Montes Tarnovicensis Nr 40

Sztygar Alfons Kopia (1902-1962)

Więcej…

Górnictwo tarnogórskie było pasją jego życia

Alfons Kopia urodził się w dniu 19 maja 1902r. w Tarnowskich Górach. Z zawodu był technikiem górniczym - sztygarem. Po II wojnie światowej uczył w górniczej szkole zawodowej, która mieściła się na terenie Karłuszowca. Pracę zawodową rozpoczął w kopalni węgla kamiennego „Buchacz” (Kopalnia „Radzionków”), a następnie pracował w kopalni „Szombierki” w Bytomiu.

Więcej…
 

Karol Erdmann hrabia Henckel von Donnersmarck

Więcej…

(1695-1760)

Poczet tarnogórski

Pan Tarnowskich Gór. Był drugim i najmłodszym synem hrabiego Karola Maksymiliana oraz jego drugiej żony Heleny Jadwigi hrabianki von Roedern. Urodził się 8 grudnia 1695 r. we Wrocławiu.

Więcej…
 

Tarnogórskie zegary

Więcej…

C Z Ę Ś Ć  I I

Tylko na starych pocztówkach znajdziemy zegary wieżowe na jednym z nieistniejących już dziś budynku koszar 11. Pułku Piechoty przy ul. Kościuszki, czy też na budynku kuchni w koszarach 3. Pułku Ułanów Śląskich przy ul. Opolskiej.

Więcej…
 

Tarnowskie Góry w 1819 roku

Więcej…

W 1819 roku w Świdnicy wydana została „Historia miast Śląska” [Zeitgeschichte der Städte Schlesiens]. W trzecim tomie tego dzieła znalazł się opis i najstarsza opublikowana rycina z widokiem Tarnowskich Gór.

Więcej…
 

Tarnogórska poczta

Więcej…

Okrągły jubileusz

Każde królestwo, ba! - nawet księstwo, chcąc sprawnie działać, musiało mieć sprawną sieć połączeń. Pierwotnie byli to raczej piesi gońcy, a w pilnej potrzebie konni. Jednak każdy goniec, przenosząc lub przewożąc wieści czy przesyłki na dalsze odległości, musiał gdzieś wypocząć i przenocować. Najlepiej do tego nadawały się karczmy i to one były zalążkami stacji pocztowych.

Więcej…
 

Przeprowadzka do Czerwięcic

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. III

Od 1700 roku najważniejszym majątkiem Wrochemów stały się Czerwięcice (na północny zachód od Raciborza). Dobra te jako posag wniosła Joanna Ludmiła von Reisewitz, wdowa po Fryderyku Leopoldzie von Holly,  małżonka Karola Joachima von Wrochema. Formalnie Wrochem kupił od swej małżonki majątek dopiero w 1712 r. za sumę 5500 śląskich talarów, z kwoty tej 2200 miało przypaść Karolowi Leopoldowi von Holly, synowi Joanny Ludmiły z jej pierwszego małżeństwa.

Więcej…
 

Tarnogórskie kapliczki i figury

Więcej…

Kapliczki i krzyże przydrożne ozdabiają polski krajobraz, także nasze miasto. Stawiane są przez osoby świeckie i duchowne, właścicieli domów i pól. Powstają z głębi serca jako dar dziękczynny za otrzymane łaski, z okazji różnych rocznic, dla upamiętnienia  wydarzeń.

Więcej…
 

Bliżej tradycji

Więcej…

Park Strzelecki przez ponad wiek spełniał kluczową rolę w życiu społecznym,  towarzyskim i kulturalnym Tarnowskich Gór. To tutaj odbywały się festyny, zabawy, koncerty przeznaczone nie tylko dla członków organizacji, ale także dla mieszkańców miasta i jego okolicy.

Więcej…
 

Zmiany komunikacji autobusowej w 1995 roku

Więcej…

Na ziemi tarnogórskiej najbardziej chyba cieszyć się mogli z nadejścia roku 1995 mieszkańcy Miasteczka Śląskiego. Wraz z nadejściem stycznia Miasteczko stało się miastem, przestając być dzielnicą Tarnowskich Gór. Dodatkowym prezentem był nowy przystanek autobusowy na parkingu samochodowym przy Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, utworzony również 1 stycznia 1995 r. Zaczęły go obsługiwać autobusy linii 64/II, 87,189/II oraz 614.

Więcej…
 

W poszukiwaniu zaginionego

Więcej…

Obrazy Mieczysława Muławskiego - Część VII

Podcienia

Podcienia to jedno z najbardziej znanych i charakterystycznych miejsc w Tarnowskich Górach. Czas który zmieniał  w mieście wiele, chyba tylko w nich pozostawił klimat przeminionych dni. Są jednym z najstarszych zachowanych fragmentów zabudowy miasta, które w historii nosiło nazwę Wolnego.

Więcej…
 

Karl Korbsch

Więcej…

Tarnogórscy budowniczowie (3)

Karl Korbsch był członkiem zarządu magistratu Tarnowskich Gór. Prawdopodobnie na jego ręce złożył Emil Gajdas urząd burmistrza komisarycznego w trudnym czasie - 4 lipca 1921 r.

Więcej…