Nie ma młyna, nie ma zamku

Pocztówka z kolekcji rodziny Tomaszewskich
Pocztówka z kolekcji rodziny Tomaszewskich

Historia gminy Krupski Młyn (niem. Kruppamühle) sięga końca XVII w. Według kronik z 1687 r. w miejscowości Potępa, dziś sołectwo gminy, działała kuźnica żelaza. Natomiast pierwsza wzmianka o osadzie Krupa pochodzi z roku 1640. Jej nazwa związana jest z młynarzem Krupą, właścicielem młyna nad Małą Panwią

Istnieje kilka starych pocztówek z napisem Kruppamühle. Obiekt na tu prezentowanej opisano jako zamek. Takiej budowli nie wymienia gminny spis pozostałości z dawnych lat.

Nie wiadomo, do kogo należał zamek, a raczej pałacyk lub dworek z pocztówki. Według ustnych przekazów, został rozebrany i wywieziony z celem odbudowy w innym miejscu.

Red

 

Okładka Montes nr 90

Okładka Montes nr 90