Montes Tarnovicensis Nr 42

W poszukiwaniu zaginionego

Więcej…

Obrazy Mieczysława Muławskiego - Część IX

Gliwicka (11)

W narożniku Placu Gwarków i ulicy Gliwickiej stoi dwupiętrowy dom (zdjęcie) zbudowany w 1903 roku. Tuż za nim w kierunku ul. Ratuszowej, na pustym dzisiaj placu, stał znacznie starszy. Kształt utrwalony na akwareli pozwala się domyślić jego pierwotnego kształtu, typowego dla wielu podobnych stanowiących niegdyś część zabudowy miasta.

Więcej…
 

Gustaw Adolf hrabia Henckel von Donnersmarck

Więcej…

(1764-1813)

Poczet tarnogórski

Ostatni feudalny pan Tarnowskich Gór, 7. wolny pan stanowy Bytomia

Więcej…
 

Otto Kotzulla

Więcej…

Tarnogórscy budowniczowie (4)

Między ulicami Bytomską i Miarki istnieje specyficzny architektoniczny klimat – zespół ceglanych willi z bogatą dekoracją stolarską. Podobnych zabudowań nie zobaczymy w żadnym innym z górnośląskich miast. Twórcą willi był mistrz ciesielski Otto Kotzulla - który urodził się, wychował, wykształcił i tworzył w Tarnowskich Górach.

Więcej…
   

Panowie Brzeźnicy

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. V

Wilhelm, najstarszy syn starosty Gottloba von Wrochem, w 1800 r. - miał wówczas osiem lat - został wysłany na kilka lat na naukę do domu Leopolda von Groelinga w Pniowie.

Więcej…
 

Trzeciomajowe zamieszki

Więcej…

Dopiero karabinowa salwa oddziału bezpieki rozpędziła nielegalną manifestację żołnierzy i mieszkańców zorganizowaną 3 maja 1946 roku na tarnogórskim rynku. Ofiar demonstracji nie było, jedynie 35. Pułk Piechoty wkrótce pożegnał tarnogórskie koszary.

Więcej…
 

Tajemnicze znaki

Więcej…

„Co do urządzenia, loża jest pracownią, w której według cyrkla i miary, kielnią i młotkiem buduje się niewidzialna świątynia uszlachetniania ludzkości.”

Joseph Gabriel Finder Geist und Form der Freimaurerei
Więcej…
 

Autobusy na korbę

Więcej…

W międzywojennych Tarnowskich Górach pasażerowie wsiadali do autobusów na Rynku przed kościołem ewangelickim, gdzie znajdował się główny przystanek

Więcej…
 

Jeszcze o języku śląskim i jednym (?) sprawiedliwym

Rozmyślania o Górnym Śląsku

3 grudnia minął rok od wizyty w Sejmie RP przedstawicieli górnośląskich środowisk. Uświadomiła ona przedstawicielom parlamentu fakt istnienia na Górnym Śląsku sporej grupy naukowców, dziennikarzy i społeczników o poglądach ciut innych niż te oficjalne, reprezentujących poziom nawet jak na standardy stołeczne, bardzo wysoki.

Więcej…
 

Z tej samej gliny, z tej samej ziemi

Więcej…

O Panofskych, wpływowej tarnogórskiej rodzinie żydowskiej, wiadomo w naszym mieście gwarków stosunkowo niewiele. Po dziś dzień zachowały się kamienice, macewy na tarnogórskim kirkucie, fotografie oraz zapiski w księgach miejscowej gminy żydowskiej.
Pamiątki te pozwalają powoli przypominać dzieje rodziny Panofskych i stawiać hipotezy. Okazuje się bowiem, że niektórzy przedstawiciele wspomnianej familii zapisali się nie tylko w lokalnej historii.

Więcej…
 

Historia połączenia kolejowego Lubliniec Tarnowskie Góry

Więcej…

Przez ziemie polskie wiodły ruchliwe szlaki handlowe z Południa na wybrzeże Morza Bałtyckiego i z Zachodu do czarnomorskich portów. Podróżowano konno, używając pojazdów jedynie do przewozu osób niedołężnych oraz do transportu towarów. Do końca XV wieku nie istniały w Polsce publiczne środki łączności i komunikacji. Rolę tę spełniały prywatne organizacje posłańcze będące własnością królów, magnatów, biskupów, domów bankowych itp.

Więcej…
 

Udział tarnogórskich strzelców w turniejach Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleck

Więcej…

Jednym z najwcześniej utworzonych struktur regionalnych Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski (od 1927 roku Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP) był Okręg Śląski.

Więcej…
 

Z dziejów komunikacji pasażerskiej

Więcej…

Autobusem do Radzionkowa

Radzionków aż do drugiej połowy dziewiętnastego wieku znajdował się z dala od głównych tras komunikacyjnych. Zmieniło się to nieco po zbudowaniu linii kolejowej łączącej Bytom z Tarnowskimi Górami, której trasę wytyczono przez Rojcę i Radzionków. Z biegiem czasu okazało się jednak, że kolej nie spełnia wszystkich potrzeb przewozowych radzionkowian. Przystanków kolejowych było zbyt mało, poza tym nikt nie kwapił się do uruchomienia pasażerskiej komunikacji kolejowej na innych trasach interesujących radzionkowian, czyli do Świerklańca, Piekar Śląskich czy Stolarzowic. W takiej sytuacji pojawienie się komunikacji autobusowej było kwestią czasu.

Więcej…