Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prawie wszystko o tarnogórskiej „Solidarności”

Na okładce: Manifestacja podczas „marszu głodowego” w Tarnowskich Górach, 4 VIII 1981 r., fot. Ryszard Kowalski
Na okładce: Manifestacja podczas „marszu głodowego” w Tarnowskich Górach, 4 VIII 1981 r., fot. Ryszard Kowalski

16 marca 2017 r. o godz. 17.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury odbędzie się  promocja książki pod red. Krzysztofa Gwoździa, Sebastiana Rosenbauma i Roberta Ciupy Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990. Jej wydawcami są: Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

Jako partnerzy projekt w różnej formie wsparli: Muzeum w Tarnowskich Górach, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Książka liczy niespełna 500 stron i jest wynikiem prac badawczych prowadzonych przez pracowników IPN Oddział w Katowicach (dr Jarosław Neja, dr Sebastian Rosenbaum), Muzeum w Tarnowskich Górach (dr Krzysztof Gwóźdź) oraz Weronikę Rudnicką.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia jest Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach. Publikacja przedstawia szereg najistotniejszych zagadnień związanych z historią tarnogórskiej „Solidarności”. Na jej stronach Czytelnik zapozna się z problematyką pierwszych protestów w tarnogórskich zakładach pracy w 1980 r., które przedstawione zostały na szerszym regionalnym i ogólnokrajowym tle, jak też z tworzeniem się lokalnych struktur NSZZ „Solidarność” i ich działalności w okresie legalnej działalności związku. W kolejnych rozdziałach poruszony został cały wachlarz zagadnień związanych z represjami względem działaczy „Solidarności” podjętymi przez władze PRL po 13 grudnia 1981 r., do których zaliczały się, m.in.: internowania, aresztowania, procesy sądowe, zwolnienia z pracy, wymuszona emigracja, próby zwerbowania do współpracy agenturalnej, działania operacyjne wymierzone w działaczy opozycyjnych. W książce przybliżono także formy oporu stosowane względem reżimu w latach 1980–1989, takie jak: pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin, druk i kolportaż ulotek oraz plakatów, wykonywanie w miejscach publicznych wrogich władzy państwowej napisów i instalacji, organizacja nielegalnych obchodów, m.in. podpisania porozumień sierpniowych, wprowadzenia stanu wojennego oraz pacyfikacji KWK „Wujek”, nawoływanie do bojkotu Święta Pracy i wyborów do Sejmu oraz rad narodowych. W publikacji poruszono także zagadnienia dotyczące działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Bractwa Oblatów św. Brygidy oraz Klubu Inteligencji Katolickiej, zrzeszających członków „Solidarności”, odtwarzania się na terenie miasta struktur niezależnego związku, lokalne aspekty wyborów z 4 czerwca 1989 r. i samorządowych z 29 maja 1990 r. Całość zamykają opracowania dotyczące postaw PZPR względem „Solidarności” w latach 1980 – 1989, efektów współpracy środowisk opozycyjnych z miejscowym duchowieństwem katolickim w okresie 1980–1981 oraz biogramy znanych działaczy tarnogórskiej „Solidarności”.

Promocja połączona będzie z premierą filmu Warto było… autorstwa Ryszarda Kowalskiego, w którym wykorzystano m.in. relacje działaczy tarnogórskiej „Solidarność” dotyczące okresu  legalnej działalności związku i tuż po wprowadzeniu stanu wojennego.

(K)