Montes Tarnovicensis Nr 37

William Wilkinson (1743-1808)

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XXVII

7 stycznia 1789 r.

Brat i wspólnik Johna Wilkinsona, zw. „Królem Żelaza”
John Wilkinson (1728-1808) uznawany jest za współtwórcę angielskiego przemysłu stalowego. Uczynił bardzo wiele dla upowszechnienia żelaza oraz stali jako budulca.

Więcej…
 

Trwalszy od huty

Więcej…

W publikacji pt: „Tarnowskie Góry na starej pocztówce. Zbiory Beaty i Jacka Kalke” wydanej przez Muzeum w Tarnowskich Górach, na stronie 19. znajduje się widok z około 1870 r. na tarnogórską hutę żelaza powstałą w latach 1857–1858.

Więcej…
 

Jerzy VII Fryderyk hrabia Henckel von Donnersmarck

Więcej… (26 VIII 1611 - 9 V 1671)

Poczet tarnogórski

Pan Tarnowskich Gór i Bytomia. Był trzecim synem hrabiego Łazarza II i Marii Jakuby von Bayr. Urodził się latem 1611 r. w Wiedniu, gdzie jego ojciec prowadził szerokie interesy związane z dworem cesarskim Habsburgów.

Więcej…
 

Heinrich Herzog

Więcej…

Tarnogórscy budowniczowie (2)

Jak żaden inny z tarnogórskich budowniczych, Heinrich Herzog, został wymieniony jako twórca ważnych budowli w trzech książkach opublikowanych już pod koniec XIX i na początku XX wieku

Więcej…
   

Kozia zagroda

Więcej…

Do dziś przy ulicy Opatowickiej w Tarnowskich Górach zachowały się zabudowania słynnej na Śląsku fermy koziej, założonej z inicjatywy tarnogórskiego landrata Fryderyka Ernsta von Schwerina.
Po wojnie trzydziestoletniej i w okresie prześladowań czarownic w Europie i Niemczech całkowicie wytępiono kozy, które uznano za szkodniki niszczące lasy oraz wcielenie diabła. Dopiero w latach 80. XIX wieku niemiecki gospodarz Christian Dettweiler sprowadził rasowe kozy ze Szwajcarii i rozpoczął wraz ze swoim synem Fryderykiem popularyzować ich hodowlę. W 1892 roku powstało pierwsze stowarzyszenie hodowli kóz, a trzy lata później w Niemieckim Towarzystwie Rolniczym utworzono wydział hodowli kóz.

Więcej…
 

Michenko - ciąg dalszy

Więcej…

Sprawa komendanta tarnogórskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  Karola Michenki, opisana w ostatnim numerze Montes Tarnovicensis, wywołała spory oddźwięk wśród czytelników. Przypomnijmy, że Karol Michenko skazany został w 1945 roku na karę śmierci za przestępstwa popełnione podczas służby w UB. Bardzo interesujące fakty opisał w liście przysłanym do redakcji Henryk Jerzy Rupik, którego ojciec zetknął się z Michenką.

Więcej…
   

W kręgu kultury

Więcej…

„Kultura jest tym, co sprawia, że człowiek jest czymś więcej niż tylko przypadkowym wydarzeniem. Kultura — jest tym co zostaje, gdy zapominamy wszystko, czego się nauczyliśmy”. Kierując się tym mottem burmistrz Arkadiusz Czech, jak co roku nagrodził tarnogórskich twórców i animatorów kultury, kontynuując tradycję zapoczątkowaną czternaście lat temu. Od tamtej pory nagrodę indywidualną otrzymało pięćdziesiąt pięć osób, a zbiorową Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Kwartet Śląski.

Więcej…
 

Ks. Prałat dr Jerzy Pawlik

Więcej…

W służbie Boga i człowieka

Niestrudzony Kapłan, wybitny działacz turystyki i krajoznawstwa
(1919-2009)

5 marca 2009r. po Mszy Św. w Katowicach – Bogucicach pożegnano na cmentarzu w Józefowcu wielkiego Syna Ziemi Śląskiej, wspaniałego Kapłana i duszpasterza, serdecznego Przyjaciela Ziemi Gwarków, ks. Prałata dr Jerzego Pawlika.

Więcej…
 

W poszukiwaniu zaginionego

Więcej…

Obrazy Mieczysława Muławskiego - Część IV

Willa na Bytomskiej

Na skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z ul. Oświęcimską, która przed powstaniem estakady nad torami kolejowymi wiodła do Nakła Śl., stoi willa zbudowana w stylu eklektycznym. Z każdej jej strony znajdują się wysunięte przed lico elewacji ryzality z trójkątnymi szczytami. Całość nakryta jest mansardowym dachem. Od strony ul. Oświęcimskiej wyraźnie widoczna jest trójboczna wieżyczka z tzw. latarnią pod cebulastym dachem.

Więcej…
 

Zmiany komunikacji autobusowej w 1993 roku

Więcej…

CZĘŚĆ I

Cztery lata po upadku komunizmu w Polsce i dwa lata po tym, jak Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach postawione zostało w stan likwidacji, na ziemi tarnogórskiej komunikacja pasażerska znajdowała się w fazie reorganizacji. Dzięki zachowanym dokumentom możemy prześledzić, jakie zmiany zaszły w 1993 r., a więc w drugim roku funkcjonowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu.

Więcej…
 

Mniej planów, więcej improwizacji

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Stosunek do armii, do wojska, zdecydowanie jest lepszy teraz, niż w czasach, gdy była ona ludowa, niemniej powiedzenie komuś, że hołduje wojskowym zwyczajom, może być poczytane za komplement z gatunku wątpliwych. Tymczasem jesteśmy świadkami ofensywy militarnej terminologii: nasi przywódcy w Brukseli nie prowadzą rozważnej polityki – zwierają szeregi, zawierają sojusze, atakują i - osiągają wytyczone cele, lub wracają na tarczy.

Więcej…
 

O kasie pośmiertnej Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Więcej…

W Bractwie przywiązywano dużą wagę do pochówku jego członków. Przejaw troski w tym zakresie widoczny jest od początków istnienia organizacji aż do jej rozwiązania. Wprawdzie w latach II Rzeczypospolitej dawny rozbudowany ceremoniał związany z uroczystościami pogrzebowymi członków organizacji uległ uproszczeniom, niemniej bracia w regulaminowych ubiorach  na czele z pocztem sztandarowym licznie w nich uczestniczyli.

Więcej…
 

Chór mieszany Słowiczek

Więcej…

w Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego

Muzyczne portrety

Społeczny ruch muzyczny jest wielkim darem dla cywilizacji pokoju, który z pokolenia na pokolenie przenosi najcenniejsze wartości płynące z upowszechniania piękna muzyki i dla każdego człowieka jest ofertą zbratania własnej codzienności ze sztuką.
Punkt pierwszy Aktu założycielskiego Konfraterni

Więcej…