O miłości, życiu i śmierci

Muzeum w Gliwicach wydało książkę pt: „O MIŁOŚCI, ŻYCIU I ŚMIERCI. OPOWIEŚĆ O ŻYDACH GLIWICKICH”. Autorami tekstów są Jacek Maniecki i Marek Wojcik, znany z artykułów w Montesie, Gwarku i publikacji książkowych o Tarnowskich Górach i Bytomiu

Dużym atutem publikacji są zdjęcia dawnych Gliwic, intrygujące fotografie reprezentantów tamtejszej wspólnoty żydowskiej, cytaty ich opinii o ówczesnym mieście i czasach, fascynujące życiorysy i kariery, imponująca bibliografia.

Znawcy tematu społeczności żydowskiej Tarnowskich Górach odnajdą w tym wydawnictwie powiązania rodzinne niektórych osób, wyraźne paralele ich, powikłanych przez polityczne wydarzenia, losów czasem frapujących, czasem tragicznych. Publikacja jest dobrym uzupełnieniem wiedzy o niektórych zwyczajach właściwych kulturze śląskich Żydów oraz ich historii w tym regionie. Zainteresowani architekturą dostrzegą duże podobieństwo budowli synagog.

Książkę można nabyć w gliwickim Muzeum w cenie 11 zł lub wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach.

RED

 

Okładka Montes nr 84

Okładka Montes nr 84