielką rodzaju żeńskiego zdolną dorównać im sławą, jest „maszyna ogniowa”.

Więcej…
 

Grunwald 1410-2010

Więcej…

Schyłek XIV wieku przyniósł wielkie zmiany w układzie sił politycznych Europy środkowo-wschodniej. Na olbrzymią potęgę militarną i gospodarczą wyrósł Zakon Krzyżacki, a dowodem tego była chociażby jego budząca podziw i grozę siedziba - zamek w Malborku. Po niecałych dwustu latach od osiedlenia się na Ziemi Chełmińskiej wyszła z niej ekspansja, która mieczem, podstępem i pieniędzmi stworzyła imperium nad Bałtykiem. Kolejnym celem rycerzy w habitach miała się stać pogańska Żmudź, ta część Litwy, która rozdzielała ich posiadłości Zakonu w Prusach i Inflantach.

Więcej…
 

Krzyże przydrożne Tarnowskich Gór

Więcej…

Centrum

Po przedstawionych w poprzednich numerach Montes Tarnovicensis krzyżach cmentarnych, grotach Maryjnych i kapliczkach przydrożnych, następnym przedstawianym elementem naszego krajobrazu są krzyże przydrożne.

Więcej…
 

Józef Czok 1902 -1979

Więcej…

Prawnik marynista

Do zasłużonych postaci miasta Tarnowskie Góry należy prawnik, notariusz i działacz społeczno-narodowy Józef Czok, jeden z pierwszych organizatorów w 1945r. Sądu w Tarnowskich Górach.

Więcej…
 

Jeszcze słychać jęki i krzyki

Więcej…

Gestapowcy w swojej tarnogórskiej siedzibie wydobywali zeznania od więźniów biciem bykowcami oraz polewaniem zimną wodą. Do przesłuchań wykorzystywali także hipnozę

Więcej…
 

Odyseja znad Dunaju

Więcej…

Wspomnienia Henryka Sporonia

Jestem Ślązakiem z rocznika 1926. Mając niespełna 18 lat, w 1944 roku, zostałem wcielony do Wehrmachtu. Jako że opisanie wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w przeciągu pierwszego roku przebywania w jego szeregach zajęłoby co najmniej kilka stron, pozwalam sobie pominąć w niniejszym tekście ten wojenny okres.

Więcej…
 

Kolejarz w magistracie

Więcej…

Zupełnie dzisiaj zapomniany Józef Jasiulek był w międzywojennych Tarnowskich Górach jedną z ważniejszych postaci w ratuszu oraz dyrekcji kolei żelaznej

Więcej…
 

Pamięci Władysława Szulgita

Więcej…

Władysław Szulgit urodził się 2 stycznia 1881 r. w Goryszewie, powiat mogileński. W 1904 rozpoczął praktykę drogerzysty w Katowicach a rok później otworzył własną drogerię w Kluczborku.

W okresie od grudnia 1918 r. do lutego 1920 r. kierował Polską Powiatową Radą Ludową w Kluczborku, wykazując się aktywnością w prowadzeniu kampanii plebiscytowej.

Więcej…
 

Między magnatami

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. VII

Otto von Wrochem nie zrobił kariery ani w wojsku – jak tego chciał – ani w polityce. To jego syn spełnił plany rodziny o polityce, tej regionalnej we Wrocławiu i tej wielkiej w Berlinie. Tam pośród magnatów w Izbie Panów zasiadł Wiktor. On też jako pierwszy zwrócił uwagę, że trzeba pamiętać o przodkach.

Więcej…
 

Coraz bliżej do Zjazdu Tarnogórzan

Sobota 11 września

Tak jak obiecaliśmy czytelnikom (głównie tym z zagranicy), podajemy najnowsze informacje dotyczące I Światowego Zjazdu Tarnogórzan

Więcej…
 

Ostatnie pożegnanie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Więcej…

19 kwietnia 2010 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem ostatniego prezydenta na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego (1919 – 2010).

Więcej…
 

Stulecie śląskiego ruchu muzycznego

Więcej…

Śpiewactwo śląskie było i jest najbardziej masowym ruchem społeczno - kulturalnym.
Ruch ten trwa wbrew wszelkim nawałnicom czasu. Rzesze entuzjastów śpiewu artystycznego są więc formacją kulturową solidnie ukształtowaną. Co więcej, można ją widzieć jako instrument w rękach historii, jedyną z tych, które chronią ponadczasowe wartości.

Rajmund Hanke

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji międzygminnej

Więcej…

Niezrealizowane plany tramwaju

Nigdy niezrealizowany pomysł budowy linii tramwajowej do Tarnowskich Gór rozważany był w dwudziestym wieku wielokrotnie i w różnych wariantach. Przedkładane koncepcje łączyło to, że zakładały one połączenie miasta gwarków z pobliskimi miastami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Nie rozważano budowy samodzielnego układu tramwajowego, ani też linii w kierunku Kalet czy Tworoga.

Więcej…
 

Fabrykant mebli i wyborowy strzelec

Więcej…

W tarnogórskiej wytwórni mebli Teodora Jojki przy ulicy Piastowskiej 5 produkowano masywne biurka i biblioteczki oraz brydżowe stoliki bez nóg, ale za to z przegródkami uniemożliwiającymi licytowanie pod blatami

Więcej…