Wszystko o Bractwie

b_200_300_16777215_0___.._montes_images_stories_montes_34_Okladka.jpg

Na księgarskiej półce

W bieżącym roku ukazała się publikacja Krzysztofa Gwoździa, Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach – historia i współczesność, powstała na podstawie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Marka Wrońskiego. Książka została wydana przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach i przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Śląskiego.

W monografii ujęto po raz pierwszy w tak szeroki sposób całokształt zagadnień związanych z przeszłością i teraźniejszością miejscowego Bractwa. Na kartach książki czytelnik znajdzie informacje o historii organizacji, jej strukturze, rozwoju kompleksu strzeleckiego, który przez ponad wiek odgrywał ważną rolę w społeczno-kulturalnym życiu Tarnowskich Gór i okolic miasta. W szeroki sposób autor przedstawił działalność organizacji w różnych aspektach, tj. paramilitarnym, sportowym, towarzyskim, kulturalnym, społecznym zarówno na poziomie lokalnym, jak też regionalnym i ogólnokrajowym (początkowo w ramach monarchii Hohenzollernów, a następnie w granicach II Rzeczypospolitej). W publikacji podsumowano po raz pierwszy dotychczasowe 10-lecie działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach od jego reaktywacji w 1997 roku.

W przypadku tym autor zwrócił uwagę na elementy zbieżne z organizacją, która zaprzestała działalności z chwilą wybuchu II wojny światowej i nie wznowiła jej po 1945 roku ze względu na sytuację polityczną. Warto wreszcie zwrócić uwagę na poruszone zagadnienia z zakresu: symboliki brackiej, regulaminowego ubioru i jego elementów, sztandarów i pieczęci towarzystwa. Cenne uzupełnienie stanowi katalog zachowanych pamiątek po miejscowej konfraterni oraz aneksy z wykazami: członków, królów, władz organizacji, turniejów strzeleckich.

Dużym walorem wydawnictwa jest jego szata graficzna, na którą składa się ponad dwieście barwnych fotografii, m.in.: pamiątek Brackich, zdjęć dokumentujących dawną i współczesną działalność organizacji i unikatowych egzemplarzy broni.

W sprawie nabycia publikacji prosimy o kontakt z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Tarnowskich Górach za pośrednictwem Krzysztofa Gwoździa (Muzeum w Tarnowskich Górach, Rynek 1, tel. 032 285 26 07).

Red

 

Okładka Montes nr 34-35

Okładka Montes nr 34-35