Zabytek z ul. Kościuszki

Budynek strzelnicy bractwa przed przebudową. Ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach
Budynek strzelnicy bractwa przed przebudową. Ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach

Bractwo Strzeleckie istnieje w Tarnowskich Górach z przerwami od 1780 r. W latach 1804-1805 urządziło strzelnicę, a cztery lata później wzniosło obok niej własną piętrową siedzibę. Nad wejściem do niej ulokowano ufundowany w 1839 r. przez kupca J. Sobtzika tarnogórski znak strzelecki

Wzorowany był na herbie miejskim. Składa się na niego złożona na dwóch skrzyżowanych strzelbach trójpolowa tarcza dzielona w słup. Na lewym polu znalazł się wizerunek połowy czarnego orła. Na prawym u góry okrągła tarcza strzelecka z sześcioma pierścieniami, poniżej skrzyżowane pyrlik i żelazko. Nad tarczą znaku umieszczono hełm typu turniejowego z labrami, a na hełmie tzw. klejnot. W tym wypadku jest to złote skrzydło, a na nim także skrzyżowane pyrlik i żelazko.

Budynek strzelnicy. Rok 2010
Budynek strzelnicy. Rok 2010
Stan obecny
Stan obecny

W 1904 r. zbudowano nową strzelnicę i budynek przy niej, który stoi przy ul. Kościuszki oznaczony nr 5. Nad wejściem do niego umieszczono wspomniany znak strzelecki. Gdy w 1916 r. przekształcono budowlę likwidując ryzalit elewacji południowej, wejście do niej i znak nad nim usytuowano w elewacji wschodniej, gdzie znajdują się do dziś.

Szczegółowy opis dziejów  stowarzyszenia strzelców można znaleźć w książce Krzysztofa Gwoździa pt: Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach historia i współczesność.

RED

 

Okładka Montes nr 92

Okładka Montes nr 92