Obchody dwudziestolecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Aktualny król kurkowy tarnogórskiego Bractwa Adam Flak z marszałkami. Z prawej strony króla Andrzej Janicki (I marszałek), z lewej – Krzysztof Koszowski (II marszałek), fot. Małgorzata Paszkowska
Aktualny król kurkowy tarnogórskiego Bractwa Adam Flak z marszałkami. Z prawej strony króla Andrzej Janicki (I marszałek), z lewej – Krzysztof Koszowski (II marszałek), fot. Małgorzata Paszkowska

W bieżącym roku mija 20 lat od momentu reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Odrodzenie tej organizacji o tradycjach sięgających 1780 roku nastąpiło po ponad półwiecznej przerwie w 1997 roku, a wśród braci założycieli znaleźli się kupcy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. W zasadzie niedawno, bo w 2012 roku, nasza organizacja obchodziła 15-lecie. O fakcie tym i działalności towarzystwa w latach 1997–2012 szczegółowo informowaliśmy na łamach „Montes Tarnovicensis” w 2012 roku, stąd też warto przypomnieć ważne wydarzenia z ostatniego pięciolecia

Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić organizację w Tarnowskich Górach XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. To najważniejsze ogólnopolskie święto brackie, odbywające się co trzy lata, trwało od 17 do 18 kwietnia 2015 roku. Wydarzenie, było ważne nie tylko dla miasta, ale także całego regionu, gdyż odbyło się na Górnym Śląsku po 83 latach przerwy. Za historyczne należy także uznać objęcie XIV Kongresu honorowym patronatem ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Stanowiło to, po raz pierwszy od odrodzenia się w 1991 r. Zjednoczenia KBS RP, nawiązanie do międzywojennej tradycji. W realizację tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia, jako współorganizator, włączył się Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Nieoceniona okazała się także pomoc naszego brata honorowego Rajnera Smolorza, który udostępnił Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare na siedzibę obrad. Z kolei dzięki uprzejmości ówczesnego dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, płk. Wiesława Kukuły, możliwe stało się zorganizowanie turnieju kongresowego na strzelnicy wspomnianej jednostki oraz zwiedzenia koszar tej elitarnej formacji. W kuluarach dało się słyszeć głosy, że tarnogórski XIV Kongres Zjednoczenia KBS RP był najbardziej udanym organizacyjnie po 1991 roku.

Pamiątka z obchodów 15-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 8 września 2012 r., fot. M. Paszkowska
Pamiątka z obchodów 15-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 8 września 2012 r., fot. M. Paszkowska

W minionym pięcioleciu Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach kontynuowało także organizację turnieju z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków. Na wydarzenie to, odbywające się nieprzerwanie od 1998 roku, przybywają delegacje bractw kurkowych z całego kraju, a czasem nawet z zagranicy. Oprócz strzelań konkursowych uczestniczą one w pochodzie gwarkowskim. Z roku na rok sekwencja bracka tego barwnego korowodu jest coraz liczniejsza, a strzelcy spod znaku kura chętnie powracają do naszego miasta, przywożąc ze sobą za każdym razem nowych gości.

Tarnogórzanie odnosili także sukcesy w zewnętrznych turniejach strzeleckich w kraju i zagranicą. W dniach 28 i 29 września 2013 roku w Loket koło Karlovych Varów odbyły się pierwsze w historii zawody o tytuł najlepszego strzelca Komandorii Regionu V Rycerstwa św. Sebastiana. W gronie uczestników turnieju z Czech, Polski oraz Ukrainy zwycięzcą okazał się Andrzej Janicki, który zdobył nagrodę główną tj. „Statuetkę św. Wacława”. Z kolei podczas turniejów królewskich Okręgu Śląskiego Zjednoczenia KBS w 2014 i 2015 roku Adam Flak uplasował się na drugim miejscu, zostając tym samym dwa razy z rzędu pierwszym marszałkiem. Bracia z Tarnowskich Gór uczestniczyli także w XVIII spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców w Peine (od 28 do 30 sierpnia 2015 roku).

Część uczestników XIV Kongresu Zjednoczenia KBS RP na dziedzińcu zamku w Starych Tarnowicach, 17 kwietnia 2015 r., fot. M. Paszkowska
Część uczestników XIV Kongresu Zjednoczenia KBS RP na dziedzińcu zamku w Starych Tarnowicach, 17 kwietnia 2015 r., fot. M. Paszkowska

Za swą działalność organizacja i jej członkowie byli wyróżniani. W 2015 r. hetman Andrzej Janicki otrzymał nagrodę Srebrnego Skrzydła nadawaną co roku przez burmistrza Tarnowskich Gór osobom szczególnie zasłużonym dla miasta. W tym samym roku w Sibeniku (Chorwacja) odbyła się inwestytura Rycerzy św. Sebastiana, a do tego międzynarodowego grona osób wyróżniających się w działaniach na rzecz europejskiego ruchu strzeleckiego zaliczony został Jacek Wicher. Z kolei w 2016 roku Krzysztof Gwóźdź i Zbigniew Madeja odznaczeni zostali, za zasługi na rzecz ruchu brackiego, brązowymi Krzyżami Zasługi Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców. Całkiem niedawno, bo 1 kwietnia 2017 roku podczas VI Spotkania V Komandorii Europejskiego Rycerstwa Świętego Sebastiana, to samo wyróżnienie otrzymał Andrzej Janicki. Z kolei w ubiegłym roku Grzegorz Gawinek przyjęty został do grona Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych, a w trakcie ostatnich Dni Tarnogórskich Gwarków wręczono kilku naszym braciom Krzyże Orderu Zasługi Zjednoczenia KBS RP. Otrzymali je: Grzegorz Kotwicki, Sylwester Dubas (Krzyż Rycerski), Zbigniew Madeja, Henryk Wójcik, Leszek Waligóra (Krzyż Oficerski), Adam Flak (Krzyż Komandorski). Uhonorowaniem działań na rzecz lokalnej społeczności było także przyznanie Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Tarnowskich Górach Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

W omawianym okresie tarnogórskie Bractwo było aż trzykrotnie gospodarzem zawodów Otwarcia Sezonu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia KBS RP. W bieżącym roku nasza organizacja znów pełnić będzie tę zaszczytną rolę. Podczas turnieju, który odbędzie się 22 kwietnia, zainaugurujemy obchody naszego 20-lecia. Wydarzenia towarzyszące temu jubileuszowi, dzięki współorganizacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, trwać będą cały rok. Dnia 3 czerwca 2017 roku zapraszamy wszystkich tarnogórzan na piknik bracki, który odbędzie się w naszym kompleksie strzeleckim przy ul. Towarowej 6. Kulminacyjnym punktem obchodów naszego święta będą natomiast Dni Tarnogórskich Gwarków, a całość zakończy na przełomie października i listopada uroczystość poświęcenia sztandaru. Zapraszamy wszystkich tarnogórzan i naszych sympatyków do udziału w tych wydarzeniach, które są zwieńczeniem dwudziestoletniej działalności naszego Bractwa.

Krzysztof Gwóźdź

 

Okładka Montes nr 85

Okładka Montes nr 85