Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Montes Tarnovicensis Nr 34-35

MONTES NUMER 34-35 - GRUDZIEŃ 2008Dzieje tarnogórskich Żydów

Więcej…

C Z Ę Ś Ć  IV

Członkowie Zarządu i Kolegium Reprezentantów wyłaniani byli w wyniku wyborów. Statut określał cenzus wieku: głosującymi i wybieranymi mogli być mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia i przynależeli przez dłuższy okres do gminy lub sprawowali w niej już jakiś urząd oraz przez trzy ostatnie lata regularnie odprowadzali świadczenia na jej rzecz.

Więcej…
 

Wszystko o Bractwie

Więcej…

Na księgarskiej półce

W bieżącym roku ukazała się publikacja Krzysztofa Gwoździa, Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach – historia i współczesność, powstała na podstawie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Marka Wrońskiego. Książka została wydana przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach i przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Śląskiego.

Więcej…
 

Sprawy górnośląskie w Sejmie

Więcej…

Rozmyślania o Górnym Śląsku

3 grudnia w południe odbyło się zapowiadane i wyczekiwane posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Z inicjatywy posłów Kazimierza Kutza i Marka Plury poświęcone było wyłącznie sprawom jednego regionu i  miało temat: Ślązacy – dynamika tożsamości, aspiracje językowe, identyfikacje narodowe. Górny Śląsk spisał się na medal: reprezentatywność i liczba przybyłych gości dawała gwarancje pozyskania pełnej i miarodajnej opinii.

Więcej…
 

Detale architektoniczne

Więcej…

„Żywa historia Tarnowskich Gór” cz. III

W październiku 2007 roku w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych pod kierownictwem mgr. Anny Sopuch  powstał - i nadal jest kontynuowany - projekt pt: „Żywa historia Tarnowskich Gór.”  Polega on  na stworzeniu okumentacji fotograficznej elementów dekoracyjnych z fasad kamienic tworzących zabudowę centrum Tarnowskich Gór.

Więcej…
 

Dzieje wspólnych biletów

Więcej…

CZĘŚĆ II

Porozumienie świerklanieckie zaczęło obowiązywać 1 listopada 1994 r. Od tego dnia na liniach autobusowych MZKP zaczęły obowiązywać wszystkie rodzaje biletów KZK GOP. Ustalono, że w ciągu trzydziestu dni na biletach pojawi się nadruk, że są to także bilety MZKP-owskie.

Więcej…
 


Strona 2 z 6