Montes Tarnovicensis Nr 33

Wilhelm II Hohenzollern

Więcej…

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XXIV

18-20 listopada 1900r.

Wilhelm II Hohenzollern 1859-1941). Ostatni panujący cesarz niemiecki i król Prus

Więcej…
 

Jan Jerzy Hohenzollern

Więcej… (16 XII 1577 - 2 III 1624)

Poczet tarnogórski

Książę Karniowa, pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina

Był drugim synem elektora Joachima Fryderyka i Katarzyny Hohenzollern, córki Jana z Kostrzynia. Urodził się w Wolmirstadt.

Więcej…
 

Miejsca niezwykłe

Więcej…

Tarnowskie Góry

Ramzes i Kamienie

W połowie XIX wieku znany tarnogórski rzeźnik Adolf Fleischer wybudował u zbiegu dzisiejszych ulic Piastowskiej i Lompy parterowy dom wraz z zabudowaniami, które przypominały bardziej chłopską zagrodę niż miejską budowlę.

Więcej…
 

W poszukiwaniu zaginionego

Więcej…

Część I

Postać Mieczysława Muławskiego wpisała się na stałe w historię Tarnowskich Gór. Wpierw aranżator, projektant ekspozycji w Muzeum Tarnogórskim, wnętrz lokali, malunków naściennych, sklepowych witryn, a potem malarz.

Więcej…
 

Z pamięcią o szkole...

Więcej…

Pierwszy rok działalności Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku LO im. S. Staszica

Zaczęło się na pomaturalnym zjeździe klasy IVc, która ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w 1977 roku. Absolwenci uznali, że warto dla swojej szkoły coś zrobić. Był to pierwszy impuls do powołania Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. Zostało ono zarejestrowane 7 listopada 2007 roku.

Więcej…
 

Detale architektoniczne

Więcej…

„Żywa historia Tarnowskich Gór”  - Część II

W październiku 2007 roku w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych pod kierownictwem mgr. Anny Sopuch powstał - i nadal jest kontynuowany - projekt pt: „Żywa historia Tarnowskich Gór.” Polega on na stworzeniu dokumentacji fotograficznej elementów dekoracyjnych z fasad kamienic tworzących zabudowę centrum Tarnowskich Gór.

Więcej…
 

Zasługi Hrabiego Fryderyka Von Redena dla rozwoju Górnego Śląska i Ziemi Tarnogórskiej

Więcej…

C Z Ę Ś Ć  I V

Po reaktywowaniu górnictwa rudnego, następnym celem hr. F. Redena staje się uruchomienie nowoczesnego górnictwa węgla kamiennego i związanego z nim hutnictwa żelaza. Wymagało to jednak przeprowadzenia akcji poszukiwania nowych pokładów węgla kamiennego.

Więcej…
   

Kiedy COŚ powstanie?

Więcej…

15 października pytanie o budowę nowej oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach straciło swój retoryczny wydźwięk, a groźba wielomilionowych kar środowiskowych stała się mniej realna. W sali sesyjnej tarnogórskiego ratusza został podpisany kolejny z kontraktów projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I faza”. Oczyszczalnię zaprojektuje, wybuduje i uruchomi konsorcjum firm Control Process S.A. z Tarnowa i „OTS-IP” z Krakowa.

Więcej…
 

Od Hugona do Sienkiewicza

Więcej…

Ulica Sienkiewicza, dawniej Hugostrasse, wytyczona została niecałe 150 lat temu, ale w tym czasie dorobiła się już ciekawej historii. Stoją przy niej budynki, które odegrały ważną rolę w dziejach Tarnowskich Gór – w dodatku mieszkali w nich ludzie wybitni

Po wojnie francusko – pruskiej (1870-71) w Tarnowskich Górach wytyczono kilka nowych ulic, wzdłuż których budowano kamienice i wille z ogrodami.

Więcej…
 

Z kart historii tarnogórskiego Muzeum

Więcej…

Od wielu lat „Dni Gwarków” rozpoczynają się zorganizowaniem konferencji naukowej lub popularno naukowej. W tym roku zorganizowano konferencję poświęconą tematyce 50. lecia tutejszego Muzeum oraz wyspecjalizowanym temacie Ustawy górniczej z 1528r, a mianowicie Ordunkowi Gornemu.

Więcej…
 

Tarnogórski dworzec kolejowy

Ten obecny to już trzeci, kolejny budynek spełniający tę funkcję od czasu, gdy w 1857 r. kolej po raz pierwszy wjechała do miasta. Wybudowany w 1888r. według projektu wrocławskiego architekta Roberta Hönscha w stylu neorenesansowym z pewnymi elementami historyzmu. Posadowiony na kamiennym cokole z żółto – pomarańczowych cegieł.

Więcej…
 

Likwidacja majątku po Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Tarnowskich Górach 1945-1958

Więcej…

CZĘŚĆ I

Kres działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przyniósł wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu organizacja nie wznowiła działalności, gdyż towarzystwa tego typu uważane były przez komunistów jako „wrogie”, wyrosłe z tradycji „burżuazyjno-mieszczańskiej” i na dodatek „niebezpieczne” gdyż dysponujące bronią.

Więcej…
 

Dzieje wspólnych biletów

Więcej…

CZĘŚĆ I

W 2009 roku przypada piętnasta rocznica porozumienia biletowego, dzięki któremu większa część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego objęta została wspólnym systemem biletów komunikacji autobusowej. Zaczęło się od porozumienia podpisanego między MZKP a KZK GOP.

Więcej…
 

Byzuch

Więcej…

Rozmyślania o Górnym Śląsku

Byłem pewien, że temat ten został porzucony w momencie likwidacji granic i udostępnienia towarów wszelkich marek na polskim rynku. Myliłem się. W ostatnich dniach oglądałem film amatorski pod takim tytułem i czytałem opis odwiedzin w zbiorze opowiadań autorstwa młodego mieszkańca naszego powiatu.

Więcej…
 

Handel ze Wschodem

Mniej więcej od roku 1700 począwszy prowadzono tutaj, jak zresztą na całym Śląsku, ożywiony handel ze wschodnią Polską i Rosją, przeważnie za pośrednictwem żydów, przybywających karawanami z dalekich stron. Bank Wiedeński założył w tym celu w roku 1714 oddział we Wrocławiu.

Więcej…
 

Zdarzyło się

Część IV

W Tarnowskich Górach • Na Śląsku • W Polsce • W Europie • Na świecie

Więcej…