Montes Tarnovicensis Nr 39

August Hlond (1881-1948)

Więcej…

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XXIX

Pierwszy biskup katowicki, potem arcybiskup poznański i gnieźnieński, kardynał, Prymas Polski

Więcej…
 

Przewodnik Tarnowskie Góry

Więcej…

Na księgarskiej półce

Od lipca br. dostępna jest w Miejskiej Bibliotece i na półkach księgarskich nowa publikacja książkowa pt: Przewodnik Tarnowskie Góry.

Więcej…
 

Leon Maksymilian hrabia Henckel von Donnersmarck

Więcej…

(1 III 1691-25 VIII 1771)

Poczet tarnogórski

Pan Tarnowskich Gór, wolny pan stanowy Bytomia. Był najstarszym synem hrabiego Karola Maksymiliana z jego drugiego małżeństwa z Heleną Jadwigą von Roedern. Urodził się na zamku w Świerklańcu.

Więcej…
 

Tarnogórskie zegary

Więcej…

C Z Ę Ś Ć  I

Tarnowskie Góry jako zorganizowane miasto powstały w czasie, gdy jego pomiaru dokonywano już przy pomocy zegarów mechanicznych. O powszechnym do nich dostępie nie było oczywiście mowy, a jednocześnie istniała ugruntowana potrzeba wiedzy o konkretnej porze dnia czy nawet nocy. Stąd zaczęto zegary lokować na wysokich budynkach, najczęściej kościołach.

Więcej…
 

Opis Tarnowskich Gór z 1783 roku

Więcej…

Friedrich Albert Zimmermann (1745-1815). Urzędnik, statystyk, historyk. W roku 1774 rozpoczął pracę w Kamerze Wojennej i Dominialnej we Wrocławiu, od 1793 organizował administrację pruską w Polsce, a w 1804 został tajnym radcą sekretarza ministra do spraw Śląska - Carla Georga Heinricha von Hoyma. W 1809 został radcą rządowym, zajmując się finansami Śląska.

Więcej…
 

Z archiwum Tarnogórzan

Więcej…

Refleksje po obejrzeniu zdjęcia

Pobieżnie przewertowałem stronice 38-go numeru „Montes Tarnovicensis” i natychmiast przykuł moją uwagę pewien szczegół.

Więcej…
 

Święto starsze niż "Dni Gwarków"

Więcej…

Jak pamiętamy pomysł zorganizowania imprezy historyczno-kulturalnej Dni Gwarków zrodził się w czasie pobytu Antoniego Gładysza na święcie Winobrania w Zielonej Górze. Gładysz zafascynowany zielonogórskim pochodem postanowił podobną imprezę zorganizować w Tarnowskich Górach – co udało się w 1957 roku. Dlaczego jednak inspiracji szukano tak daleko, skoro Tarnowskie Góry miały własną tradycje, górniczą i to starszą niż zielonogórska?

Więcej…
 

Satrapa z UB

- Bóg rządzi światem a ja powiatem – mawiał Bonifacy Pendziński, kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowskich Górach. Z dokumentów ujawnionych przez historyków katowickiego IPN wynika, że rządził do czasu, aż ze stanowiska szefa powiatowego UB wyrzucili go zwierzchnicy z województwa

Więcej…
 

Panowie Wielowsi

Więcej…

Górnośląska szlachta – Wrochemowie CZ. II 

W 1538 r. z Wańkiem von Wrochemem zawarły układ jego dwie siostry, Dorota i Katarzyna. Na jego mocy oświadczały, że nie wnoszą pretensji do spadku po swym ojcu Kacprze, dziedzicu na Wielowsi. Wańko w dokumentach zwany jest panem z Wielowsi i Rept. Niestety nieznany jest stopień pokrewieństwa ze wspomnianymi w dokumentach z pocz. XVI wieku Janem i Mikołajem z Rept i Tarnowic.

Więcej…
 

W poszukiwaniu zaginionego

Więcej…

Obrazy Mieczysława Muławskiego - Część VI

Fragment miasta ze zdjęcia to oczywiście narożnik ulic Strzeleckiej i Stalmacha. Jego obecny wygląd zmieniła diametralnie budowla znajdująca się na pierwszym planie.

Więcej…
 

Tarnogórzanie w ogólnoniemieckim i Śląskim Związku Strzeleckim

Więcej…

Przed wybuchem I wojny światowej tarnogórzanie odnosili także sukcesy w zawodach organizowanych przez Niemiecki Związek Strzelecki (Deutscher Schützenbund) i prowincjonalny Śląski Związek Strzelecki (Schlesischer Schützenbund). Nie były one jednak tak spektakularne, jak w przypadku turniejów przygotowywanych przez Górnośląski Związek Strzelecki (Oberschlesicher Schützenbund), co było wynikiem większej konkurencji oraz rzadszego uczestnictwa w strzelaniach często organizowanych w znacznej odległości  od Tarnowskich Gór.

Więcej…
 

Zmiany komunikacji autobusowej w 1994 roku

Więcej…

Rok 1994 był ostatnim rokiem istnienia „Wielkich” Tarnowskich Gór, rozpościerających się od brzegów rzeczki Brynicy po granicę z Hanuskiem. Zobaczmy, co nowego wydarzyło się w funkcjonowaniu komunikacji pasażerskiej miasta i okolicy na liniach, którymi zarządzał Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej.

Więcej…
 

Światowy Zjazd Tarnogórzan

Więcej…

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie” z pomysłem zorganizowania spotkania osób, którym miasto Tarnowskie Góry jest szczególnie bliskie i drogie, a które - z różnych przyczyn - są od niego oddalone, nosiło się od dawna.

Więcej…
 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

Więcej…

Ulica Bytomska pocztówka z lat 1908-1912

Środkowy fragment ulicy, wybrukowanej na przełomie XIX i XX wieku. Z lewej willa wybudowana po 1895r. według projektu tarnogórskiego budowniczego Otto Kotzulli. Na początku wieku miało w niej siedzibę m.in. przedsiębiorstwo spedycyjne Hermanna Dietricha (obecnie nr 12). Nieco dalej kamienica z 1908r. (obecnie nr 14). W początkach XX wieku wynajmowali w niej pokoje uczniowie seminarium nauczycielskiego.

Więcej…