„Turniej Gwarkowski” i dwudziestolecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Zwycięzcy „Turnieju Gwarkowskiego”, fot. Czesław Jata
Zwycięzcy „Turnieju Gwarkowskiego”, fot. Czesław Jata

9 września 2017 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyły się po raz kolejny zawody z okazji „Dni Tarnogórskich Gwarków”. W bieżącym roku towarzyszyły im także obchody dwudziestolecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Wydarzenie, którego współorganizatorem był Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, zaszczycili swą obecnością m.in.: burmistrz – Arkadiusz Czech, przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Olszewski, dowódca 5 Pułku Chemicznego im. gen broni Leona Berbeckiego – płk Bogdan Kula, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Piotr Krężel, zastępca komendanta Powiatowej Komendy Policji – Zbigniew Rohrbach, prezes Śląskiego Okręgu Polskiego Związku Strzeleckiego – Krzysztof Rymski. Na uroczystości przybyli: prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – Adam Gołembowski, król Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (EGS) w latach 2006–2009 oraz obecny prezes Okręgu Śląskiego Zjednoczenia – Tadeusz Żyła oraz Komandor V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana – Paweł Przychodniak. Obok gospodarzy na tarnogórskiej strzelnicy obecne były delegacje bractw z: Żor, Pszczyny, Rybnika, Bytomia, Mikołowa, Głogowa, Raciborza, Rudy Śląskiej, Nysy, Zabrza.

Otwarcie „Turnieju Gwarkowskiego”, fot. Czesław Jata
Otwarcie „Turnieju Gwarkowskiego”, fot. Czesław Jata

Podczas uroczystego otwarcia turnieju strzeleckiego hetman Andrzej Janicki wręczył sympatykom i przyjaciołom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach podziękowania za dotychczasową dwudziestoletnią współpracę. Udekorował także tarnogórskich braci, wspólnie z prezesami Adamem Gołembowskim i Tadeuszem Żyłą, Krzyżami Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W roku jubileuszowym wyróżnienie to otrzymali: Leonard Woźnica (Krzyż Komandorski z Mieczami), Aleksander Grabowski, Gerard Koszowski i Wojciech Szczepkowski (Krzyż Komandorski), Władysław Batoryna (Krzyż Oficerski). Ostatnim punktem otwarcia była proklamacja jubileuszowego króla i marszałków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, czyli Janusza Szroetera (król), Leszka Waligóry (I marszałek) i Piotra Wiczuka (II marszałek), wyłonionych podczas strzelania królewskiego. Odbyło się ono 9 września 2017 r. przed oficjalnym rozpoczęciem „Turnieju Gwarkowskiego” i zastrzeżone było tylko dla członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Z inicjatywy ustępującego króla, Adama Flaka, pamiątki otrzymali także tarnogórscy bracia, którzy w bieżącym roku obchodzili pięćdziesiąte (Jacek Wicher), sześćdziesiąte (Władysław Batoryna) i siedemdziesiąte piąte (Aleksander Grabowski i Gerard Koszowski) urodziny.

Nowa Rada Królewska Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach podczas pochodu gwarkowskiego. Od lewej: Leszek Waligóra (pierwszy marszałek), Janusz Szroeter (król), Piotr Wiczuk (drugi marszałek), fot. Czesław Jata
Nowa Rada Królewska Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach podczas pochodu gwarkowskiego. Od lewej: Leszek Waligóra (pierwszy marszałek), Janusz Szroeter (król), Piotr Wiczuk (drugi marszałek), fot. Czesław Jata

Rywalizację w „Turnieju Gwarkowskim” prowadzono w kilku konkurencjach. Najcelniejszymi strzelcami do „Tarczy Pamiątkowej” okazali się: Piotr Krężel, Krzysztof Rymski i Andrzej Janicki. Jak co roku strzelano o: „Szablę Hetmańską” i „Srebrnego Gwarka”. Pierwszą z wymienionych nagród zdobył Adam Flak (Tarnowskie Góry), a dwie kolejne lokaty zajęli Jacek Wicher (Tarnowskie Góry), Edward Wójcik (Pszczyna). Za sprawą Edwarda Wójcika statuetka „Srebrnego Gwarka” trafiła do Pszczyny, a tuż za nim uplasowali się tarnogórzanie: Jacek Wicher i Adam Flak. W strzelaniu do „Tarczy Charytatywnej” najlepsze rezultaty osiągnęli: Jerzy Piech (Pszczyna), Zbigniew Winiatorski (Żory), Jacek Trembaczowski (Bytom).

W konkurencji o „Kaganek Gwarka”, skierowanej do kadetów, drugie i trzecie miejsce zajęli tarnogórzanie Michał Kot i Oktawia Hetmańczyk, a na pierwszym uplasował się Artur Piech z Pszczyny. Ponadto dla strzelców, którzy po zsumowaniu wszystkich konkurencji zdobyli największą ilość punktów wśród członków tarnogórskiego bractwa i gości, ustępujący król Adam Flak ufundował dwa srebrne jubileuszowe medale. W pierwszym przypadku pamiątka ta trafiła do Marka Sławika, w drugim do reprezentującego Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego – Andrzeja Suchanka.

Hetman Andrzej Janicki odpala kartaczownicę podczas pochodu gwarkowskiego, fot. Czesław Jata
Hetman Andrzej Janicki odpala kartaczownicę podczas pochodu gwarkowskiego, fot. Czesław Jata

W niedzielę, 10 września, przedstawiciele władz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz delegacje śląskich bractw kurkowych brali udział w tradycyjnym pochodzie gwarkowskim. Jak co roku, wśród aplauzu tłumu, oddano salwy armatnie. Można było je usłyszeć i zobaczyć po raz kolejny przy tarnogórskim rondzie im. ppłk. pilota inż. Gerarda Karola Ranoszka. Po zakończeniu pochodu na strzelnicy gospodarze podejmowali przybyłych gości obiadem brackim, dziękując im tym samym za liczny udział w święcie miasta.

Tytuł marszałka dla tarnogórzanina
7 października 2017 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia odbył się coroczny turniej o tytuł króla Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, którym został Tadeusz Żyła z Pszczyny. Tuż za nim uplasował się reprezentujący nasze bractwo Adam Flak, zostając tym samym po raz trzeci prawym marszałkiem. Wcześniej tytuł ten wywalczył  on w latach 2014 i 2015. Trzecie miejsce, któremu przypisana jest godność lewego marszałka, zajął  Sławomir Lorenc z Głogówka.

Krzysztof Gwóźdź

 

Okładka Montes nr 88

Okładka Montes nr 88