Gospoda Mitasa

Budynek z restauracją na parterze, tłumnie kiedyś odwiedzany przez mieszkańców Kolonii Wolność Górnicza, powoli popadał w ruinę i zarastał samosiejkami, aż został zrównany z ziemią

Na parterze piętrowego budynku mieszkalnego przy ulicy Wyszyńskiego 40 znajdowała się gospoda, z której korzystali mieszkańcy założonej w 1801 roku Kolonii Wolność Górnicza. Położona na terenie Starych Tarnowic osada w 1924 roku przyłączona została do Tarnowskich Gór. Włączenie domu w obręb miasta gwarków skłoniło właściciela Franciszka Mitasa do przebudowy poddasza. W czerwcu 1925 roku budowniczy Karol Korbsch przygotował projekt nadbudowy w budynku drugiego piętra. Franciszek Mitas otrzymał 30 października 1925 roku zezwolenie na roboty budowlane, w wyniku których stromy dach z okienkami został przebudowany i dom zyskał drugie piętro mieszkalne. Na parterze obszerna witryna przebudowana została w wąskie drzwi wejściowe do gospody i okno. Dzięki temu obok sali bufetowej wygospodarowano dodatkowe pokoje gościnne. Dopiero 17 czerwca 1927 roku Miejski Urząd Policyjno-Budowlany wydał zezwolenie na otynkowanie przebudowanego domu. Kolejne przeróbki dotyczyły zabudowań w podwórzu, gdzie ulokowane były chlewiki, wychodki i stodoła. W 1932 roku budowniczy Jan Dziuba zaprojektował rozbudowę stodoły o pomieszczenia warsztatu rzeźnickiego i składu kolonialnego.

Po II wojnie światowej lokatorka mieszkania Jadwiga Hupianka poskarżyła się w piśmie wysłanym do tarnogórskiego magistratu 1 października 1945 roku na uszkodzenia lokalu, który – jej zdaniem – nie nadawał się do zamieszkania. Urzędnicy po dokonaniu wizji lokalnej w budynku potwierdzili, że zagrzybione ściany w mieszkaniu szkodzą zdrowiu i zalecili remont. Natomiast 30 czerwca 1949 roku Franciszek Mitas otrzymał zgodę na przebudowę części parteru stodoły na mieszkanie. Jednak dopiero trzy lata później doszło do przebudowy fundamentów i wybudowania piwnicy pod kuchnią na parterze i dodatkowego pokoju z oknem oraz nowej klatki schodowej. Prace te związane były z nadbudową piętra nad byłym warsztatem rzeźnickim, stajnią i wozownią. Na piętrze dzięki przebudowie powstało trzypokojowe mieszkanie z kuchnią. Ściany postawione zostały z cegły, natomiast strop i dach zrobiony został z belek, desek oraz papy. Po przebudowie stodoły nowo powstały budynek mieszkalny otrzymał adres ul. Wyszyńskiego 38. W 2014 roku opustoszała i popadająca w ruinę frontowa kamieniczka, w której na parterze w miejscu dawnej restauracji przez szereg powojennych lat znajdował się sklep, została zburzona.

Ryszard Bednarczyk
Korzystałem z zasobów Archiwum Budowlanego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

 

Okładka Montes nr 85

Okładka Montes nr 85