Montes Tarnovicensis Nr 36

Franciszek Skarbek-Malczewski (1754-1819)

Więcej…

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XXVI

ok. 17-23 września 1796r.

Kanonik metropolitalny gnieźnieński, potem biskup kujawski, następnie pierwszy arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polski.

Więcej…
 

Piotr, Peter, Petrus i inni

Więcej…

Wielu czytelników Montesa uczestniczy czasami w dyskusjach o śląskiej gwarze, języku, odrębnej tożsamości i historii, której nijak zmienić się nie da. Rzecznicy istnienia tej tożsamości, jak i ci, którzy w nią powątpiewają, przytaczają własne argumenty. Gdy dyskusja jest poważna i poważni są w niej partnerzy, często odnieść można wrażenie, że gdyby poprosić polemistów o zamienienie się rolami, mogliby równie dobrze dowodzić tez przeciwnych.

Więcej…
 

Łazarz II hrabia Henckel von Donnersmarck

Więcej…

(1573 - 1 X 1664)

Poczet tarnogórski

Pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina. Był pierwszym synem Łazarza I i jego żony Anny Ettinger. Po ojcu odziedziczył bytomskie, tarnogórskie i bogumińskie państwo stanowe.

Więcej…
 

Inne spojrzenie na Stasia

Więcej…

Do napisania tego artykułu skłonił mnie sentyment absolwentki i artykuł o Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica, który ukazał się w Nr 33 Montesa.

Już pierwszy rzut oka na stronę pozwolił odnaleźć na zamieszczonej tam grafice, dobrze znany wszystkim tarnogórzanom budynek. Bo przecież każdy stając u wylotu ulicy Krakowskiej, musi go dostrzec.

Więcej…
 

Smutna rocznica Fabryki w Kaletach

Więcej…

Jest rok 1884, wtedy rusza nowa inwestycja, właściciela wspaniałej rezydencji w Świerklańcu oraz licznych hut i kopalń - Hrabiego Guido Henckel von Donnersmarck.  Hrabia, widząc jak dobrze prosperuje fabryka celulozy jego kuzyna Hugo Henckel von Donnersmacka, mieszcząca się w Czarnej Hucie (dziś Tarnowskie Góry), zapragnął własnej.

Więcej…
 

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dr. Herberta Jeziorskiego

Więcej…

Nauka mądrego jest źródłem życia

Księdzu - Jubilatowi, zasłużonemu badaczowi historii naszej małej ojczyzny wypada życzyć, by udało mu się zrealizować tak bogate plany i jak napisał do niego w jednym z listów profesor Jan Miodek: (...) raz jeszcze za wszystko dziękuję, życzę Księdzu Kanonikowi kolejnych pomysłów książkowych i pozostaję z wyrazami szacunku oraz serdecznym Szczęść Boże.

Więcej…
 

Tarnogórskie posągi, figury i figurki

Więcej…

CZĘŚĆ I

Z wyjątkiem nowego  pomnika Jana Pawła II przed zespołem kościelno-szpitalnym o.o. Kamilianów, Tarnowskie Góry są miastem bez figuralnych pomników konkretnych historycznych postaci. Tych które były, nie oszczędziła polityka. Ostatnim był pomnik margrabiego Jerzego Hohenzollerna von Ansbach. Miasto objął po piastowskim poprzedniku Janie II Dobrym. Pomnik Jana  stoi w Opolu.

Więcej…
 

Henryk Piszczek

Więcej…

Tarnogórscy budowniczowie cz. I

Kamienica pod numerem 16 na ulicy Krakowskiej to najładniejsza i najbardziej oryginalna z tarnogórskich kamienic wybudowanych na początku XX wieku. Spoglądając w górę, przypatrując się wystającemu i fantazyjnie pofalowanemu dachowi, który kojarzy się z okrętowym kasztelem – nie sposób temu zaprzeczyć. Jej projektant – Henryk Piszczek – został jednak zapomniany na 100 lat.

Więcej…
 

W poszukiwaniu zaginionego

Więcej…

Obrazy Mieczysława Muławskiego - Część III

Piekarnia Balli

Przyzwyczailiśmy się do widoku, który otwiera się przed nami, gdy idąc od Rynku podcieniami skręcimy w ulicę Gliwicką i kierujemy się nią do placu, na którym stoi czasem więcej, czasem mniej, straganów. Niektórzy Czytelnicy nie znają innego.

Więcej…
 

Kara śmierci dla ubeka

Więcej…

Dzięki historykom Instytutu Pamięci Narodowej odkrywane są coraz to nowe tajemnice działalności funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowskich Górach. Jedną z głośniejszych spraw opisanych ostatnio przez pracownika katowickiego IPN była kara śmierci dla szefa tarnogórskiego PUBP.
Według zachowanego protokołu Wojskowej Prokuratury Okręgu Śląsk 13 października 1945 roku po odczytaniu wyroku przez prokuratora porucznika Filipa Badnera pluton egzekucyjny dowodzony przez podporucznika Anatola Kubaloka rozstrzelał Karola Michenkę.

Więcej…
 

Dzieje wspólnych biletów

Więcej…

CZĘŚĆ III

Pod koniec dwudziestego wieku na terenie GOP-u obowiązywały trzy rodzaje wspólnych biletów miesięcznych. Pasażer mógł sobie kupić bilet autobusowo-tramwajowy, ważny na linie MZKP, KZK GOP i PKT Katowice.

Więcej…
 

Pamięć

Więcej…

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Mój osobisty ośrodek pamięci otrzymał w ostatnich dniach dwa przykłady  jej funkcjonowania w dwóch różnych krajach. Dotyczą one II Wojny Światowej. Pierwszy dostarczyła mi Gabriela Horzela – Szubińska.

Więcej…
 

Likwidacja majątku po Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Tarnowskich Górach 1945-1958

Więcej…

CZĘŚĆ II

Likwidacja trwała do 1958 r., a po jej zakończeniu Wydział Finansowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przystąpił do procedury przejęcia terenu dawnego kompleksu strzeleckiego na rzecz Skarbu Państwa.

Więcej…
 

Marian Block

Więcej…

Muzyczne portrety

Przywódcy ruchu śpiewaczego i jego szeregowi działacze, śpiewacy i muzycy/amatorzy rozpoznawali na ogół bezbłędnie wyzwania swojego czasu i starali się im sprostać z niemałym zresztą powodzeniem.

Więcej…