Zalepki listowe

Zalepki z kolekcji rodziny Tomaszewskich
Zalepki z kolekcji rodziny Tomaszewskich

Używały ich np. Gmina Piaseczna, Gminne Nadleśnictwo Radzionkow, Gmina Wieszowa, Zarządca Majątku Dominium Donnersmarcków w Brynku oraz Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kaletach, kiedyś Stahlhammer.

Od około 1920 roku, używanie zalepek zmniejszało się stopniowo. Po 1933 roku, stosowało je tylko kilka urzędów, a po 1945 roku zniknęły z oficjalnego obiegu. Solidny klej, których do nich używano sprawił, że większość zalepek uległa zniszczeniu podczas otwierania przesyłek. Dziś stosuje się je raczej rzadko i spełniają swą funkcję uszczelniania poufnej korespondencji, choć najczęściej nie mają walorów tak estetycznych jak dawniej.

 

Okładka Montes nr 91

Okładka Montes nr 91